V zadnjih šestih mesecih je vrednost srebra v evrih zrasla za slabih deset odstotkov, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa za kar 58 %.

Zavidljive številke v zadnjem letu morda dajejo vtis, da ni več prostora za rast. Pa vendar analitiki napovedujejo, da še ni prepozno za nakup srebra in zaščito premoženja s potencialno dobrimi donosi.

 

Napovedi obetajo

Po precejšnjem padcu v ceni srebra na trgu, ki je bil posledica gospodarskega in družbenega krča zaradi epidemije, se je ta letos ustalila precej višje. Ponovno odpiranje gospodarstev ter pospešena vlaganja v zeleno energijo, kjer srebro igra pomembno vlogo, spodbujajo napovedi trenda rasti tržnih cen srebra, ki naj bi letos dosegle 33 % dvig v primerjavi z lanskim letom.

Na ceno srebra vpliva več dejavnikov, med njimi še posebej:

Negativna realna obrestna mera
Naraščajoča inflacija
Večje povpraševanje
Omejene zaloge

Ob pospešenem tiskanju denarja svetovnih bank je naraščajoča inflacija že realnost. V kombinaciji z nižjo realno obrestno to dviguje ceno srebra, saj se vse več vlagateljev odloča za naložbo v plemenite kovine, ki ščitijo vrednost premoženja na dolgi rok.

Srebro je tudi pomembna industrijska kovina in surovina za proizvodnjo sončnih celic, katerih proizvodnja se širi zaradi zavez gospodarstev k zeleni energiji, ima pa tudi izjemno vlogo v tehnologiji 5G. Ob ponovnem zagonu industrijskih dejavnosti povpraševanje po srebru narašča, to pa bo povečalo volatilnost cen na trgu. Tveganje za slabšo razpoložljivost srebra za industrijske namene je vse bolj realno, saj vse več vlagateljev kopiči lastne zaloge srebra.

Slednje je odraz gospodarskih in političnih sprememb, ki vlagatelje, predvsem male, spodbujajo k iskanju boljših naložbenih možnosti, kot je zgolj varčevanje sredstev v obliki bančnih depozitov. V primerjavi z bolj tveganimi naložbami je srebro bolj privlačno tudi zato, ker deluje kot globalno izmenjevalno sredstvo in zgodovinski ohranjevalec vrednosti.

 

Zaloge omejene, povpraševanje narašča

Povpraševanje po srebru je večje kot leta doslej. Za rast v ceni zato tudi letos obstaja velik potencial, saj kupci kopičijo zaloge srebra. Malim vlagateljem se pridružujejo tudi centralne banke po svetu, ki v plemenitih kovinah ščitijo svoja sredstva.

Pridobivanje srebra naj bi letos zraslo na 866 milijonov unč po lanskoletnem padcu, na katerega so vplivale omejitve, povezane s korona krizo. Obenem pa je potrebno vedeti, da je srebro glavni stranski produkt rudarjenja drugih surovin, kot so svinec, cink in baker, v rudnikih srebra se ga namreč pridobi le slaba tretjina. Kljub ponovnemu zagonu rudnikov po sproščanju protikoronskih ukrepov bo zato srebro v fizični obliki le stežka dosegalo povpraševanje, kar utegne vplivati na vrednost te kovine na trgu.

Pomanjkanje fizične surovine se kaže tudi pri trgovanju s papirnatim srebrom. Ta trg je precej zmanipuliran, papirnate vrednosti srebra na njem pa ne predstavljajo dejanske vrednosti fizičnega srebra na globalnem trgu, kar lahko vlagatelje drago stane. Tudi iz tega razloga jih vse več kupuje fizično srebro, ki ga v palicah ali kovancih hranijo doma ali v trezorjih.

 

Idealen čas za nakup srebra je zdaj

Ob pregledu dosedanjega gibanja cen srebra je očitna precejšnja volatilnost. Kljub temu pa je na podlagi zgodovinskih podatkov moč razbrati, da je najprimernejši čas za nakup srebra v drugem četrtletju, še zlasti v juniju. Večje rasti so predvidene v kasnejših mesecih, zato je smiseln razmislek o vstopu na trg plemenitih kovin, še preden zrastejo.

 

 

Najbolj trdna je naložba v fizično srebro

Po izsledkih raziskav naj bi se naložbe v fizično srebro, tako v srebrne palice kot kovance, v prihodnjih mesecih znatno krepile, letos kar za 16 %, kar je blizu najvišji ravni zadnjih pet let.

Svetovno povpraševanje po srebru naj bi tako letos zraslo na dobro milijardo unč, samo industrijski odjemalci bi po ponovnem zagonu dejavnosti in poslovanja lahko povpraševanje dvignili za 9 % v primerjavi z lanskim letom, na prek pol milijarde unč, največ v zadnjih štirih letih.

Organizacija The Silver Institute na podlagi teh dejavnikov napoveduje dobre obete za ceno srebra v 2021, saj naj bi po njihovem povprečna letna cena srebra zrasla za 46 % v primerjavi z letom 2020.

 

Zakaj vlagati v srebro?

V nasprotju s papirnatimi oz. digitalnimi naložbami, kot so delnice, obveznice, ETF-ji in drugi finančni produkti, je srebro oprijemljiva kovina. Na druge produkte izrazito vplivajo politični in notranji dejavniki, kot so tiskanje denarja in cenovne manipulacije s strani večjih akterjev. Srebro pa je naravna, fizična dobrina in zato v svetovnih zalogah količinsko omejena. Ker ga ni mogoče reproducirati, je njegova vrednost bolj odvisna od realne uporabe na različnih področjih, naraščajočega povpraševanja in ponudbe, ki ga ne dohiteva.

Srebro je v primerjavi z zlatom precej cenejše in lažje dostopno vlagateljem, poleg tega pa omogoča tudi več možnosti izmenjave in široko uporabo na različnih področjih, še posebej v naprednih tehnologijah in industriji.

Ker je cenovno bolj dostopno kot zlato, srebro omogoča nakupe v večjih količinah. Že ob zmerni rasti vrednosti na unčo so zato lahko kumulativni donosi precej višji. Po poročilu strani GoldSilver je tako v obdobju rasti med letoma 2008 in 2011 srebro zraslo za kar 448 % vrednosti, zlato pa v enakem obdobju “le” za 166 %.

V času gospodarskih in finančnih pretresov se vlagatelji zatekajo v plemenite kovine. V primerjavi z bančnimi depoziti so te mnogo boljši ohranjevalec vrednosti na dolgi rok, kar je v času inflacije in razvrednotenja denarja še toliko bolj pomembno.

 

Prehitite trg in ulovite donose

V drugi polovici leta lahko torej upravičeno pričakujemo rast tržne vrednosti srebra, ki jo bodo pospešili različni dejavniki.

Poskrbite za pravočasno naložbo v srebro, izkoristite ugodne cene in zavarujte vaša sredstva v varni naložbi, ki ohranja vrednost na dolgi rok.