V prvih tednih leta 2021 opažamo zanimivo dogajanje na trgu plemenitih kovin. Zlato beleži nihaje in korekcije v ceni, medtem ko srebro zaenkrat zelo dobro ohranja vrednost, tudi v primerjavi z zlatom.

Na padec cene zlata ter delniških trgov ima največji vpliv pestro dogajanje na trgu obveznic, saj se donosnost 10-letne ameriške obveznice približuje 1,5 %. To je negativen znak za delnice, saj povečevanje donosnosti obveznic viša stroške kapitala za podjetja in njihovo vrednost. Prav tako pa ima negativen vpliv tudi na ceno zlata, saj obveznice velikim finančnim institucijam predstavljajo neposredno konkurenco zlatu, ko gre za varno hrambo premoženja. Lastništvo zlata jim namreč ustvarja oportunitetne stroške, zato takrat po obveznicah kratkoročno raje posegajo. A kako dolgo in kaj se utegne v prihodnje zgoditi?

Menim, da je dvig donosnosti obveznic zgolj začasen, saj pričakujem, da bo Ameriška centralna banka kmalu intervenirala in zaustavila njihovo rast prek nadzora krivulje obresti (ang. yield curve control). Zakaj? Če bi centralna banka ZDA dovolila nadaljnje dvigovanje donosnosti obveznic, bi se zmanjšala likvidnostna podpora gospodarstvu, kar bi imelo zelo negativen vpliv na podjetja in cene njihovih delnic. V tem primeru bi kmalu videli začetek padcev na delniških trgih, s tem pa paniko na borznih trgih ter težave v gospodarstvih po svetu. Tega sicer ne moremo izključiti, a tak dogodek bi lahko zopet primerjali s t. i. pojavom črnega laboda (ang. black swan). Pred enim letom je bil to prihod koronavirusa, ki je imel negativen vpliv na celotno finančno sfero.

 

Gibanje donosnosti 10-letne ameriške obveznice v zadnjih 35 letih

 

 

Na zlato vpliva gibanje realnih obrestnih mer

Zlato je avgusta 2020 doseglo najvišje vrednosti v zgodovini, nato pa je sledila pričakovana in zdrava konsolidacija v ceni. Skok na višje ravni je nekoliko upočasnilo že omenjeno naraščanje donosnosti obveznic. Ob tem se postavlja vprašanje, zakaj cena zlata pada, ko se donosi obveznic povečujejo?

Gibanje cene zlata je močno povezano z inflacijskimi pričakovanji, v tem trenutku pa je izredno pomembno tudi to, da na zlato vpliva gibanje realnih obrestnih mer. V tem se skriva tudi razlog, da so cene zlata v zadnjem obdobju padale.

Realna obrestna mera odraža vrednost kupne moči obresti, ki smo jih plačali za naložbo ali posojilo. Formula izračuna realnih obrestnih mer se glasi:

realna obrestna mera = nominalna obrestna mera – inflacija

Nominalna obrestna mera ob tem pomeni odstotek povečanja denarja, ki ga posojilodajalcu plačate za uporabo denarja, ki ste si ga izposodili. Inflacija pa predstavlja stopnjo rasti cen izdelkov.

Ob tem je pomembno naslednje spoznanje. Ko so nominalne obrestne mere (donosnost obveznic) višje od inflacije, prihaja do pozitivnih realnih obrestnih mer, kar negativno vpliva na ceno zlata. Ko pa so nominalne obrestne mere nižje od inflacije, prihaja do negativnih realnih obrestnih mer, kar na ceno zlata vpliva pozitivno.

Za višjo ceno zlata v prihodnje je ključno vprašanje, ali vstopamo v obdobje inflacije ali ne.

 

Inflacija je pred vrati. Kaj se bo dogajalo s ceno zlata?

V prihajajočem obdobju lahko vsekakor pričakujemo dve pomembni spremembi, ki utegneta izredno pozitivno vplivati na ceno zlata. Ameriška centralna banka bo zaradi stabilnosti finančnih trgov morala poseči po kontroli donosnosti obveznic. Prav tako pa lahko pričakujemo, da bodo višje cene surovin in zagon svetovnega gospodarstva pomenili prihod inflacije in zviševanje cen življenjskih potrebščin. Zato je v prihodnje realno pričakovati, da bodo realne obrestne mere s povišano inflacijo zopet postale negativne, kar je idealno okolje za zlato in njegovo ceno.

Trenutna cena zlata ustvarja zelo dobre (ponovne) vstopne točke pred nadaljevanjem njegove rasti. To potrjuje tudi gibanje cene zlata po mesecih v zadnjih 55 letih (spodnji graf), saj so v preteklosti prav začetki koledarskega leta predstavljali najboljše vstopne nivoje za nakup zlata. Kako dolgo in po kakšnih vrednostih bodo na voljo, je v tem trenutku seveda odvisno tudi od Ameriške centralne banke in njene monetarne politike. A trenutno jih velja dobro izkoristiti, saj se vedno znova izkaže, kako močno pogrešamo dobre nakupne točke, ko minejo.

 

Gibanje donosnosti cene zlata v zadnjih 55 letih po mesecih