Varčuj po boljših pogojih

V okviru varčevalnega načrta Valores s poljubnimi vplačili kupuj plemenite kovine od 16 do 30 % ugodneje — kot mali vlagatelj po pogojih velikih vlagateljev.

ii1

Spoznaj prednosti pametnega varčevanja

Valores je produkt, ki ti omogoča nakup plemenitih kovin kot malemu vlagatelju, po pogojih velikih vlagateljev. To pomeni, da dobiš od 16 do 30 % boljšo ceno. Je edini varčevalni produkt, ki je hkrati investicijski , ključno pri njem pa je, da si upravitelj svojega premoženja, saj lahko kadar koli vplačaš poljubni znesek. Pri tem se lahko odločiš tudi za direktno bremenitev poljubnega zneska, katerega lahko spreminjaš ali tudi prekineš oziroma izplačaš. Varčevanje Valores ni vezano na podjetje (Tim Valores d.o.o.), ampak dejansko na osebo, ki vplačuje. Zato lahko direktno dostopaš do produkta z vsemi podatki nakupov in hrambe.

PLEMENITE KOVINE
Za hrambo poskrbiš sam
EFT SKLADI
plemenitih kovin
100 % fizična oblika zlata
100 % zavarovano
Samodejno vlaganje
Neodvisna revizija
Možnost nakupa srebra brez DDV
Nakup možen v poljubnih količinah
Lastništvo pisano na tvoje ime
Neobdavčeni nakupi in kapitalski dobički
Ne vpliva na socialne transferje

Naš nasvet

Priporočamo, da mesečno vplačuješ podobne zneske, saj s tem uporabljaš metodo povprečnega nakupa in tako na dolgi rok dobiš več.

Varčevalni načrt Valores

Vstopi v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev.

Postopek nakupa in odkupa

Izbereš produkt
(zlato ali srebro)

Vplačaš poljubni znesek kadar koli (možnost direktne bremenitve ali kadar koli, ko imaš na voljo prosta sredstva)

Ko se nakup izvrši, prejmeš obvestilo, na katerem so zapisane podrobnosti nakupa (vplačana vsota, kupljeni grami …)

1 x letno prejmeš obvestilo revizorja, ki točnost količine sredstev potrdi

Osebno v pisarni, prek e-pošte ali telefona sporočiš, kateri produkt in koliko želiš prodati oziroma prejeti

Privarčevane grame ti izplačamo ali dostavimo v fizični obliki na želen naslov

V roku 7 delovnih dni prejmeš denar na bančni račun oziroma sredstva dostavljena v fizični obliki

Svobodno izbiraš med celotnimi ali delnimi izplačili v obliki fizične dobave kovin ali nakazila na transakcijski račun

Postopek nakupa in odkupa

Izbereš produkt
(zlato ali srebro)

Vplačaš poljubni znesek kadar koli (možnost direktne bremenitve ali kadar koli, ko imaš na voljo prosta sredstva)

Ko se nakup izvrši, prejmeš obvestilo, na katerem so zapisane podrobnosti nakupa (vplačana vsota, kupljeni grami …)

1 x letno prejmeš obvestilo revizorja, ki točnost količine sredstev potrdi

Osebno v pisarni, prek e-pošte ali telefona sporočiš, kateri produkt in koliko želiš prodati oziroma prejeti

Privarčevane grame ti izplačamo ali dostavimo v fizični obliki na želen naslov

V roku 7 delovnih dni prejmeš denar na bančni račun oziroma sredstva dostavljena v fizični obliki

Svobodno izbiraš med celotnimi ali delnimi izplačili v obliki fizične dobave kovin ali nakazila na transakcijski račun

Tudi pri prodaji imaš popolno svobodo, saj si lahko plemenite kovine
dostaviš ali delno svoje grame prodaš.
Primer: V hrambi imaš 100 g zlata. 50 g si lahko dostaviš na
željeno lokacijo; 22,5 g si izplačaš na bančni račun; 27,5 g pa pustiš v hrambi.

Varnost, ki prinaša številne ugodnosti

Zaradi najvišje možne stopnje varovanja
na svetu 10/10 (pri nas v Sloveniji ta stopnja znaša 4/10 / 2,5 x večja varnost kot pri nas v bančnem sistemu). V primeru naravnih katastrof ali kakršnih koli izrednih razmer, imetje ni zaseženo.
Garancija – Zaradi dvojne revizije. Tuji revizor preverja količine, slovenski pa skladnost količin imetja strank. Zaradi zavarovalne police, ki ima v primeru česar koli zavarovan dejanski znesek, ki je enak imetju v hrambi – polno zavarovano imetje.
Nakup srebra brez DDV
Nahaja se v brezcarinski coni, kar ti omogoča nakup srebra brez DDV
(omogoča ti 22 % več kovin za isti denar kot v Sloveniji)
Zagotavljanje 100 % pokritosti fizičnih plemenitih kovin v ozadju
Naša posebnost je, da v tvojem imenu kupujemo samo fizične plemenite kovine in
z njimi ne trgujemo na vrednostnih papirjih
Si lastnik plemenitih kovin
Mi smo le posrednik, ki ti omogoča nakup, prodajo in hrambo plemenitih kovin po najboljših pogojih.
Zavarovanje in pozavarovanje
Tvoje imetje je 100 % zavarovano
Boljše cene
Fleksibilnost nakupov in prodaje

Ali veš, da so pri vplačilu nad 3.000 € stroški kar 50 % nižji? Valores ni namenjen samo manjšim zneskom, je primeren tudi za večje.

Varčevalni načrt Valores

Vstopi v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Ali veš, da so pri vplačilu nad 3.000 € stroški kar 50 % nižji? Valores ni namenjen samo manjšim zneskom, je primeren tudi za večje.

Varčevalni načrt Valores

Vstopi v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev