N

ABC plemenitih kovin

Naložba

Naložba pomeni, da svoj denar vložimo v stvar od katere pričakujemo v prihodnosti povečanje vrednosti le-te.

V financah se korist od naložbe imenuje donos. Donos je lahko sestavljen iz dobička (ali izgube), ustvarjenega s prodajo nepremičnine ali naložbe, nerealiziranega povečanja kapitala (ali amortizacije) ali dohodka od naložbe, kot so dividende, obresti, prihodki od najemnin itd., Ali kombinacije kapitalskega dobička in dohodka. Donos lahko vključuje tudi valutne dobičke ali izgube zaradi sprememb deviznih tečajev.

Vlagatelji običajno pričakujejo višje donose od bolj tveganih naložb. Pri naložbah z majhnim tveganjem je tudi donos na splošno nizek. Podobno visoko tveganje prinaša visoke donose.

Vlagateljem, zlasti novincem, pogosto svetujejo, naj sprejmejo določeno naložbeno strategijo in diverzificirajo svoj portfelj. Diverzifikacija ima statistični učinek na zmanjšanje celotnega tveganja.

Naložbe v plemenite kovine

Poznamo več vrst naložb v plemenite kovine. To so: naložbene – investicijske palice, naložbeni kovanci, varčevalne sheme plemenitih kovin, terminske pogodbe, vezane na plemenite kovine, opcije na plemenite kovine, garancije na zlato (Warrants, pogodbe z vzvodom na plemenite kovine) ter delnice rudarskih podjetij, ki pridobivajo plemenite kovine.

Naložbene – investicijske palice

Naložbene palice obsegajo po določilih LBMA gramaturo med 0,3 in 1.000 g, največje pa so teže 400 unč, kar predstavlja 12,44 kg. Glavni dobavitelj teh palic je Švica, sledita ji Južna Afrika in Avstralija. Odlite palice so običajno proizvedene neposredno v postopku topljenja in rafiniranja zlata. Oznake palic vsebujejo navedbo proizvajalca, težo v gramih ali unčah, čistost in serijsko številko. Medtem ko je večina odlitih zlatih palic označena s serijsko številko, manjši kovani apoeni in kovanci le-te nimajo.

Naložbeni kovanci

Med naložbeno zlato se uvrščajo tisti kovanci, ki so ali so bili zakonito plačilno sredstvo v državi izdajateljici, imajo čistino zlata 900/1000 ali več, so bili kovani po letu 1800 in se praviloma ne prodajajo v zbirateljske namene. Priljubljeni zlatniki: dunajski filharmoniki – kuje avstrijska državna kovnica Münze Österreich z Dunaja, ameriški orel – kuje ameriška državna kovnica The United States Mint, kanadski javorjev list – kuje kovnica Royal Canadian Mint, krugerrand – kuje južnoafriška kovnica South African Mint, kitajski panda – izdaja kitajska banka People’s Bank of China, avstralski kenguru – kuje avstralska državna kovnica The Perth Mint.

Najem

Dohodek, ki ga ustvarimo z naložbeno nepremičnino je najemnina, saj najem pomeni, da smo nepremičnino oddali v uporabo drugi osebi. Najem poleg dohodka prinaša tudi tveganja, ko so: tveganje kakovosti vzdrževanja stanovanja, tveganje plačila najemnine, problem morebitne izselitve najemnika, če stanovanje potrebujemo, višina najemnine je odvisna od lokacije nepremičnine, velikosti, starosti, opremljenosti…,obdavčitev najemnin.

Nepremičnina

Nepremičnina je ena oblika premoženja, ki jo lahko lastnik uporablja za lastne ali pa naložbene namene. Za lastne namene pomeni, da lastnik v nepremičnini živi oziroma v njej opravlja svojo poslovno dejavnost. Iz vidika naložbe, je lahko lastnik finančno poplačan z oddajanjem nepremičnine v najem. Eden izmed dohodkov pa je kapitalski dobiček ali izguba ob odtujitvi nepremičnine. Med nepremičnine spadajo hiše, stanovanja, počitniški objekti, poslovne nepremičnine, pomožni objekti, kmetijska poslopja.

Neto prihodek

V poslovnem in računovodskem smislu je čisti dobiček dohodek podjetja, zmanjšan za stroške prodanega blaga, odhodke, amortizacijo, obresti in davke za obračunsko obdobje.

Izračuna se kot preostanek vseh prihodkov in dobičkov nad vsemi odhodki in izgubami v obdobju, opredeljen pa je tudi kot neto povečanje lastniškega kapitala, ki izhaja iz poslovanja podjetja. Razlikuje se od bruto dohodka, ki samo odšteje stroške prodanega blaga od prihodkov.

Za gospodinjstva in posameznike se neto dohodek nanaša na (bruto) dohodek minus davki in drugi odbitki (npr. Obvezni pokojninski prispevki).

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev