ABC plemenitih kovin

Arbitraža

V ekonomiji in financah je arbitraža praksa izkoriščanja razlike v cenah med dvema ali več trgi: kombinacija ustreznih poslov, ki izkoristijo neravnovesje, dobiček je razlika med tržnimi cenami, po katerih se enota trguje. Če ga uporabljajo akademiki, je arbitraža transakcija, ki ne vključuje negativnega denarnega toka v nobenem verjetnostnem ali časovnem stanju in pozitivnega denarnega toka v vsaj enem stanju; poenostavljeno rečeno gre za možnost varnega dobička po transakcijskih stroških. Na primer, arbitražna priložnost je na voljo, kadar obstaja možnost, da v trenutku kupite nekaj za nizko ceno in prodate za višjo.

Anuiteta

Anuiteta je mesečni obrok, ki je največkrat uporabljen v primeru posojila. Anuiteta je sestavljena iz glavnice in iz obresti skupaj.

Ag

Simbol za kemični element srebro. Ima atomsko število 47. Simbol Ag je izpeljanka iz latinske besede Argentum. Glej geslo srebro.

Au

Simbol za kemični element zlato. Ima atomsko število 79. Simbol Au je izpeljanka iz latinske besede Aurum. Glej geslo zlato.

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev