Srebru se obetajo zelo zanimivi tedni in meseci. Ko je srebro rekordno podcenjeno v primerjavi z zlatom tako kot danes, velja to dobro izkoristiti.

Bolj kot se bo modra krivulja (krivulja razmerja med zlatom in srebrom) približevala dnu, bolj bo cena srebra naraščala v primerjavi z zlatom, zato je nakupna priložnost v tem trenutku izjemna.

 

 

Če bo krivulja uspela priti do dna, bo to pomenilo, da bo srebro v primerjavi z zlatom pridobilo trikratno vrednost. To se je nazadnje zgodilo leta 2011. Odstotki rasti v preteklosti so dovolj zgovorni.