Nenadni in nepričakovani dogodki v svetovnih ekonomijah imajo velik vpliv na raven blaginje naših življenj, večkrat bolj kot si sami znamo predstavljati. Vedno znova nas opomnijo na pomembnost našega dojemanja stvari okoli nas, na naše potrošniške navade, podjetnost, prilagojenost spremembam ter navsezadnje tudi na našo finančno pismenost, ki nam pomaga, da zmoremo ohranjati ustvarjeno premoženje.

Našo dobro finančno podkovanost lahko vnovčimo na dva načina, kot investitor in tudi kot finančni svetovalec. Pri podjetju Tim Valores vse od naših začetkov poudarjamo perspektivnost in veliko pomembnost poklica finančnega svetovalca, ki lahko poznavanje področja osebnih financ izkoristi tako zase osebno kot tudi drugim. S skupnim sodelovanjem in deljenjem finančnih izkustev in znanja, lahko vplivamo na blaginjo naših najbližjih in seveda posredno na splošno blaginjo v družbi in državi. Prav zato imamo za vse, ki želijo spoznavati svet osebnih financ, naložb in finančnega znanja, pri podjetju Tim Valores vselej odprta vrata. Tako strankam kot tistim, ki v področju financ vidijo priložnost za svoj karierni razvoj.

 

V življenju vseskozi iščemo odgovore na različna finančna vprašanja na temo finančnih ciljev, njihovo doseganje ter kaj moramo za to narediti. A vedno znova se pokaže vrzel med teorijo in našimi željami, ter na drugi strani med prakso in realnostjo, ki jo določa finančni svet in dogajanje okoli njega. Z vami bi rad podelil nekaj pomembnosti, ki bi jih vsak posameznik moral poznati za dobre finančne odločitve:

 

1. Pravočasne in koristne finančne informacije

Zamislite si, da imate pravočasne dostop do aktualnih svetovnih finančnih informacij in jih razumete, preden se posledice v dobri ali slabi  obliki odrazijo v gospodarstvih in svetovnih borzah. Npr. dvigovanje obrestnih mer centralnih bank na kredite, zaprtje bank, vpliv bližajoče recesija na ekonomije, ohlajanje nepremičninskega trga, cikličnost surovinskih trendov… Pogled v prihodnost in predvidevanje dogodkov na katere sicer osebno nimamo vpliva, nam lahko omogoči, da premoženje pravočasno ohranimo ali pa na drugi strani začenjamo značilno ustvarjati.

2. Zgoden začetek investiranja in obrestno obrestni račun

Obrestno obrestni račun naj bi Albert Einstein označil kot 8. čudo sveta, poimenoval pa ga je kot »najmočnejšo silo v vesolju«. »Kdor ga razume zasluži, kdor ga ne, pa plača«. Glavna prednost, ki jo prinaša obrestno obrestni račun je, da se obresti ne zaračunajo samo na glavnico, ampak tudi na že pridobljene obresti, zato privarčevani zneski eksponentno rastejo. Primer: če vložite 10.000 evrov po 5-odstotni obrestni meri, ko ste stari 20 let, bo naložba ob vašem 60. letu narasla na več kot 70.000 evrov. Če vložite enak znesek, ko ste stari 40 let, bo do takrat, ko dopolnite 60 let, prinesel le približno 26.000 evrov. Kot lahko jasno opazimo, prej ko začnemo investirati, boljše donose bomo dobili.

 

3. Vodenje osebnih financ

Vodenje osebnih financ je eno izmed najpomembnejših delov našega finančnega življenja. Če vemo kako načrtovati proračun, kako porabljati in varčevati, nam to vsekakor pomaga pri doseganju finančnih ciljev ter se zmanjševanju dolgov. Najprej je dobro začeti s spremljanjem družinskih prihodkov in odhodkov ter jih optimizirati. Ob tem je potrebno zavarovati obstoječo lastnino, zdravje in tudi našo zmožnost in delovno sposobnost. Ker živimo v potrošniški družbi je dobro svoje navade uravnati z našimi vrednotami, kar nam bo v naslednji fazi pomagalo dobro osnovati svoj 1-3 mesečni sklad namenjen pokrivanju nenadnih, nujnih izdatkov. Vse omenjeno nam pomaga, da lahko nato pogledamo proti naši prihodnosti v kateri sledimo našim finančnim ciljem. Skozi ustvarjanje ali ohranjanje premoženja.

4. Sprejemanje tveganj je prilagojeno starosti

Mladi vlagatelji imajo za razliko od starejših, pred seboj daljše obdobje ustvarjanje donosov, kar pomeni, da si lahko privoščijo več tveganja ob posledično višjih dobičkih. Bolj kot se približujemo poznejšim fazam naše kariere in upokojitvi, bolj smiseln je premik v varnejše naložbe z nižjim tveganjem. Seveda pa naš naložbeni profil ni odvisen samo od starosti, temveč tudi od naše tolerance do tveganja, časovnih okvirov, prihodkov, davčnih vprašanj ter pričakovanj.

5. Večja krivulja učenja

Vlaganje denarja ima pomembno krivuljo učenja, ki v svoji osnovi pomeni kako dolgo traja pridobivanje novih spretnosti in znanj. Če investirate zgodaj, se boste zagotovo kaj naučili iz teh uspehov in neuspehov. Svoje naložbene sposobnosti in strategije lahko sčasoma izpopolnite tako, da skrbno preučite trge in pri tem pridobite pomembne izkušnje. Nasprotno, če boste investirali pozneje, je verjetno, da zaradi pomanjkanja časa ne boste mogli sprejeti poučene in premišljene odločitve glede svojih naložb.

 

6. Izboljšanje potrošniških navad

Slabe potrošniške navade mnoge oddaljujejo pri njihovem doseganju finančnih ciljev. Če začnemo vlagati dovolj zgodaj, to vsekakor pomaga pri razvoju pozitivnih potrošniških navad. Najbolje je, da se vrednosti denarja začnemo učiti že v mladosti, s tem pa je manj verjetno, da boste v prihodnosti prekoračili svoje finančne meje. Te lekcije nas spreminjajo v finančno bolj odgovornega posameznika.

7. Kakovost naših življenj

Finančno znanje in pravi izbor naložb nam zagotavljajo prednost v svetu osebnih financ. Zgodnja »gradnja« premoženja utegne pomeniti večje udobje ter izboljšano kakovost življenja ter vpliv na dobre odnose. Zadolženost na drugi strani ima velike vplive na duševno zdravje ljudi, ki vodijo v tesnobo in depresijo. Vsak si želi življenje brez stresa zaradi denarja.

 

Zgoraj omenjeni napotki predstavljajo le del pomembnih informacij, ki so pomembni za naše osebne finance. Sveta financ pravzaprav nikoli ne bomo mogli do potankosti doumeti, a na drugi strani lahko pri zavzemanju strategij na podlagi svojega znanja, informacij in povezovanja, posebej pomagajo finančni svetovalci.

 

Poslanstvo finančnega svetovalca

V okviru podjetja Tim Valores že vrsto let spodbujamo poudarjamo perspektivnost poklica finančnega svetovalca ter njegove pomembne vloge pri posredovanju pomembnih finančnih informacij in naložbenih priložnosti do posameznikov in podjetij. V kolikor posameznik v iskanju lastnega finančnega znanja in svojih finančnih odločitev začuti tudi »potrebo« po deljenju teh informacij drugim, je na dobri poti, da postane finančni svetovalec.

 

 

Da bi lahko ljudje spoznali tako finančne informacije in perspektivnost poklica finančnega svetovalca, vsak mesec organiziramo informativne sestanke (individualne ali skupinske). V kolikor bi se želeli udeležiti katerega izmed njih, nas kontaktirajte na info@valore.si ali nas pokličite na 080 30 45.