KYC – Spoznajte svojo stranko

Kaj je KYC?

KYC (Know Your Customer) pomeni “Spoznaj svojo stranko”. Opisuje postopek preverjanja identitete (novih) strank. Postopek KYC se izvaja za preprečevanje nezakonitih dejavnosti, kot sta pranje denarja ali goljufija, s čimer se zaščitita tako podjetje kot stranka.

Zakaj je KYC pomemben?

Zaradi široke uporabe novih tehnologij in interneta je treba opredeliti standarde, ki pomagajo v boju proti spletnim goljufijam in finančnemu kriminalu, npr.

  • pranju denarja
  • terorizmu/financiranju terorizma
  • korupciji

Postopek KYC podjetjem omogoča, da ugotovijo in preverijo identiteto stranke ter zagotovijo, da je stranka dejansko tista, za katero se izdaja. Cilj preverjanja KYC kot dela skrbnega pregleda je med drugim preprečiti vzpostavitev poslovnih odnosov z osebami, ki so povezane s terorizmom, korupcijo ali pranjem denarja.

Kako opraviti preverjanje KYC?

1. Korak

KYC (Know Your Customer) pomeni “Spoznaj svojo stranko”. Opisuje postopek preverjanja identitete (novih) strank. Postopek KYC se izvaja za preprečevanje nezakonitih dejavnosti, kot sta pranje denarja ali goljufija, s čimer se zaščitita tako podjetje kot stranka.

Veljavnost

Številka osebnega dokumenta

Izdajatelj osebnega dokumenta

Veljavnost

Številka osebnega dokumenta

Izdajatelj osebnega dokumenta

2. Korak

V naslednjem koraku mora stranka naložiti jasne slike ali skenirane kopije osebnih dokumentov. Izbira lahko med osebno izkaznico ali potnim listom. Vidni morajo biti vsi robovi dokumenta, podatki pa dobro berljivi.

3. Korak

V tem koraku mora stranka potrditi naslov svojega stalnega bivališča tako, da naloži dokument (račun, položnico), izdan najkasneje pred tremi meseci, na katerem je razvidno ime, priimek ter naslov prebivališča.

4. Korak

V zadnjem koraku naše osebje v administraciji preveri vnesene podatke. Ob zaključku postopka stranki pošljemo elektronsko pošto z obvestilom o potrjenih ali zavrnjenih podatkih.

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Metalni račun Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Metalni račun Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev