Pravna določila

Zadnja posodobitev: 29.10.2020

 

 1. Veljavnost in uporaba teh splošnih pogojev

Ti splošni pogoji uporabe veljajo za vsakogar (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno stran Valores, ki je v času sprejetja teh pogojev uporabe dostopna na spletnem naslovu https://www.valores.si (v nadaljevanju: spletna stran) in s katero upravlja družba TIM VALORES, izobraževanje, d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti pogoji uporabe veljajo za celotno spletno stran, za vse njene sestavne dele in podstrani. Poleg teh pogojev uporabe lahko za določene dele, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pogodbena določila.

Ti pogoji uporabe zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletno stran in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh pogojev uporabe.

V primeru neskladja med določbami teh splošnih pogojev in pogodbe med ponudnikom in uporabnikom, se uporabljajo določila take pogodbe.

Ti pogoji uporabe se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletne strani pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

 

 1. Podatki o ponudniku

Naziv: TIM VALORES, izobraževanje, d.o.o
Odgovorna oseba: Irena Linasi Rogač, direktorica
Naslov sedeža družbe: Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana
E-naslov (naslov za ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): info@valores.si
Matična številka: 6530397000
ID za DDV: SI 69179565
Transakcijski račun: SI56 1010 0005 3198 190 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.) in
SI56 6000 0000 0587 406 (LON d.d., Kranj)

2.1 Pravna podlaga

Ponudnik ravna z osebnimi podatki skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno Uredbo GDPR in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in nadzorom v procesu njihove obdelave.

 

 1. Uporaba portala

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno stran uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z njegovim namenom. Pri tem se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki bi posegala v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi navedenim osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo.

Če uporabnik spletno stran uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik brez predhodnega obvestila izbriše uporabniški račun in/ali začasno onemogoči dostop do spletne strani. Ob ponavljanju kršitev lahko ponudnik uporabniku brez predhodnega obvestila trajno onemogoči dostop do spletne strani.

 

 1. Izključitev odgovornosti

Ponudnik pri pripravi vsebine spletne strani ravna z največjo skrbnostjo, vendar pa zaradi možnih sprememb podatkov ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine (mnenja, nasveti, informacije, novice, obvestila ipd.), objavljene na spletni strani, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi njih samih ali ker se je na njih zanesel in jih upošteval.

Vse vsebine na spletni strani, v kakršnikoli obliki, imajo zgolj informativen namen. Nobene vsebine na spletni strani ni mogoče šteti za individualno naložbeno priporočilo, prav tako pa ne za povabilo k podpisu pogodbe ali kot ponudbe za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev ali drugih finančnih inštrumentov. Ponudnik izrecno opozarja uporabnike, da je pred naložbo potrebno pridobiti ustrezno dodatno naložbeno svetovanje; le-tega lahko uporabnik dobi tudi pri ponudniku.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletne strani in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletna stran ni bila dostopna ali ni delovala ali ni delovala pravilno. Ponudnik si, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, onemogoči delovanje ali dostopnost spletne strani.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletne strani utegnila nastati uporabniku na njegovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletne strani.

Registrirani uporabnik je dolžan na primeren način skrbeti za varnost in zaupnost podatkov, ki jih uporablja za prijavo na spletni strani (e-naslov, geslo). Če sumi, da prijavne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati uporabniku, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov.

Ponudnik ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh izven spletne strani, ki so dostopne preko hiperpovezav na spletni strani. Vsaka povezava s spletno stranjo tretjih osebje na razpolago le zaradi preglednosti. Spletne strani tretjih oseb uporabnik uporablja na lastno odgovornost.

 

 1. Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Ponudnik varstvo osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami) in Splošno Uredbo GDPR.

 • a) Zbiranje osebnih podatkov o uporabnikih

Ponudnik obdeluje osebne podatke na podlagi osebne privolitve posameznika, na podlagi sklenjene pogodbe ali pa na podlagi zakona.

Vsak uporabnik spletnega mesta, ki na naši spletni strani opravi vnos osebnih podatkov, daje tudi aktivno osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov na podlagi posebnega obrazca, ki ga odda pred poslanim povpraševanjem/naročilom/prijavo na e-novice.

Ponudnik o uporabnikih, ki so fizične osebe, ob registraciji na portalu zbira naslednje osebne podatke: ime, priimek, e-poštni naslov. Ponudnik o uporabnikih, ki stopijo z njim v stik preko katerega od kontaktnih obrazcev, zbira tudi naslednje osebne podatke: naslov prebivališča, telefonska številka, zanimanje za investiranje v določeno kovino, podatek o svetovalcu za plemenite kovine, želeni način kontaktiranja, želena datum in ura kontaktiranja. Podatke, ki so označeni kot obvezni, mora uporabnik posredovati, sicer registracija oziroma drugačno naročilo na storitve ni mogoča. Podatke, ki so neobvezni, lahko uporabnik posreduje, če to želi. Uporabnik, ki ponudniku ne posreduje neobveznih osebnih podatkov, zaradi tega ne trpi nobenih škodljivih posledic.

 • b) Obdelava podatkov

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:

 • vodenje evidence registriranih uporabnikov spletne strani ter omogočanje prijave in uporabe spletne strani registriranim uporabnikom;
 • osebno kontaktiranje uporabnikov na njihovo željo po dodatnem svetovanju ter pošiljanje posamičnih ponudb;
 • občasno pošiljanje elektronskih sporočil z vsebino, povezano s ponudnikom ali spletnim mestom, komercialne ali nekomercialne narave;
 • statistične, marketinške in druge analize in raziskave v zvezi z uporabniki portala in spletne trgovine.

Soglasje za elektronska obvestila: E-novičnik

Uporabnik soglaša in dovoljuje družbi Tim Valores d.o.o., da uporablja elektronski poštni naslov (e-mail) uporabnika za namene obveščanja o aktualnostih na finančnih trgih in trgu plemenitih kovin in surovin ter neposrednega trženja podjetja Tim Valores d.o.o. (oglaševalske kampanje, novosti o storitvah in produktih ter dogodkih, na katerih sodeluje ali jih organizira). Uporabnik je tudi seznanjen, da se na elektronska obvestila lahko kadarkoli odjavi s povratnim sporočilom, kjer v zadevi sporočila napiše ‘ODJAVA’.

Soglasje za posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam (pogodbenim partnerjem)

Uporabnik soglaša in dovoljuje družbi Tim Valored d.o.o, da lahko osebne podatke uporabnika posreduje tretjim osebam (pogodbenim partnerjem podjetja) za namen osebnega kontaktiranja in svetovanja uporabnikom glede investiranja v plemenite kovine. Tretje osebe lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v mejah ponudnikovega pooblastila in skladno z nameni, ki so opredeljeni v prvem odstavku točke 5.b.

 • c) Varovanje podatkov in čas hrambe

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Ponudnik varstvo osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami) in Splošno Uredbo GDPR.

Ponudnik podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ki so navedeni v točki 6.b Pravnih obvestil.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki jih je ponudniku posredoval ob registraciji, hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika portala in še eno leto po prenehanju tega statusa. E-poštni naslov lahko ponudnik hrani za namene pošiljanja komercialnih ali nekomercialnih e-poštnih sporočil, dokler uporabnik ne izjavi ali označi, da noče več prejemati e-poštnih sporočil. Ostale podatke lahko ponudnik hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih mora trajno izbrisati ali učinkovito anonimizirati, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

 • d) Pravice uporabnikov po splošni uredbi GDPR

Kot uporabnik spletne strani ste seznanjeni, da lahko kadarkoli zahtevate, da vam kot ponudnik:

 • potrdimo, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne, in vam omogočimo vpogled v vaše osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
 • omogočimo vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov oz. evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov;
 • posredujemo izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas;
 • posredujemo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
 • podamo informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o vas vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave;
 • podamo informacijo o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;
 • pojasnimo tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Kot uporabnik naše spletne strani ste seznanjeni z dejstvom, da imate v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno Uredbo GDPR še sledeče pravice:

 • da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji, kadar velja en od naslednjih primerov:
  • če oporekate točnosti podatkov (obdelava se omeji za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov);
  • če je obdelava nezakonita in vi pa nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  • kot upravljavec osebnih podatkov ne potrebujemo več za dogovorjene namene obdelave, temveč jih vi, potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • v primeru, da vložite ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi;
 • da se vaši osebni podatki v naši zbirki popravijo (ponudnik je dolžan popraviti vaše netočne osebne podatke, prav tako pa imate (ob upoštevanju namenov obdelave), pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
 • da se vaši osebni podatki izbrišejo – če več ne želite, da se vaši osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo oz. obdelavo, lahko zahtevate, da se vaši podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, in sicer kadar velja eden od naslednjih razlogov (razen zakonskih izjem):
  • vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
  • prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
  • ugovarjate obdelavi, pod pogojem, da za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa (kadarkoli) ugovarjate obdelavi kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja;
  • vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
  • vaše osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom RS;
  • vaši osebni podatki so bili zbrani v zvezi s točno določeno ponudbo.
 • da ste seznanjeni z rokom hrambe vaših osebnih podatkov;
 • da se zavedate, da imate pravico do pravnega sredstva – vložitve pritožbe;
 • da imate pravico do prenosljivosti osebnih podatkov (velja samo za osebne podatke, ki so obdelani avtomatizirano).

Uporabnik lahko kadarkoli uveljavlja svoje pravice iz točke 4. (zahteva, pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov ipd.), po e-pošti na naslov info@valores.si ali pisno na naslov: Tim Valores d.o.o, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana.

Te pravice vas ne odvežejo obveznosti, ki jih imate po Splošnih pogojih oziroma jih ima do vas sklenjena pogodba z ponudnikom.

 • e) Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo nanj.

Upravljavec spletne strani naproša uporabnike, ki se ne strinjajo s to politiko ali njenimi spremembami ali dopolnitvami, da zapustijo spletno mesto in ga tudi v bodoče ne uporabljajo več.

 • f) Spletni piškotki

Ponudnik na spletni strani uporablja spletne piškotke (v nadaljevanju: piškotki). Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta uporabnik soglaša z namestitvijo piškotkov na napravo, preko katere dostopa do spletnega mesta. Več o piškotkih

Poleg tega na mestih, kjer posamezni uporabnik vstopi na vaša spletna mesta, vstavite zgornji tekst in spletno povezavo, preko katere se lahko uporabnik seznani z vsebino piškotkov (kot imate npr. že sedaj urejeno za spletno mesto https://www.valores.si/).

Druga možnost je, da 5. člena ne dopolnjujete s podtočko d), ampak da neposredno v spletnem mestu spletne trgovine uporabnika preko obvestila o piškotkih (kot ga imate npr. na https://www.valores.si/) seznanite o piškotkih.

 

 1. Pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletne strani, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), je avtorskopravno zaščitena. Nosilec materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletni strani, je ponudnik in/ali oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Ponudnik se z objavo vsebin na spletni strani in z omogočanjem uporabe spletne strani ne odpoveduje nobeni od materialnih avtorskih pravic, ki jih ima na vsebinah spletne strani.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletni strani, za kakršenkoli namen, razen za osebni ogled uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost kršitelja.

 

 1. Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji, politika zasebnosti in uporaba piškotkov veljajo od 28.10.2020 do preklica oz. objave novih pogojev.

Zadnja posodobitev: 14.03.2022

 

 1. Veljavnost in uporaba teh splošnih pogojev

Ti splošni pogoji uporabe veljajo za vsakogar (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja aplikacijo Valores, ki je v času sprejetja teh pogojev uporabe dostopna na spletnem naslovu https://app.valores.si (v nadaljevanju: aplikacija) in s katero upravlja družba TIM VALORES, izobraževanje, d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti pogoji uporabe zavezujejo uporabnika pri prvi uporabi aplikacije in pri vseh kasnejših uporabah. Z uporabo aplikacije uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh pogojev uporabe.

V primeru neskladja med določbami teh splošnih pogojev in pogodbe med ponudnikom in uporabnikom, se uporabljajo določila take pogodbe.

Ti pogoji uporabe se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo, o čemer preko aplikacije ponudnik obvesti uporabnika. Z uporabo aplikacije pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

 

 1. Podatki o ponudniku

Naziv: TIM VALORES, izobraževanje, d.o.o
Odgovorna oseba: Irena Linasi Rogač, direktorica
Naslov sedeža družbe: Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana
E-naslov (naslov za ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): info@valores.si
Matična številka: 6530397000
ID za DDV: SI 69179565
Transakcijski račun: SI56 1010 0005 3198 190 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.) in
SI56 6000 0000 0587 406 (LON d.d., Kranj)

2.1 Pravna podlaga

Ponudnik ravna z osebnimi podatki skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno Uredbo GDPR in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in nadzorom v procesu njihove obdelave.

 

 1. Uporaba aplikacije

Uporabnik se zavezuje, da bo aplikacijo uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z njenim namenom. Pri tem se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki bi posegala v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi navedenim osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo.

Če uporabnik aplikacijo uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik brez predhodnega obvestila izbriše uporabniški račun in/ali začasno onemogoči dostop do aplikacije. Ob ponavljanju kršitev lahko ponudnik uporabniku brez predhodnega obvestila trajno onemogoči dostop do aplikacije.

 

 1. Izključitev odgovornosti

Ponudnik pri pripravi vsebine spletne strani in aplikacije ravna z največjo skrbnostjo, vendar pa zaradi možnih sprememb podatkov ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine, pridobljene v zunanjih virih (drugi mediji in objave), točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi njih samih ali ker se je na njih zanesel in jih upošteval.

Vse vsebine v aplikaciji, v kakršnikoli obliki, imajo zgolj informativen namen. Nobene vsebine v aplikaciji ni mogoče šteti za individualno naložbeno priporočilo, prav tako pa ne za povabilo k podpisu pogodbe ali kot ponudbe za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev ali drugih finančnih inštrumentov. Ponudnik izrecno opozarja uporabnike, da je pred naložbo potrebno pridobiti ustrezno dodatno naložbeno svetovanje; le-tega lahko uporabnik dobi tudi pri ponudniku.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti aplikacije in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker aplikacija ni bila dostopna ali ni delovala ali ni delovala pravilno. Ponudnik si, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, onemogoči delovanje ali dostopnost aplikacije.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe aplikacije utegnila nastati uporabniku na njegovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do aplikacije.

Registrirani uporabnik je dolžan na primeren način skrbeti za varnost in zaupnost podatkov, ki jih uporablja za prijavo v aplikacijo (e-naslov, geslo). Če sumi, da prijavne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati uporabniku, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov.

 

 1. Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Ponudnik varstvo osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami) in Splošno Uredbo GDPR.

 • a) Zbiranje osebnih podatkov o uporabnikih

Ponudnik obdeluje osebne podatke na podlagi osebne privolitve posameznika, na podlagi sklenjene pogodbe ali pa na podlagi zakona.

Vsak uporabnik aplikacije, ki opravi vnos osebnih podatkov, daje tudi aktivno osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

Ponudnik o uporabnikih, ki so fizične osebe, ob registraciji v aplikaciji zbira naslednje osebne podatke: ime, priimek, e-poštni naslov. Ponudnik o uporabnikih, ki stopijo z njim v stik preko katerega od kontaktnih obrazcev, zbira tudi naslednje osebne podatke: naslov prebivališča, telefonska številka, zanimanje za investiranje v določeno kovino, podatek o svetovalcu za plemenite kovine, želeni način kontaktiranja, želena datum in ura kontaktiranja. Podatke, ki so označeni kot obvezni, mora uporabnik posredovati, sicer registracija oziroma drugačno naročilo na storitve ni mogoča. Podatke, ki so neobvezni, lahko uporabnik posreduje, če to želi. Uporabnik, ki ponudniku ne posreduje neobveznih osebnih podatkov, zaradi tega ne trpi nobenih škodljivih posledic.

 • b) Obdelava podatkov

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:

 • vodenje evidence registriranih uporabnikov aplikacije ter omogočanje prijave in uporabe aplikacije registriranim uporabnikom;
 • osebno kontaktiranje uporabnikov na njihovo željo po dodatnem svetovanju ter pošiljanje posamičnih ponudb;
 • občasno pošiljanje elektronskih sporočil z vsebino, povezano s ponudnikom ali spletnim mestom, komercialne ali nekomercialne narave;
 • statistične, marketinške in druge analize in raziskave v zvezi z uporabniki aplikacije.

Soglasje za elektronska obvestila: E-novičnik
Uporabnik soglaša in dovoljuje družbi Tim Valores d.o.o., da uporablja elektronski poštni naslov (e- mail) uporabnika za namene obveščanja o aktualnostih na finančnih trgih in trgu plemenitih kovin in surovin ter neposrednega trženja podjetja Tim Valores d.o.o. (oglaševalske kampanje, novosti o storitvah in produktih ter dogodkih, na katerih sodeluje ali jih organizira). Uporabnik je tudi seznanjen, da se na elektronska obvestila lahko kadarkoli odjavi s povratnim sporočilom, kjer v zadevi sporočila napiše ‘ODJAVA’.
Soglasje za posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam (pogodbenim partnerjem)
Uporabnik soglaša in dovoljuje ponudniku, da lahko osebne podatke uporabnika posreduje tretjim osebam (pogodbenim partnerjem podjetja) za namen osebnega kontaktiranja in svetovanja uporabnikom glede investiranja v plemenite kovine. Tretje osebe lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v mejah ponudnikovega pooblastila in skladno z nameni, ki so opredeljeni v prvem odstavku točke 5.b.

 • c) Varovanje podatkov in čas hrambe

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Ponudnik varstvo osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami) in Splošno Uredbo GDPR.

Ponudnik podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ki so navedeni v točki 5.b.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki jih je ponudniku posredoval ob registraciji, hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika aplikacije in še eno leto po prenehanju tega statusa. E-poštni naslov lahko ponudnik hrani za namene pošiljanja komercialnih ali nekomercialnih e-poštnih sporočil, dokler uporabnik ne izjavi ali označi, da noče več prejemati e- poštnih sporočil. Ostale podatke lahko ponudnik hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih mora trajno izbrisati ali učinkovito anonimizirati, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

 • d) Pravice uporabnikov po splošni uredbi GDPR

Kot uporabnik aplikacije ste seznanjeni, da lahko kadarkoli zahtevate, da vam kot ponudnik:

 • potrdimo, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne, in vam omogočimo vpogled v vaše osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
 • omogočimo vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov oz. evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov;
 • posredujemo izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas;
 • posredujemo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
 • podamo informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o vas vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave;
 • podamo informacijo o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;
 • pojasnimo tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Kot uporabnik aplikacije ste seznanjeni z dejstvom, da imate v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno Uredbo GDPR še sledeče pravice:

 • da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji, kadar velja en od naslednjih primerov:
  • če oporekate točnosti podatkov (obdelava se omeji za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov);
  • če je obdelava nezakonita in vi pa nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  • kot upravljavec osebnih podatkov ne potrebujemo več za dogovorjene namene obdelave, temveč jih vi, potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • v primeru, da vložite ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi;
 • da se vaši osebni podatki v naši zbirki popravijo (ponudnik je dolžan popraviti vaše netočne osebne podatke, prav tako pa imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave);
 • da se vaši osebni podatki izbrišejo – če več ne želite, da se vaši osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo oz. obdelavo, lahko zahtevate, da se vaši podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, in sicer kadar velja eden od naslednjih razlogov (razen zakonskih izjem):
  • vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
  • prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
  • ugovarjate obdelavi, pod pogojem, da za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi ali pa (kadarkoli) ugovarjate obdelavi, kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja;
  • vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
  • vaše osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom RS;
  • vaši osebni podatki so bili zbrani v zvezi s točno določeno ponudbo.
 • da ste seznanjeni z rokom hrambe vaših osebnih podatkov;
 • da se zavedate, da imate pravico do pravnega sredstva – vložitve pritožbe;
 • da imate pravico do prenosljivosti osebnih podatkov (velja samo za osebne podatke, ki so obdelani avtomatizirano).

Uporabnik lahko kadarkoli uveljavlja svoje pravice iz točke 4. (zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov ipd.), po e-pošti na naslov info@valores.si ali pisno na naslov: Tim Valores d.o.o, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana.

Te pravice vas ne odvežejo obveznosti, ki jih imate po Splošnih pogojih oziroma jih ima do vas sklenjena pogodba s ponudnikom.

 • e) Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo nanj.

Ponudnik aplikacije naproša uporabnike, ki se ne strinjajo s to politiko ali njenimi spremembami ali dopolnitvami, da zapustijo spletno mesto in ga tudi v bodoče ne uporabljajo več.

 • f) Spletni piškotki

Ponudnik aplikacije uporablja spletne piškotke (v nadaljevanju: piškotki). Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta uporabnik soglaša z namestitvijo piškotkov na napravo, preko katere dostopa do spletnega mesta. Več o piškotkih

 

 1. Pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina aplikacije, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), je avtorskopravno zaščitena. Nosilec materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletni strani, je ponudnik in/ali oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Ponudnik se z objavo vsebin v aplikaciji in z omogočanjem uporabe aplikacije ne odpoveduje nobeni od materialnih avtorskih pravic, ki jih ima na vsebinah aplikacije.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene v aplikaciji, za kakršenkoli namen, razen za osebni ogled uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in lahko ima za posledico materialno odgovornost kršitelja.

 

A) Splošni pogoji, vezani na investicije v plemenite kovine preko aplikacije

Splošni pogoji za nakup, prodajo in hrambo plemenitih kovin preko varčevalnega načrta plemenitih kovin

Splošni pogoji se nanašajo na enkratne nakupe različnih plemenitih kovin ali varčevalne načrte, ki jih stranka lahko izbere iz ponudbe ponudnika.

 

 1. Nakup plemenitih kovin

Cene plemenitih kovin, ki veljajo za uporabnika v okviru varčevalnega računa (enkratno ali mesečno), se oblikujejo na podlagi gibanja borzne cene z dodanim pribitkom (stroški, s katerimi je uporabnik seznanjen ob sklenitvi pogodbe).

 • Uporabnik sam ali preko pooblaščene osebe s strani ponudnika odpre varčevalni račun.
 • Skladno z ZPPDFT mora uporabnik izvršiti ustrezno identifikacijo. Prav tako je potrebno, da se nakazilo izvaja iz bančnega računa dejanskega kupca, ki je hkrati uporabnik. Identifikacijo izvaja pooblaščena oseba s strani ponudnika.
 • Uporabnik lahko izbira med različnimi naložbenimi možnostmi, ki so navedene v aplikaciji in so jasno označene.
 • Pri naročilu plemenitih kovin prejme navodila za nakazilo pogodbenega zneska oziroma poda nalog za bremenitev SEPA. Plačilo plemenitih kovin je mogoče izključno preko transakcijskega računa ponudnika. Plačilo z gotovino ni možno.
 • Uporabniku v trenutku nakazila še ni znano, po kakšni ceni bo kupil plemenite kovine, niti koliko enot posamezne kovine bo dobil na svoj račun.
 • Ko prispe nakazilo uporabnika na poslovni račun ponudnika, se za nakazani znesek preko varovanega spletnega portala opravi nakup.
 • Ponudnik opravi nakup v roku petih delovnih dneh od prejetega nakazila.
 • Ko je nakup opravljen, dobi uporabnik na svoj elektronski naslov potrditev nakupa in račun. Veljaven elektronski naslov uporabnika je hkrati tudi osnovni podatek (poleg gesla) za prijavo v varčevalni račun v aplikaciji.

 

 1. Varčevalni načrt

Uporabnik ima poleg občasnih nakupov tudi možnost kreiranja varčevalnega načrta. Za varčevalni načrt veljajo pravila teh splošnih pogojev v celoti, razen, če pogoji izrecno določajo drugače.

Nakup preko varčevalnega načrta je dolgoročno razmerje, preko katerega stranka kupuje izbrane plemenite kovine iz varčevalnega načrta s fiksnim zneskom in z rednimi mesečnimi vplačili. Minimalni znesek mesečnega nakupa je 50,00 €. Količina plemenitih kovin izražena v gramih se vedno preračuna in zaokroži na štiri decimalna mesta. Po vsakem nakupu prejme uporabnik na svoj elektronski naslov račun in obračun vplačila.

Bremenitev preko SEPA naloga se izvede 8. (osmega) ali 18. (osemnajstega) v mesecu. Nakup plemenitih kovin se izvede v roku 5 delovnih dneh od prejetja sredstev na račun.
Varčevalni račun se lahko v vsakem trenutku zapre pod pogojem, da na njem ni več sredstev (plemenitih kovin). Uporabnik zaprtje računa izvede sam ali preko svetovalca.

Vsako spremembo, ki je bila izvedena preko svetovalca, uporabnik potrdi preko povezave, ki jo prejme po elektronski pošti.

 

 1. Hramba

Hramba plemenitih kovin je od nakupa ločen pravni posel in je plačljiva.
Stroški hrambe se zaračunavajo v sorazmernem deležu letnega stroška hrambe za vsak dan posebej in se vrednotijo po borzni vrednosti, ki velja na posamezni dan. Stroški hrambe so navedeni v Ceniku pristojbin in stroškov.

Z varčevalnega računa uporabnika se v obliki zmanjšanja količine plemenitih kovin poplačajo stroški hrambe, izražene v količini gramov in sicer skladno z obračunom izvedenim 1. januarja in 1. julija za preteklo polletno obdobje. Uporabnik prejme račun in poročilo o obračunu hrambe na svoj elektronski naslov.

Plemenite kovine uporabnikov so hranjene v brezcarinskih prostorih v Liechtensteinu, kjer ima ponudnik urejeno in zavarovano hrambo plemenitih kovin, preko pogodbenega partnerja OZL (Offenes Zolllager in Liechtenstein), ki je pod strogim nadzorom regulatorja trga FMA (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein) in za svoje poslovanje tudi uradno certificiran.

Ponudnik zagotavlja, da so plemenite kovine uporabnika vedno hranjene v ustrezni količini in v ustrezni kovini, kar enkrat letno potrdi tudi pooblaščeni revizor. Poročila je mogoče dobiti na sedežu ponudnika.

Uporabnik je vedno lastnik plemenitih kovin, ki jih je naročil in plačal. Plemenite kovine, ki so v hrambi, niso del premoženja ponudnika ali njegovega partnerja, zato se ne vrednotijo v bilančnih izkazih in niso del stečajne mase ponudnika.

 

 1. Pravica do odstopa

Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. list RS, št. 98/04 s spremembami, ZVPot-NPB 10) ima uporabnik pravico do odstopa, ki jo lahko uveljavi z zaprtjem svojega varčevalnega računa. Uporabnik lahko račun v aplikaciji zapre sam ali pa to naroči ponudniku pisno preko maila info@valores.si.

 

 1. Posledice odstopa

Uporabnik ima pravico do povračila celotnega nakazanega zneska le v primeru, ko je znesek po pogodbi že nakazal na transakcijski račun ponudnika in nakup še ni bil izvršen. V primeru, da je bil nakup že izvršen, pa ima uporabnik kljub temu pravico do zaprtja varčevalnega računa. Plemenite kovine na njegovem računu se odprodajo, uporabniku pa se nakaže odkupna vrednost. Le-ta se lahko razlikuje od vplačanega zneska stranke, saj je odvisna od gibanja cene kovin na borzi in stroškov. Za poplačilo uporabimo enaka plačilna sredstva, ki jih je uporabnik uporabil za izvedbo prvotnega plačila, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

 

 1. Odkup plemenitih kovin

Uporabnik ima možnost kadarkoli odprodati plemenite kovine, delno ali v celoti. To izvede z zahtevkom za prodajo direktno v aplikaciji ali preko svetovalca. V slednjem primeru odločitev za prodajo plemenitih kovin uporabnik potrdi po mailu.

Odkupna cena se oblikuje na podlagi gibanja borzne cene, zmanjšana za stroške odkupa, ki so razvidni v Ceniku pristojbin in stroškov.
Odkup se izvede v dveh delovnih dneh od prejema pravilno izpolnjenega zahtevka za prodajo plemenitih kovin. Ko stranka potrdi prodajo plemenitih kovin, preklic ni več mogoč.

Kupnina s strani ponudnika se nakaže na transakcijski račun uporabnika v roku sedmih do štirinajstih delovnih dni od potrditve prejema zahtevka za prodajo plemenitih kovin s strani ponudnika.

Uporabnik lahko za naložbeno zlato enkrat letno zahteva dostavo in sicer v mesecu januarju po obračunu hrambe. Minimalna enota za dostavo je 50 g. Uporabnik prejme plemenite kovine v roku treh tednov po oddaji zahtevka za dvig proti plačilu poštnine oz. varovanega transporta po vsakokratnem veljavnem ceniku transportne službe. Dostava naložbenega srebra ni možna. Uporabnik lahko srebro proda in nato kupi zlato, za katerega lahko zahteva dostavo. Pogoji za dostavo so enaki, kot smo jih navedli zgoraj. V primeru podanega zahtevka za odkup ali prevzem privarčevanih kovin mora uporabnik poravnati tudi strošek hrambe sorazmerno za obdobje, ki ga še ni poravnal.
S strani ponudnika pooblaščeni dobavitelj si pridržuje pravico do identifikacije prevzemnika blaga (vpogled v osebni dokument), saj je tako zagotovljeno, da naročeno blago izroči pravi stranki/ uporabniku.

Za morebitne spore je pristojno sodišče v Ljubljani.

Davčni vidik: fizična oseba ne zapade pod obdavčitev razlike med nakupno in prodajno vrednostjo. V primeru pravnih oseb in samostojnih podjetnikov se naložba šteje kot kapitalski dobiček podjetja. Davčna zakonodaja se lahko spremeni, zato je dolžan morebitnim spremembam slediti uporabnik sam.

 

 1. Obveščanje uporabnika o stanju na varčevalnem računu

Uporabnik ob vsakem nakupu prejme na elektronski naslov potrditveni mail z vsemi podatki o njegovem nakupu in stanju na varčevalnem računu (kaj je kupil, kolikšno količino plemenitih kovin izraženo v gramih je za vplačani znesek dobil in kakšno je končno stanje njegovega premoženja na varčevalnem računu). Uporabnik ima možnost vpogleda v zgodovino vseh transakcij, ki jih je izvedel v okviru svojega varčevalnega računa. Pri kreiranju varčevalnega računa uporabnik potrjuje, da je seznanjen in da se strinja s Splošnimi pogoji za nakup, prodajo in hrambo plemenitih kovin preko varčevalnega računa.

Uporabnik lahko kadarkoli sam preveri stanje v aplikaciji na naslovu https://app.valores.si.

 

 1. Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.
Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji, politika zasebnosti in uporaba piškotkov veljajo od 10.12. 2020 do preklica oz. objave novih pogojev.

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupi ali prodaj plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Metalni račun Valores

Vstopi v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupi ali prodaj plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Metalni račun Valores

Vstopi v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev