Pravna določila

Zadnja posodobitev: 17.11.2023

 

 1. Veljavnost in uporaba teh splošnih pogojev

Ti splošni pogoji uporabe veljajo za vsakogar (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno stran Valores, ki je v času sprejetja teh pogojev uporabe dostopna na spletnem naslovu https://www.valores.si (v nadaljevanju: spletna stran) in s katero upravlja družba TIM VALORES, izobraževanje, d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti pogoji uporabe veljajo za celotno spletno stran, za vse njene sestavne dele in podstrani. Poleg teh pogojev uporabe lahko za določene dele, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pogodbena določila.

Ti pogoji uporabe zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletno stran in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh pogojev uporabe.

V primeru neskladja med določbami teh splošnih pogojev in pogodbe med ponudnikom in uporabnikom, se uporabljajo določila take pogodbe.

Ti pogoji uporabe se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletne strani pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

 

 1. Podatki o ponudniku

Naziv: TIM VALORES, izobraževanje, d.o.o
Odgovorna oseba: Irena Linasi, direktorica
Naslov sedeža družbe: Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana
Matična številka: 6530397000
ID za DDV: SI 69179565
a) Kontaktni podatki:
-telefon: 080 30 45
-e-naslov (naslov za ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): info@valores.si
b) Transakcijski račun:
Banka Intesa Sanpaolo d.d., Koper
-BIC/SWIFT: SI56 1010 0005 3198 190
Banka Lon d.d., Ljubljana/Kranj
-BIC/SWIFT: SI56 6000 0000 0587 40

 

 1. Uporaba portala

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno stran uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z njegovim namenom. Pri tem se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki bi posegala v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi navedenim osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo.

Če uporabnik spletno stran uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik brez predhodnega obvestila izbriše uporabniški račun in/ali začasno onemogoči dostop do spletne strani. Ob ponavljanju kršitev lahko ponudnik uporabniku brez predhodnega obvestila trajno onemogoči dostop do spletne strani.

 

 1. Politika varstva osebnih podatkov

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti uporabnike storitev, uporabnike spletne strani in poslovne partnerje (v nadaljevanju: »uporabniki«) ponudnika o namenih, pravnih podlagah, tehničnih in organizacijskih ukrepih in pravicah uporabnikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja ponudnik.

Cenimo vašo zasebnost, zato vaše osebne podatke skrbno varujemo. V ta namen uporabljamo ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Ponudnik obdeluje osebne podatke in zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa evropska zakonodaja (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ( v nadaljevanju: »Splošna uredba«), veljavna slovenska zakonodaja (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 163/22) in drugi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 • a) Zbiranje osebnih podatkov o uporabnikih

Ponudnik obdeluje osebne podatke na podlagi osebne privolitve posameznika, na podlagi sklenjene pogodbe ali pa na podlagi zakona. Ponudnik obdeluje osebne podatke tudi v primerih, kadar je obdelava osebnih podatkov nujna zaradi uresničevanja zakonitih interesov ponudnika in ti interesi očitno prevladajo nad interesi uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Vsak uporabnik spletnega mesta, ki na naši spletni strani opravi vnos osebnih podatkov, daje tudi aktivno osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov na podlagi posebnega obrazca, ki ga odda pred poslanim povpraševanjem/naročilom/prijavo na e-novice. Vsako dano privolitev lahko uporabnik kadarkoli enako enostavno prekliče. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred danim preklicom

Ponudnik o uporabnikih, ki so fizične osebe, ob registraciji na portalu zbira naslednje osebne podatke: ime, priimek, e-poštni naslov, telefonska številka. Ponudnik o uporabnikih, ki stopijo z njim v stik preko katerega od kontaktnih obrazcev, zbira tudi naslednje osebne podatke: naslov prebivališča, telefonska številka, zanimanje za investiranje v določeno kovino, podatek o svetovalcu za plemenite kovine, želeni način kontaktiranja, želena datum in ura kontaktiranja. Podatke, ki so označeni kot obvezni, mora uporabnik posredovati, sicer registracija oziroma drugačno naročilo na storitve ni mogoča. Podatke, ki so neobvezni, lahko uporabnik posreduje, če to želi. Uporabnik, ki ponudniku ne posreduje neobveznih osebnih podatkov, zaradi tega ne trpi nobenih škodljivih posledic

 • b) Nameni obdelave podatkov

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:

 • vodenje evidence registriranih uporabnikov spletne strani ter omogočanje prijave in uporabe spletne strani registriranim uporabnikom;
 • obdelavo naročil;
 • izvedbo pogajanj za sklenitev posamičnih pogodb;
 • osebno kontaktiranje uporabnikov na njihovo željo po dodatnem svetovanju ter pošiljanje posamičnih ponudb;
 • občasno pošiljanje elektronskih sporočil z vsebino, povezano s ponudnikom ali spletnim mestom, komercialne ali nekomercialne narave;
 • statistične, marketinške in druge analize in raziskave v zvezi z uporabniki portala in spletne trgovine.

Soglasje za elektronska obvestila: E-novičnik

Uporabnik soglaša in dovoljuje družbi Tim Valores d.o.o., da uporablja elektronski poštni naslov (e-mail) uporabnika za namene obveščanja o aktualnostih na finančnih trgih in trgu plemenitih kovin in surovin ter neposrednega trženja podjetja Tim Valores d.o.o. (oglaševalske kampanje, novosti o storitvah in produktih ter dogodkih, na katerih sodeluje ali jih organizira). Uporabnik je tudi seznanjen, da se na elektronska obvestila lahko kadarkoli odjavi s povratnim sporočilom, kjer v zadevi sporočila napiše ‘ODJAVA’.

Pogodbena obdelava in iznos osebnih podatkov drugim obdelovalcem (pogodbenim partnerjem)

Uporabnik soglaša in dovoljuje družbi Tim Valored d.o.o, da lahko osebne podatke uporabnika posreduje tretjim osebam (pogodbenim partnerjem podjetja) za namen osebnega kontaktiranja in svetovanja uporabnikom glede investiranja v plemenite kovine.

Obdelava osebnih podatkov uporabnikov se zaupa tudi drugim pogodbenim obdelovalcem, ki imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbeno razmerje. Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so predvsem:
-vzdrževalci informacijskih storitev;
-ponudniki e-poštnih storitev;
-ponudniki programske opreme, storitev v oblaku;
-vzdrževalci računalniške opreme;
-ponudniki računovodskih storitev;
-ponudniki pravnega in poslovnega svetovanja.

Drugi obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v mejah ponudnikovega pooblastila, pogodbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in skladno z nameni, ki so opredeljeni v prvem odstavku točke 4.b. Vsi drugi obdelovalci zagotavljajo skladnost obdelave osebnih podatkov s Splošno uredbo in drugimi pravnimi predpisi.

Ponudnik vodi in vzdržuje evidenco o drugih pogodbenih obdelovalcev.

 • c) Varovanje podatkov in čas hrambe

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Ponudnik podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primeru pogodbene obdelave osebnih podatkov pogodbenih obdelovalcev, kot to določa točka teh Splošnih pogojev »Pogodbena obdelava in iznos osebnih podatkov drugim obdelovalcem (pogodbenim partnerjem)«.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki jih je ponudniku posredoval ob registraciji, hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika portala in še eno leto po prenehanju tega statusa. E-poštni naslov lahko ponudnik hrani za namene pošiljanja komercialnih ali nekomercialnih e-poštnih sporočil, dokler uporabnik ne izjavi ali označi, da noče več prejemati e-poštnih sporočil. Ostale podatke lahko ponudnik hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih mora trajno izbrisati ali učinkovito anonimizirati, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

 • d) Pravice uporabnikov po splošni uredbi

Kot uporabnik spletne strani ste seznanjeni, da lahko kadarkoli zahtevate, da vam kot ponudnik:

 • potrdimo, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne, in vam omogočimo vpogled v vaše osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
 • omogočimo vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov oz. evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov;
 • posredujemo izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas;
 • posredujemo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
 • podamo informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o vas vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave;
 • podamo informacijo o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja (npr. do konca projekta);
 • pojasnimo tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Kot uporabnik naše spletne strani ste seznanjeni z dejstvom, da imate v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno Uredbo GDPR še sledeče pravice:

 • da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji, kadar velja en od naslednjih primerov:
  • če oporekate točnosti podatkov (obdelava se omeji za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov);
  • če je obdelava nezakonita in vi pa nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  • kot upravljavec osebnih podatkov ne potrebujemo več za dogovorjene namene obdelave, temveč jih vi, potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • v primeru, da vložite ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi;
 • da se vaši osebni podatki v naši zbirki popravijo (ponudnik je dolžan popraviti vaše netočne osebne podatke, prav tako pa imate (ob upoštevanju namenov obdelave), pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
 • da se vaši osebni podatki izbrišejo – če več ne želite, da se vaši osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo oz. obdelavo, lahko zahtevate, da se vaši podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, in sicer kadar velja eden od naslednjih razlogov (razen zakonskih izjem):
  • vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
  • prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
  • ugovarjate obdelavi, pod pogojem, da za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa (kadarkoli) ugovarjate obdelavi kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja;
  • vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
  • vaše osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom RS;
  • vaši osebni podatki so bili zbrani v zvezi s točno določeno ponudbo.
 • da ste seznanjeni z rokom hrambe vaših osebnih podatkov;
 • da se zavedate, da imate pravico do pravnega sredstva – pritožbe;
 • da imate pravico do prenosljivosti osebnih podatkov (velja samo za osebne podatke, ki so obdelani avtomatizirano).

Uporabnik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na elektronski naslov info@valores.si ali po pošti na naslov Tim Valores, d.o.o., Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana. Posameznik lahko pritožbo odda tudi osebno na naslovu podjetja. Prav tako ima vsak uporabnik pravico, da vloži pritožbo neposredno pri nadzornem organu, to je Informacijski pooblaščenec, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. Če je uporabnik pri Tim Valores, d.o.o., uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri Tim Valores, d.o.o. v roku 15 dni. Goldnote mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

da imate pravico, da prejmete osebne podatke, ki ste jih posredovali ponudniku (pravica do prenosljivosti osebnih podatkov) strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

  • obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi uporabnika;
  • obdelava osebnih podatkov temelji na pogodbi;
  • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

  kadar obstajajo razlogi, povezani s ponudnikovim posebnim položajem, ima ta pravico ugovora nadaljni obdelavi osebnih podatkov, v kolikor ponudnik obdeluje podatke na pravni podlagi zakonitega poslovnega interesa (kot tudi v primeru zakonitega interesa pogodbenega obdelovalca). Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima uporabnik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.Te pravice vas ne odvežejo obveznosti, ki jih imate po Splošnih pogojih oziroma jih ima do vas sklenjena pogodba z ponudnikom.

  Ponudnik zagotavlja uporabnikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejema zahteve. Ponudnik lahko rok za uresničevanje pravic uporabnika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če ponudnik podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti uporabnika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

  Uporabnik lahko kadarkoli uveljavlja svoje pravice iz točke 4d. točke (zahteva, pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov ipd.), po e-pošti na naslov info@valores.si ali pisno na naslov: Tim Valores, d.o.o, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana.

  Kadar uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

  Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto uporabnika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, ponudnik zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Poziv po predložitvi dodatnih informacij je le varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam.

  Informacije, vsa sporočila in ukrepi, se uporabnikom zagotovijo brezplačno. Kadar so zahteve uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo, lahko ponudnik:

  (a) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali

  (b) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

  • e) Izključitev odgovornosti

  Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo nanj. Vsak uporabnik je sam odgovoren, da svoje osebne podatke posreduje varno in da so posredovani točno in verodostojno.

  Upravljavec spletne strani naproša uporabnike, ki se ne strinjajo s to politiko ali njenimi spremembami ali dopolnitvami, da zapustijo spletno mesto in ga tudi v bodoče ne uporabljajo več.

  • f) Spletni piškotki

  Ponudnik na spletni strani uporablja spletne piškotke (v nadaljevanju: piškotki). Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta uporabnik soglaša z namestitvijo piškotkov na napravo, preko katere dostopa do spletnega mesta. Več o piškotkih

   

  1. Komunikacija, pritožbe in spori

  Tim Valores, d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. V primeru težav lahko kupec pokliče na telefonsko številko 080 30 45 ali nam pošlje elektronsko sporočilo info@valores.si Postopek obravnave pritožb je zaupen. Ponudnik bo najkasneje v roku petih delovnih dni uporabniku potrdil prejem pritožbe, ter ga obvestil o nadaljnjih postopkih.

  Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. Navedeno predstavlja glavno oviro, da potrošnik uveljavlja sodno varstvo svojih pravic. V ta namen si ponudnik prizadeva za sporazumno reševanje morebitnih sporov.

  Skladno s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniškov sporov (ZIsRPS, Uradni list RS, št. 81/15) ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvednsodnega reševanja potrošniškov sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora. Ne glede na to, ter skladno z ZIsRPS, ponudnik objavlja elektronsko povezavo na Platformo za reševanje potrošniškov sporov (v nadaljevanju: Platforma). Platforma je enotna vstopna točka za potrošnike, ustanovljena na podlagi Uredbe 524/2013/EU za reševanje sporov, ki izvirajo iz spletne prodaje ali spletnih storitev med potrošnikom s prebivališčem in ponudnikom s sedežem v Evropski uniji. Platforma je na voljo potrošnikom na elektrosnki povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.

  V primeru, da do sporazumne rešitve spora ne pride, je za morebitni spor v zvezi s pogodbo ali razmerjem med ponudnikom in uporabnikom, pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

  V primeru, da nasprotna stranka upravljavca ni potrošnik, temveč samostojni podjetnik, pravna oseba ali drugi subjekt, ki se ne kvalificira kot potrošnik, je za vsak spor med takšno stranko in upravljavcem, pristojno stvarno sodišče v Ljubjani.

  Vse določbe teh splošnih pogojev poslovanja ter morebitni spori med ponudnikom in stranko se urejajo in rešujejo v skladu s slovenskim materialnim in procesnim pravom. Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja tudi relevantno pravo Evropske unije.

  Uporaba pravil mednarodnega zasebnega prava, ki bi napotila na katerokoli drugo pravo, ni predvidena. Vse spore rešujemo izključno v slovenskem jeziku.

  Določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov se smiselno uporabljajo za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja.

   

  1. Izključitev odgovornosti

  Ponudnik pri pripravi vsebine spletne strani ravna z največjo skrbnostjo, vendar pa zaradi možnih sprememb podatkov ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine (mnenja, nasveti, informacije, novice, obvestila ipd.), objavljene na spletni strani, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi njih samih ali ker se je na njih zanesel in jih upošteval.

  Vse vsebine na spletni strani, v kakršnikoli obliki, imajo zgolj informativen namen. Nobene vsebine na spletni strani ni mogoče šteti za individualno naložbeno priporočilo, prav tako pa ne za povabilo k podpisu pogodbe ali kot ponudbe za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev ali drugih finančnih inštrumentov. Ponudnik izrecno opozarja uporabnike, da je pred naložbo potrebno pridobiti ustrezno dodatno naložbeno svetovanje; le-tega lahko uporabnik dobi tudi pri ponudniku.

  Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletne strani in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletna stran ni bila dostopna ali ni delovala ali ni delovala pravilno. Ponudnik si, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, onemogoči delovanje ali dostopnost spletne strani.

  Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletne strani utegnila nastati uporabniku na njegovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletne strani.

  Registrirani uporabnik je dolžan na primeren način skrbeti za varnost in zaupnost podatkov, ki jih uporablja za prijavo na spletni strani (e-naslov, geslo). Če sumi, da prijavne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati uporabniku, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov.

  Ponudnik ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh izven spletne strani, ki so dostopne preko hiperpovezav na spletni strani. Vsaka povezava s spletno stranjo tretjih osebje na razpolago le zaradi preglednosti. Spletne strani tretjih oseb uporabnik uporablja na lastno odgovornost

   

  1. Pravice intelektualne lastnine

  Celotna vsebina spletne strani, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), je avtorskopravno zaščitena. Nosilec materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletni strani, je ponudnik in/ali oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

  Ponudnik se z objavo vsebin na spletni strani in z omogočanjem uporabe spletne strani ne odpoveduje nobeni od materialnih avtorskih pravic, ki jih ima na vsebinah spletne strani.

  Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletni strani, za kakršenkoli namen, razen za osebni ogled uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost kršitelja

   

  1. Končne določbe

  Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

  Ti splošni pogoji, politika varstva osebnih podatkov in uporaba piškotkov veljajo od 28.10.2020 do preklica oz. objave novih pogojev.

Zadnja posodobitev: 14.03.2022

 

 1. Veljavnost in uporaba Splošnih pogojev za aplikacijo Valores Metalni račun

Ti splošni pogoji uporabe veljajo za vsakogar (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja aplikacijo Valores, ki je v času sprejetja teh pogojev uporabe dostopna na spletnem naslovu https://app.valores.si (v nadaljevanju: aplikacija) in s katero upravlja družba TIM VALORES, izobraževanje, d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec).

Ti pogoji uporabe zavezujejo uporabnika pri prvi uporabi aplikacije in pri vseh kasnejših uporabah. Z uporabo aplikacije uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh pogojev uporabe.

V primeru neskladja med določbami teh splošnih pogojev in pogodbe med ponudnikom in uporabnikom, se uporabljajo določila take pogodbe.

Ti pogoji uporabe se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo, o čemer preko aplikacije ponudnik obvesti uporabnika. Z uporabo aplikacije pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

 

 1. Podatki o upravljavcu

Firma: TIM VALORES, izobraževanje, d.o.o
Skrajšana firma: Tim Valores, d.o.o.
Odgovorna oseba: Irena Linasi, direktorica
Naslov sedeža družbe: Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana
Matična številka: 6530397000
ID za DDV: SI 69179565

Kontaktne informacije:
E-naslov (naslov za ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): info@valores.si
Telefonska številka: 080 30 45

Podatki o transakcijskih računih:
a) Banka Intesa Sanpaolo, d.d., Koper
-Transackijski račun: SI56 1010 0005 3198 190

b) LON, d.d., Kranj
-Transakcijski račun: SI56 6000 0000 0587 406

2.1 Pravna podlaga

Upravljavec pri upravljanju aplikacije ravna v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in predpisi Evropske unije.

 

 1. Uporaba aplikacije

Uporabnik se zavezuje, da bo aplikacijo uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z njenim namenom. Pri tem se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki bi posegala v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi navedenim osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo.

Če uporabnik aplikacijo uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik brez predhodnega obvestila izbriše uporabniški račun in/ali začasno onemogoči dostop do aplikacije. Ob ponavljanju kršitev lahko ponudnik uporabniku brez predhodnega obvestila trajno onemogoči dostop do aplikacije.

 

 1. Politika varstva osebnih podatkov

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti uporabnike storitev, uporabnike spletne strani in poslovne partnerje (v nadaljevanju: »uporabniki«) ponudnika o namenih, pravnih podlagah, tehničnih in organizacijskih ukrepih in pravicah uporabnikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja ponudnik.

Cenimo vašo zasebnost, zato vaše osebne podatke skrbno varujemo. V ta namen uporabljamo ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Upravljavec obdeluje osebne podatke in zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa evropska zakonodaja (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ( v nadaljevanju: »Splošna uredba«), veljavna slovenska zakonodaja (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 163/22) in drugi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 • a) Zbiranje osebnih podatkov o uporabnikih

Upravljavec obdeluje osebne podatke na podlagi osebne privolitve posameznika, na podlagi sklenjene pogodbe ali pa na podlagi zakona. Upravljavec obdeluje osebne podatke tudi v primerih, kadar je obdelava osebnih podatkov nujna zaradi uresničevanja zakonitih interesov upravljavca in ti interesi očitno prevladajo nad interesi uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Vsak uporabnik aplikacije, ki ob registraciji in odprtju računa opravi vnos osebnih podatkov, daje tudi aktivno osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov na podlagi posebnega obrazca, ki ga odda pred poslanim povpraševanjem/naročilom/prijavo na e-novice. Vsako dano privolitev lahko uporabnik kadarkoli enako enostavno prekliče. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred danim preklicom.

Upravljavec o uporabnikih, ki so fizične osebe, ob registraciji v aplikaciji zbira naslednje osebne podatke: ime, priimek, e-naslov. Upravljavec o uporabnikih, ki stopijo z njim v stik preko katerega od kontaktnih obrazcev, zbira tudi naslednje osebne podatke: naslov prebivališča, telefonska številka, naziv banke in številka računa (TRR), zanimanje za investiranje v določeno kovino, podatek o svetovalcu za plemenite kovine, želeni način kontaktiranja, želena datum in ura kontaktiranja. Podatke, ki so označeni kot obvezni, mora uporabnik posredovati, sicer registracija oziroma drugačno naročilo na storitve ni mogoča. Podatke, ki so neobvezni, lahko uporabnik posreduje, če to želi. Uporabnik, ki ponudniku ne posreduje neobveznih osebnih podatkov, zaradi tega ne trpi nobenih škodljivih posledic.

 • b) Nameni obdelave podatkov

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:

 • vodenje evidence registriranih uporabnikov spletne strani ter omogočanje prijave in uporabe spletne strani registriranim uporabnikom;
 • obdelavo naročil;
 • izvedbo pogajanj za sklenitev posamičnih pogodb;
 • osebno kontaktiranje uporabnikov na njihovo željo po dodatnem svetovanju ter pošiljanje posamičnih ponudb;
 • občasno pošiljanje elektronskih sporočil z vsebino, povezano s ponudnikom ali spletnim mestom, komercialne ali nekomercialne narave;
 • statistične, marketinške in druge analize in raziskave v zvezi z uporabniki portala in spletne trgovine.

Soglasje za elektronska obvestila: E-novičnik

Uporabnik soglaša in dovoljuje družbi Tim Valores d.o.o., da uporablja elektronski poštni naslov (e-mail) uporabnika za namene obveščanja o aktualnostih na finančnih trgih in trgu plemenitih kovin in surovin ter neposrednega trženja podjetja Tim Valores d.o.o. (oglaševalske kampanje, novosti o storitvah in produktih ter dogodkih, na katerih sodeluje ali jih organizira). Uporabnik je tudi seznanjen, da se na elektronska obvestila lahko kadarkoli odjavi s povratnim sporočilom, kjer v zadevi sporočila napiše ‘ODJAVA’.

Pogodbena obdelava in iznos osebnih podatkov drugim obdelovalcem (pogodbenim partnerjem)

Uporabnik soglaša in dovoljuje družbi Tim Valored d.o.o, da lahko osebne podatke uporabnika posreduje tretjim osebam (pogodbenim partnerjem podjetja) za namen osebnega kontaktiranja in svetovanja uporabnikom glede investiranja v plemenite kovine.

Obdelava osebnih podatkov uporabnikov se zaupa tudi drugim pogodbenim obdelovalcem, ki imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbeno razmerje. Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so predvsem:
-vzdrževalci informacijskih storitev;
-ponudniki e-poštnih storitev;
-ponudniki programske opreme, storitev v oblaku;
-vzdrževalci računalniške opreme;
-ponudniki računovodskih storitev;
-ponudniki pravnega in poslovnega svetovanja.

Drugi obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v mejah upravljavčevega pooblastila, pogodbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in skladno z nameni, ki so opredeljeni v točki »namen obdelave« in za namen osebnega kontaktiranja in svetovanja uporabnikom glede investiranja v plemenite kovine.

Vsi drugi obdelovalci zagotavljajo skladnost obdelave osebnih podatkov s Splošno uredbo in drugimi pravnimi predpisi.

Upravljavec vodi in vzdržuje evidenco o drugih pogodbenih obdelovalcev.

 • c) Varovanje podatkov in čas hrambe

Upravljavec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Upravljavec podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primeru pogodbene obdelave osebnih podatkov pogodbenih obdelovalcev, kot to določa točka teh Splošnih pogojev »Pogodbena obdelava in iznos osebnih podatkov drugim obdelovalcem (pogodbenim partnerjem)«.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da upravljavec njegove podatke, ki jih je upravljavec posredoval ob registraciji, hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika aplikacije in še eno leto po prenehanju tega statusa. E-poštni naslov lahko upravljavec hrani za namene pošiljanja komercialnih ali nekomercialnih e-poštnih sporočil, dokler uporabnik ne izjavi ali označi, da noče več prejemati e-poštnih sporočil. Ostale podatke lahko upravljavec hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih mora trajno izbrisati ali učinkovito anonimizirati, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati s posameznim uporabnikom.

 • d) Pravice uporabnikov po splošni uredbi

Kot uporabnik aplikacije ste seznanjeni, da lahko kadarkoli zahtevate, da vam kot ponudnik:

 • potrdimo, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne, in vam omogočimo vpogled v vaše osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
 • omogočimo vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov oz. evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov;
 • posredujemo izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas;
 • posredujemo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
 • podamo informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o vas vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave;
 • podamo informacijo o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja (npr. do konca projekta);
 • pojasnimo tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Kot uporabnik naše aplikacije ste seznanjeni z dejstvom, da imate v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno Uredbo uredbo sledeče pravice:

 • da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji, kadar velja en od naslednjih primerov:
  • če oporekate točnosti podatkov (obdelava se omeji za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov);
  • če je obdelava nezakonita in vi pa nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  • kot upravljavec osebnih podatkov ne potrebujemo več za dogovorjene namene obdelave, temveč jih vi, potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • v primeru, da vložite ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi;
 • da se vaši osebni podatki v naši zbirki popravijo (ponudnik je dolžan popraviti vaše netočne osebne podatke, prav tako pa imate (ob upoštevanju namenov obdelave), pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
 • da se vaši osebni podatki izbrišejo – če več ne želite, da se vaši osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo oz. obdelavo, lahko zahtevate, da se vaši podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, in sicer kadar velja eden od naslednjih razlogov (razen zakonskih izjem):
  • vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
  • prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
  • ugovarjate obdelavi, pod pogojem, da za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa (kadarkoli) ugovarjate obdelavi kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja;
  • vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
  • vaše osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom RS;
  • vaši osebni podatki so bili zbrani v zvezi s točno določeno ponudbo.
 • da ste seznanjeni z rokom hrambe vaših osebnih podatkov;
 • da se zavedate, da imate pravico do pravnega sredstva – pritožbe;

Uporabnik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na elektronski naslov info@valores.si ali po pošti na naslov Tim Valores, d.o.o., Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana. Posameznik lahko pritožbo odda tudi osebno na naslovu podjetja. Prav tako ima vsak uporabnik pravico, da vloži pritožbo neposredno pri nadzornem organu, to je Informacijski pooblaščenec, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. Če je uporabnik pri Tim Valores, d.o.o., uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri Tim Valores, d.o.o. v roku 15 dni. Goldnote mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

da imate pravico, da prejmete osebne podatke, ki ste jih posredovali ponudniku (pravica do prenosljivosti osebnih podatkov) strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

  • obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi uporabnika;
  • obdelava osebnih podatkov temelji na pogodbi;
  • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

  kadar obstajajo razlogi, povezani s ponudnikovim posebnim položajem, ima ta pravico ugovora nadaljni obdelavi osebnih podatkov, v kolikor ponudnik obdeluje podatke na pravni podlagi zakonitega poslovnega interesa (kot tudi v primeru zakonitega interesa pogodbenega obdelovalca). Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima uporabnik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.Te pravice vas ne odvežejo obveznosti, ki jih imate po Splošnih pogojih oziroma jih ima do vas sklenjena pogodba z ponudnikom.

  Upravljalec zagotavlja uporabnikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejema zahteve. Ponudnik lahko rok za uresničevanje pravic uporabnika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če ponudnik podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti uporabnika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

  Uporabnik lahko kadarkoli uveljavlja svoje pravice iz točke d. (zahteva, pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov ipd.), po e-pošti na naslov info@valores.si ali pisno na naslov: Tim Valores, d.o.o, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana.

  Kadar uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

  Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto uporabnika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, ponudnik zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Poziv po predložitvi dodatnih informacij je le varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam.

  Informacije, vsa sporočila in ukrepi, se uporabnikom zagotovijo brezplačno. Kadar so zahteve uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo, lahko ponudnik:

  (a) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali

  (b) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

   

  1. Registracija v aplikacijo

  Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse vrste uporabnikov. Ob registraciji v aplikaciji uporabnik postane uporabnik aplikacije, ki se skladno s temi Splošnimi pogoji strinja, da so vse pravice s storitvami na aplikaciji, programska oprema, tehnološka orodja, vsebine in druga gradiva, ki so ustvarjena s strani aplikacije ali v zvezi z njo, izključno last Tim Valores, d.o.o.

  Z registracijo pridobite začasno, osebno, neprenosljivo, prekljicljivo in omejeno pravico do uporabe naše intelektualne lastnine. Ne glede na to je vsakemu posameznemu uporabniku aplikacije kot tudi drugim uporabnikom naših storitev prepovedano posojati, kopirati, reproducirati, razširjati, prenesti, shranjevati, prikazovati ali spreminjati našo intelektualno lastnino in jo uporabiti kot podlago za kakršne koli izdelke ali storitve.

  Registracija je enkratna, preprosta in brezplačna. Uporabnik se registrira na način, da vnese zahtevane osebne podatke. Uporabnik tako vnese ime in priimek, e-naslov in kodo priporočitelja, če do le-te dostopa. Uporabnik mora ob registraciji naložiti dokumente, ki omogočajo njegovo identifikacijo. Upravljavec ravna z osebnimi dokumenti z izjemno skrbnostjo, pri varovanju osebnih podatkov v zvezi s takšnimi dokumenti pa uporablja ustrezne tehnološke ukrepe. Uporabnik lahko ob registraciji vnešene podatke kadarkoli posodobi/spremeni tako, da v zavihku »upravljanje računa« spremeni svoje osebne podatke.

  Ob registraciji v aplikaciji uporabnik pridobi uporabniško ime, ki je enako njegovemu e-naslovu, ki ga je zadevni uporabnik vnesel ob registraciji, ter geslo. Uporabniško ime in geslo lahko uporabnik poljubno spremeni. Registriran uporabnik se v aplikacijo prijavi s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki sta neprenosljiva. Z registracijo pridobi uporabnik pravico do uporabe svojega računa.

  Uporabnik aplikacije ob registraciji v aplikacijo poda soglasje, da ga lahko upravljavec kontaktira za promocijske namene preko e-naslova in preko telefona. Uporabnikova registracija ni pogojena z danim soglasjem. Uporabnik lahko dano privolitev kadarkoli prekliče.

  Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, ki so izvedene pod njegovim uporabniškim imenom

   

  1. Določila v zvezi z vlaganjem v plemenite kovine preko aplikacije

  Ta določila podrobno urejajo nakup, prodajo in hrambo plemenitih kovin preko aplikacije.

  Ta določila veljajo tako za vsako enkratno ravnanje (nakup, prodaja) z različnimi plemenitimi kovinami kot tudi za varčevalne načrte, ki jih stranka lahko izbere iz ponudbe upravljavca.

  • a) Nakup plemenitih kovin

  Cene plemenitih kovin, ki veljajo za uporabnika v okviru varčevalnega računa (enkratno ali mesečno), se oblikujejo na podlagi gibanja borzne cene z dodanim pribitkom (stroški, s katerimi je uporabnik seznanjen ob sklenitvi pogodbe).

  • Uporabnik sam ali preko pooblaščene osebe s strani upravljavca odpre varčevalni račun.
  • Skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22  ZPPDFT-2). mora uporabnik izvršiti ustrezno identifikacijo. Prav tako je potrebno, da se nakazilo izvaja iz bančnega računa dejanskega kupca, ki je hkrati uporabnik. Upravljavec je zakonsko obvezan skrbeti za ustrezno identifikacijo njegovih strank. Takšno identifikacijo izvaja pooblaščena oseba s strani upravljavca.
  • Uporabnik lahko izbira med različnimi naložbenimi možnostmi, ki so navedene v aplikaciji in so jasno označene.
  • Pri naročilu plemenitih kovin prejme navodila za nakazilo pogodbenega zneska oziroma poda nalog za bremenitev SEPA. Plačilo plemenitih kovin je mogoče izključno preko transakcijskega računa upravljavca. Plačilo z gotovino ni možno.
  • Uporabniku v trenutku nakazila še ni znano, po kakšni ceni bo kupil plemenite kovine, niti koliko enot posamezne kovine bo dobil na svoj račun.
  • Ko prispe nakazilo uporabnika na poslovni račun upravljavca, se za nakazani znesek preko varovanega spletnega portala opravi nakup.
  • Upravljavec opravi nakup v roku petih delovnih dneh od prejetega nakazila.
  • Ko je nakup opravljen, dobi uporabnik na svoj elektronski naslov potrditev nakupa in račun. Veljaven elektronski naslov uporabnika je hkrati tudi osnovni podatek (poleg gesla) za prijavo v varčevalni račun v aplikaciji
  • b) Varčevalni načrt

  Uporabnik ima poleg občasnih nakupov tudi možnost kreiranja varčevalnega načrta. Za varčevalni načrt veljajo pravila teh splošnih pogojev v celoti, razen, če pogoji izrecno določajo drugače.

  Nakup preko varčevalnega načrta je dolgoročno razmerje, preko katerega stranka kupuje izbrane plemenite kovine iz varčevalnega načrta s fiksnim zneskom in z rednimi mesečnimi vplačili. Minimalni znesek mesečnega nakupa je 50,00 €. Količina plemenitih kovin izražena v gramih se vedno preračuna in zaokroži na štiri decimalna mesta. Po vsakem nakupu prejme uporabnik na svoj elektronski naslov račun in obračun vplačila.

  Bremenitev preko SEPA naloga se izvede 8. (osmega) ali 18. (osemnajstega) v mesecu. Nakup plemenitih kovin se izvede v roku 5 delovnih dneh od prejetja sredstev na račun. Varčevalni račun se lahko v vsakem trenutku zapre pod pogojem, da na njem ni več sredstev (plemenitih kovin). Uporabnik zaprtje računa izvede sam ali preko svetovalca.

  Vsako spremembo, ki je bila izvedena preko svetovalca, uporabnik potrdi preko povezave, ki jo prejme po elektronski pošti.

  • c) Hramba plemenitih kovin

  Hramba plemenitih kovin je od nakupa ločen pravni posel in je posebej plačljiva.

  Stroški hrambe se zaračunavajo v sorazmernem deležu letnega stroška hrambe za vsak dan posebej in se vrednotijo po borzni vrednosti, ki velja na posamezni dan. Stroški hrambe so navedeni v Ceniku pristojbin in stroškov.

  Z varčevalnega računa uporabnika se v obliki zmanjšanja količine plemenitih kovin poplačajo stroški hrambe, izražene v količini gramov in sicer skladno z obračunom izvedenim 1. januarja in 1. julija za preteklo polletno obdobje. Uporabnik prejme račun in poročilo o obračunu hrambe na svoj elektronski naslov.

  Plemenite kovine uporabnikov so hranjene v brezcarinskih prostorih v Liechtensteinu, kjer ima upravljavec urejeno in zavarovano hrambo plemenitih kovin, preko pogodbenega partnerja OZL (Offenes Zolllager in Liechtenstein, spletna stran partnerja je dostopna na naslednji elektronski povezavi: https://www.ozl.li/en), ki je pod strogim nadzorom regulatorja trga FMA (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein) in je za svoje poslovanje tudi uradno certificiran.

  Upravljavec zagotavlja, da so plemenite kovine uporabnika vedno hranjene v ustrezni količini in v ustrezni kovini, kar enkrat letno potrdi tudi pooblaščeni revizor. Poročila je mogoče dobiti na sedežu upravljavca.

  Uporabnik je vedno lastnik plemenitih kovin, ki jih je naročil in plačal. Plemenite kovine, ki so v hrambi, niso del premoženja upravljavca ali njegovega partnerja, zato se ne vrednotijo v bilančnih izkazih in niso del stečajne mase upravljavca.

   

  1. Pravica do odstopa

  Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22  ZVPot-1) ima uporabnik pravico do odstopa, ki jo lahko uveljavi z zaprtjem svojega varčevalnega računa. Uporabnik lahko račun v aplikaciji zapre sam ali pa to naroči upravljacu pisno preko e-naslova info@valores.si

   

  1. Posledica odstopa

  Uporabnik ima pravico do povračila celotnega nakazanega zneska le v primeru, ko je znesek po pogodbi že nakazal na transakcijski račun upravljavca in nakup še ni bil izvršen. V primeru, da je bil nakup že izvršen, pa ima uporabnik kljub temu pravico do zaprtja varčevalnega računa.

  Plemenite kovine na njegovem računu se odprodajo, uporabniku pa se nakaže odkupna vrednost. Le-ta se lahko razlikuje od vplačanega zneska stranke, saj je odvisna od gibanja cene kovin na borzi in stroškov. Za poplačilo uporabimo enaka plačilna sredstva, ki jih je uporabnik uporabil za izvedbo prvotnega plačila, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače

   

  1. Odkup plemenitih kovin

  Uporabnik ima možnost kadarkoli odprodati plemenite kovine, delno ali v celoti. To izvede z zahtevkom za prodajo direktno v aplikaciji ali preko svetovalca. V primeru, da se uporabnik odloči za prodajo preko svetovalca, mora svojo odločitev o prodaji plemenitih kovin potrditi preko maila.

  Odkupna cena se oblikuje na podlagi gibanja borzne cene, zmanjšana za stroške odkupa, ki so razvidni v Ceniku pristojbin in stroškov.

  Odkup se izvede v roku dveh delovnih dneh od prejema pravilno izpolnjenega zahtevka za prodajo plemenitih kovin. Ko stranka potrdi prodajo plemenitih kovin, preklic ni več mogoč.

  Kupnina s strani upravljavca se nakaže na transakcijski račun uporabnika v roku sedmih do štirinajstih delovnih dni od potrditve prejema zahtevka za prodajo plemenitih kovin s strani upravljavca.

  Uporabnik lahko za naložbeno zlato enkrat letno zahteva dostavo in sicer v mesecu januarju po obračunu hrambe. Minimalna enota za dostavo je 50 g. Uporabnik prejme plemenite kovine v roku treh tednov po oddaji zahtevka za dvig proti plačilu poštnine oz. varovanega transporta po vsakokratnem veljavnem ceniku transportne službe. Dostava naložbenega srebra ni možna. Uporabnik lahko srebro proda in nato kupi zlato, za katerega lahko zahteva dostavo. Pogoji za dostavo so enaki, kot smo jih navedli zgoraj. V primeru podanega zahtevka za odkup ali prevzem privarčevanih kovin mora uporabnik poravnati tudi strošek hrambe sorazmerno za obdobje, ki ga še ni poravnal.

  S strani upravljavca pooblaščeni dobavitelj si pridržuje pravico do identifikacije prevzemnika blaga (vpogled v osebni dokument), saj je tako zagotovljeno, da naročeno blago izroči pravi stranki/ uporabniku.

  Davčni vidik: fizična oseba ne zapade pod obdavčitev razlike med nakupno in prodajno vrednostjo. V primeru pravnih oseb in samostojnih podjetnikov se naložba šteje kot kapitalski dobiček podjetja. Davčna zakonodaja se lahko spremeni, zato je dolžan morebitnim spremembam slediti uporabnik sam.

   

  1. Obveščanje uporabnika o stanju na varčevalnem računu

  Uporabnik ob vsakem nakupu prejme na elektronski naslov potrditveni mail z vsemi podatki o njegovem nakupu in stanju na varčevalnem računu (kaj je kupil, kolikšno količino plemenitih kovin izraženo v gramih je za vplačani znesek dobil in kakšno je končno stanje njegovega premoženja na varčevalnem računu). Uporabnik ima možnost vpogleda v zgodovino vseh transakcij, ki jih je izvedel v okviru svojega varčevalnega računa. Pri kreiranju varčevalnega računa uporabnik potrjuje, da je seznanjen in da se strinja s Splošnimi pogoji za nakup, prodajo in hrambo plemenitih kovin preko varčevalnega računa.

  Uporabnik lahko kadarkoli sam preveri stanje v aplikaciji na naslovu: https://app.valores.si.

   

  1. Komunikacija, pritožbe in spori

  Tim Valores, d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. V primeru težav lahko kupec pokliče na telefonsko številko 080 30 45 ali nam pošlje elektronsko sporočilo info@valores.si Postopek obravnave pritožb je zaupen. Ponudnik bo najkasneje v roku petih delovnih dni uporabniku potrdil prejem pritožbe, ter ga obvestil o nadaljnjih postopkih.

  Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. Navedeno predstavlja glavno oviro, da potrošnik uveljavlja sodno varstvo svojih pravic. V ta namen si ponudnik prizadeva za sporazumno reševanje morebitnih sporov.

  Skladno s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniškov sporov (ZIsRPS, Uradni list RS, št. 81/15) ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvednsodnega reševanja potrošniškov sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora. Ne glede na to, ter skladno z ZIsRPS, ponudnik objavlja elektronsko povezavo na Platformo za reševanje potrošniškov sporov (v nadaljevanju: Platforma). Platforma je enotna vstopna točka za potrošnike, ustanovljena na podlagi Uredbe 524/2013/EU za reševanje sporov, ki izvirajo iz spletne prodaje ali spletnih storitev med potrošnikom s prebivališčem in ponudnikom s sedežem v Evropski uniji. Platforma je na voljo potrošnikom na elektrosnki povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.

  V primeru, da do sporazumne rešitve spora ne pride, je za morebitni spor v zvezi s pogodbo ali razmerjem med ponudnikom in uporabnikom, pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

  V primeru, da nasprotna stranka upravljavca ni potrošnik, temveč samostojni podjetnik, pravna oseba ali drugi subjekt, ki se ne kvalificira kot potrošnik, je za vsak spor med takšno stranko in upravljavcem, pristojno stvarno sodišče v Ljubjani.

  Vse določbe teh splošnih pogojev poslovanja ter morebitni spori med ponudnikom in stranko se urejajo in rešujejo v skladu s slovenskim materialnim in procesnim pravom. Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja tudi relevantno pravo Evropske unije.

  Uporaba pravil mednarodnega zasebnega prava, ki bi napotila na katerokoli drugo pravo, ni predvidena. Vse spore rešujemo izključno v slovenskem jeziku.

  Določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov se smiselno uporabljajo za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja.

   

  1. Pravica intelektualne lastnine

  Celotna vsebina aplikacije, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), je avtorskopravno zaščitena. Nosilec materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih v aplikaciji, je upravljavec in/ali oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno. Upravljavec se z objavo vsebin na spletni strani in z omogočanjem uporabe spletne strani ne odpoveduje nobeni od materialnih avtorskih pravic, ki jih ima na vsebinah spletne strani.

  Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletni strani, za kakršenkoli namen, razen za osebni ogled uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost kršitelja.

   

  1. Izključitev odgovornosti

  Upravljavec pri pripravi vsebine aplikacije ravna z največjo skrbnostjo, vendar pa zaradi možnih sprememb podatkov ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine (mnenja, nasveti, informacije, novice, obvestila ipd.), objavljene v aplikaciji, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi njih samih ali ker se je na njih zanesel in jih upošteval.

  Vse vsebine v aplikaciji, v kakršnikoli obliki, imajo zgolj informativen namen. Nobene vsebine v aplikaciji ni mogoče šteti za individualno naložbeno priporočilo, prav tako pa ne za povabilo k podpisu pogodbe ali kot ponudbe za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev ali drugih finančnih inštrumentov. Upravljavec izrecno opozarja uporabnike, da je pred naložbo potrebno pridobiti ustrezno dodatno naložbeno svetovanje; le-tega lahko uporabnik dobi tudi pri upravljavcu.

  Upravljavec ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti aplikacije in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker aplikacija ni bila dostopna ali ni delovala ali ni delovala pravilno. Upravljavec si, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, onemogoči delovanje ali dostopnost aplikacije.

  Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe aplikacije utegnila nastati uporabniku na njegovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletne strani.

  Registrirani uporabnik je dolžan na primeren način skrbeti za varnost in zaupnost podatkov, ki jih uporablja za prijavo v aplikacijo (e-naslov, geslo). Če sumi, da prijavne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti upravljavca. Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati uporabniku, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov.

  Upravljavec ne odgovarja za vsebino, objavljeno v aplikaciji ali izven aplikacije, ki so dostopne preko hiperpovezav na spletni strani. Vsaka povezava s spletno stranjo tretjih oseb je na razpolago le zaradi preglednosti. Spletne strani tretjih oseb uporabnik uporablja na lastno odgovornost.

   

  1. Končne določbe

  Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

  Ti splošni pogoji, politika varstva osebnih podatkov in uporaba piškotkov veljajo od 28.10.2020 do preklica oz. objave novih pogojev.

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupi ali prodaj plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Metalni račun Valores

Vstopi v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupi ali prodaj plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Metalni račun Valores

Vstopi v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev