Finančni pogled in zanimivosti: Finančni balon v nastajanju?

Deli:

Novičnik predstavlja raziskavo finančnih novic, stanja naložb ter ostalih finančnih zanimivosti in dajejo vpogled v informacije, ki jih potrebujete za upravljanje z denarjem v vseh ekonomskih situacijah.


Evropska centralna banka (ECB) je nekatere banke pozvala, da natančno spremljajo dejavnosti na družbenih omrežjih, da bi zaznale poslabšanje razpoloženja, ki bi lahko privedlo do množičnega dviga vlog. Evropski regulatorji so po zlomu Silicon Valley Bank in Credit Suisse marca lanskega leta okrepili nadzor nad likvidnostjo bank. Pri tem je zelo pomembno vprašanje ali ECB »sumi« prihod težav, ki bi jih lahko povzročil dvig obrestnih mer in vplival na »likvidnost« bank.

 

Vir: Reuters

 

Zgoraj omenjene aktivnosti zelo verjetno prihajajo zaradi prihajajoče situacije v ZDA. Federalni rezervni odbor je v sredo 24.1. 2024 sporočil, da bo program posojanja bankam (Bank Term Funding Program – BTFP) prenehal z izdajanjem novih posojil, kot je bilo načrtovano, 11. marca. Program bo posojila izdajal samo do tega datuma in bo na voljo kot dodatni vir likvidnosti za upravičene institucije.

V obdobju stresa spomladi je program posojanja bankam pripomogel k zagotovitvi stabilnosti bančnega sistema in nudenju podpore gospodarstvu. Po 11. marcu bodo banke in druge depozitarne institucije še naprej imele pripravljen dostop do okna za popust, da izpolnijo svoje likvidnostne potrebe.

 

Vir: Spletna stran FED

Kaj vse to pomeni za področje delnic v ZDA?

V tem trenutku in v luči letošnjih ameriških volitev, zaenkrat še nič negativnega. Ali pač? Vrednost tehnoloških podjetij z mega tržno kapitalizacijo se približuje najvišjemu razmerju v zgodovini v primerjavi s surovinami. To smo nazadnje videli med balonom Dot-com ob začetku tisočletja. V klubu trilijonskih (1000 milijard) podjetij je zdaj spet 7 podjetij. Aplle je najbolj vredno podjetje na svetu s tržno kapitalizacijo 3030 milijard dolarjev, sledi mu Microsoft, podjetje Meta (Facebook) pa je presegla oznako 1 trilijon dolarjev.

Vir: Bloomberg

 

Glede na napovedi o zniževanju obrestnih mer v letošnjem letu, bo zelo pomembno videti ali bodo ZDA recesijo v letu 2024 res videle ali ne. Če recesije ne bo, potem se običajno delniški trgi lahko dodatno okrepijo. Prihod recesije bi na drugi strani pomenil nižje vrednosti delnic. Na spodnji sliki vidite posledice zniževanja obrestnih mer v recesijskih oz. nerecesijskih časih.

Vir: Markets & Mayhem

Finančni balon v nastajanju?

Ob vrednotenjih delniških trgov ZDA mnogi že omenjajo t.i. finančni balon v nastajanju. Le-ta je običajno sestavljen iz večjih faz. Na začetku je običajno obdobje rasti, kjer se cene naložb povečujejo, s tem pa se povečuje tudi zanimanje vlagateljev. To lahko vodi do faze eksponentne rasti, kjer se naložbene vrednosti močno dvigujejo. Sledi obdobje pretiravanja, ko vlagatelji množično vstopajo na trg in povpraševanje močno presega realno vrednost naložb. Končna faza je obdobje preloma ali zloma, kjer pride do padca vrednosti naložb, ki je lahko precej dramatičen. Kje se trenutno nahajamo na področju delniških trgov ZDA?

Tu moramo posebej izpostaviti tehnološki sektor, ki ga sestavljajo nekatera, že zgoraj omenjena podjetja Apple, Microsoft in Meta. Podjetja drugih sektorjev ne beležijo takšnih rasti, kar na drugi strani sporoča, da gospodarstvu ZDA ne gre tako dobro kot se poizkuša predstavljati v medijih. Kako dolgo bo pohlep, »navdušenje« nad tehnologijo ter prihajajoče ameriške volitve še »izkrivljale« realno sliko? Ali pa se bodo morda »tehnološki noriji« na borzah znova pridružile delnice ostalih sektorjev? Kdo bi vedel?

Zavedati se moramo samo dejstva, da zgodovina vedno znova pokaže cikličnost.

Vir: Bloomberg

Še vedno masivno odstopanje med zlatom in srebrom

Pri plemenitih kovinah makro slika vrednosti zlata in srebra jasno in še vedno nakazuje na masivno odstopanje med zlatom ($GOLD) in srebrom ($SILVER). Nazadnje, ko sta imeli ceni najpomembnejših plemenitih kovin tako veliko odstopanje, je srebro doseglo velikanski preobrat. Tokrat naj bi srebro izstopilo iz skodelice in ročaja, ki traja že več kot 43 let. Trenutna vrzel je veliko večja kot vrzel med ceno zlata in srebra v prejšnji finančni krizi 2008-2009, temu obdobju pa je nato sledila eksplozija v ceni srebra. Ob tem je dobro omeniti, da srebro z zamikom sledi rasti cene zlata in ga v temeljnih premikih v donosu tudi preseže. V obdobjih ekstremnega vrha v ceni srebra in zelo majhnih vrzeli med zlatom in srebrom, predstavljajo znak povečanja deleža zlata na račun prodaje srebra ali unovčevanja dobičkov, ki jih bo investitor dosegel.

Novičnik »Finančni pogled in zanimivosti« ne predstavlja storitve naložbenega svetovanja. Njegova vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali ponudb nakupa, ampak je namenjeno informiranju javnosti o dogajanjih na finančnem področju. Pretekli donosi niso garancija za prihodnje donose. Za nasvete se posvetujte s finančnim svetovalcem.

Deli:

About The Author

Preberite tudi

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Metalni račun Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Metalni račun Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev