Pomembna vloga zlata in surovin v geopolitiki

Deli:

Konec meseca avgusta, je ponudil zanimivo dogajanje na geopolitičnem parketu, v katerem sta očitna vse večja polarizacija sveta ter postopen prenos ekonomskega vpliva na Vzhod. Nedavno srečanje držav BRICS je pokazalo veliko željo mnogih svetovnih držav po ekonomskemu povezovanju, poenotenju političnih stališč in skupnemu snovanju prihodnosti kot protiutež Zahodu. Skupina BRICS, ki zajema Brazilijo, Rusijo, Indijo, Kitajsko in JAR, so sprejeli članstvo 6 novih držav. To so Egipt, Savdska Arabija, ZAE, Etiopija, Iran in Argentina. Skupina BRICS+ kot bi jo lahko poimenovali, bo tako z 1.1.2024 obsegala že 11 držav.

 

Sestava držav, ki sestavljajo to skupino ni naključna, posebej pa bode v oči njihovo skupno bogastvo s surovinami, število prebivalcev ter potencial razvoja, ki ga imajo pred seboj. Njihov vpliv se bo po mnenju mnogih analitikov le še krepil, kar potrjujejo podatki iz različnih področij. Nekaj najpomembnejših kazalnikov moči držav skupine BRICS+:

 

1. Zlato

Zlato predstavlja pomembno monetarno kovino, ki lahko postane pomemben člen v novonastali denarni valuti držav skupine BRICS+. Na letošnjem srečanju 2023 uvedba nove valute sicer ni bila ena izmed osrednjih tem pogovorov, a tovrstnih »rešitev« pri mednarodni menjavi teh držav, vsekakor ne smemo izključiti, tudi če bo šlo zgolj za osnovanje nove skupne obračunske enote. Številne države si želijo upad dominance dolarja, ki vzdržuje hegemonijo ZDA v svetu. Če kdo, lahko velik korak k temu naredijo države, ki so bogate z surovinami in imajo bogastvo tudi v (ne)-dolarskih rezervah, kot je zlato.

 

2 pomembni dejstvi glede zlata:
– Proizvodnja zlata v državah BRICS+ je po podatkih iz leta 2022 znašala okoli 820 ton zlata, to pa pomeni 26% celotne proizvodnje zlata na svetu. (Wikipedia)
– Centralne banke držav BRICS+ so med letoma 1999 in 2021 kupile več kot 4.000 ton zlata, to pa predstavlja več kot 60% vseh nakupov zlata iz strani svetovnih centralnih bank.

 

Slika1: Največji nakupi zlata med 1999-2021 vključujejo 4 države BRICS+

 

Selitev zlata na Vzhod in v države BRICS+, simbolično kaže na selitev vse večje ekonomske moči v te dežele.

 

2. Nafta

Kljub temu, da smo v zadnjemu obdobju priča odmiku gospodarstev od fosilnih goriv, pa nafta še vedno predstavlja najpomembnejšo surovino na svetu. Z razširitvijo skupine BRICS, kjer se skupini pridružuje tudi Savdska Arabija, se bo delež BRICS+ pri proizvodnji nafte povečal iz 20.4% na 43,1%. 12.9 % dvig deleža v BRICS+ skupini bo prispevala samo Savdska Arabija.

 

3. Prebivalstvo

BRICS skupina je že do sedaj vključevala 2 najbolj poseljeni državi na svetu, Indijo in Kitajsko. S pridružitvijo Etiopije in Egipta, ki imata skupaj 239 mio. prebivalcev ter ostalih držav, pa bo skupaj štela 3,7 mrd. ljudi oz. 46% celotnega prebivalstva sveta.

 

4. Bruto družbeni proizvod

Države skupine BRICS smo dolga leta označevali kot »države v razvoju«, vendar na drugi strani ravno te države zagotavljajo gospodarski razvoj razvitega sveta. Njihov skupni BDP se bo iz 26,4 % povečal na skoraj 30 %, na vrednost 30.000 milijard ameriških dolarjev, ta pa bo z leti naraščal bolj kot kjerkoli na svetu. Tudi zaradi tega, ker na vrata skupine že trka novih 40 držav, med njimi Indonezija, Alžirija in Vietnam.

 

Države BRICS s svojo širitvijo dokončno postajajo gospodarska velesila in postajajo močnejša alternativa skupini držav G7. V prihodnjih letih lahko pričakujemo veliko nervoze na Zahodu, saj omenjene dežele premorejo veliko več surovin kot jih imamo v zahodnih deželah, vse to pa jim bo zagotavljajo nadaljnji gospodarski razvoj in krepitev gospodarske moči.

 

Vloga zlata in srebra

V boju za surovine in vpliv, ki poteka med državami, sta vključeni tudi najbolj pomembni plemeniti kovini, zlato in srebro. Zlato bo kot monetarna kovina mnogim državam zagotavljala likvidnost in finančno stabilnost v času tranzicije od dolarske valute. Srebro na drugi strani kot 2. najpomembnejša surovina na svetu izkazuje izjemno uporabnost tako v tehnoloških izdelkih kot tudi v infrastrukturi energetskega prehoda (solarna industrija). Omenjeno razkriva dodaten potencial rasti obeh kovin v prihodnje, ki se jih investitorji ne bomo branili, tudi če je bil poglaviten razlog naše investicije vanju, zgolj zaščita premoženja. “Lakota” držav po surovinah in plemenitih kovinah bo z leti samo še večja, ta pa se bo kazala skozi njihovo višjo vrednost.

Deli:

About The Author

Preberite tudi

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Metalni račun Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Metalni račun Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev