Naj gre za kratkoročne, srednjeročne ali dolgoročne cilje, premišljeno upravljanje s kapitalom prinaša finančno svobodo in odpira možnosti, ki bi sicer bile težje dosegljive. Še posebej v časih, ki so finančno negotovi in smo na pragu nove recesije, je pomembno, da razmišljamo, kakšna bo vrednost naših sredstev v prihodnosti.

Namesto da nam denar stagnira oz. se dejansko krči na bančnih računih, ga raje vsaj deloma preusmerimo v naložbe, kjer se bo na dolgi rok plemenitil. Že z majhnimi, a rednimi vložki lahko namreč vplivamo na svojo finančno prihodnost, še posebej, če sredstva razpršimo na več zanesljivih naložbenih virov.

A kam vlagati? Odločitev je odvisna od naših finančnih zmožnosti, želja in prioritet. Ob vedno širšem naboru možnosti vlaganja na trgu pa je pomembno, da razumemo tako prednosti kot tveganja, ki jih spremljajo.

 

Vzajemni skladi

Vzajemni skladi so precej razširjena naložbena oblika, saj ob profesionalnem posredovanju družbe za upravljanje vlagatelj dostopa do široke palete naložbenih možnosti, lažje razprši sredstva in s tem zmanjša tveganje. Vlaganje v sklade je dostopno večini, sredstva pa so relativno likvidna in razpoložljiva v nekaj dneh od najave dviga sredstev.

Skladi predstavljajo dolgoročno naložbo, v katero naj bi vlagali več let ali desetletij, spremljajo pa jih vstopni, upravljavski in izstopni stroški. Slaba stran skladov so tudi obdavčenost naložbe, kljub nekaterim davčnim ugodnostim, in manj nadzora vlagatelja nad naložbeno strategijo, ki je praviloma v rokah upravljavcev.

 

Delnice in obveznice

Lastniki delnic so kot lastniki dela kapitala podjetja udeleženi pri njegovem dobičku, obveznice pa lahko kupijo od države, podjetij, bank. Vlaganje v delnice omogoča razpršenost naložb in relativno likvidnost, saj je delnice mogoče kadarkoli prodati drugim udeležencem na borzi. Delnice omogočajo dobre donose, še posebej v hitro rastočih in praviloma tehnološko naprednih podjetjih, obveznice pa spadajo med najbolj varne naložbe, saj so zavarovane z denarnim in stvarnim jamstvom izdajatelja.

Po drugi strani vlaganje v delnice spremljajo stroški trgovanja in obdavčenost, zanašanje na rast podjetja pa je tvegano, saj je težko napovedati njegovo usodo čez nekaj let, zato je treba dobro poznati razmere na trgu in konkurenco. Ta vrsta naložb je večinoma na voljo le večjim vlagateljem, a tudi manjšim, ki pa morajo za ta namen odpreti lasten borzni račun.

 

Zavarovanja

Eden najpogostejših načinov plemenitenja sredstev so različni zavarovalni produkti. Zagotavljajo precejšnjo zaščito in varnost sredstev na dolgi rok, saj zanje jamčijo institucije z dolgo tradicijo upravljanja premoženja.

Po drugi strani pa naložbe v zavarovanja spremljajo visoki stroški, nelikvidnost in vezava vloženih sredstev za več let. Cena za posredovanje zastopnikov in večjo varnost naložbe pa je nižja donosnost vložka na dolgi rok in obdavčenost, vključno z zavarovalnim davkom.

 

Bančne ponudbe

Banke kar tekmujejo v razvoju novih bančnih produktov za svoje komitente, saj za mnoge zgolj hramba denarja na transakcijskem računu ni več dovolj. Sredstva, investirana v bančne produkte, so likvidna in zaščitena z bančnimi mehanizmi, k zaupanju v varnost sredstev pa pripomore tudi tradicija bančnih institucij in regulativa.

Tradicija pa lahko pomeni tudi okostenelost in manjšo fleksibilnost za komitente pri upravljanju lastnega premoženja. Transakcije spremljajo relativno visoki stroški, marsikatera banka pa kljub digitalizaciji določene postopke opravlja na “papirnat” in časovno zamuden način. Donosi so sicer stabilni, a relativno nizki in dodatno obdavčeni.

 

Nepremičnine

Vlaganje v nepremičnine sicer lahko prinaša visoke donose, a je praviloma dostopno le večjim vlagateljem. Nepremičnine predstavljajo relativno varno naložbo, če izvzamemo tveganje nepremičninskih balonov, in zagotavljajo visok dobiček ali reden dohodek v obliki najemnine.

Vseeno gre za manj likviden način investiranja, ki ga spremljajo precejšnji fiksni in variabilni stroški ter davek na nepremičnine.

 

Kripto valute

Z digitalizacijo se pospešuje tudi pojav novih sredstev izmenjave, tudi kripto valut, kot so bitcoin, ether idr. Njihova poglavitna prednost je, da niso odvisne od centraliziranih ustanov oz. posrednikov, kot so banke in borzno posredniške hiše, kar omogoča praviloma hitrejše in cenejše transakcije. Likvidnost kripto sredstev je visoka, saj so hitro zamenljiva za ustrezno vrednost v fiat valuti, ob pozitivnih gibanjih trga pa lahko v kratkem času prinašajo zelo visoke donose.

Potencialno dobri donosi pa so tesno povezani z zelo visokim tveganjem, izredno volatilnostjo in možnostjo globokega padca vrednosti čez noč. Ker kripto valute temeljijo na digitalnih transakcijah, so bolj na udaru internetnih prevar, poleg tega pa zakonodaja okrog njih še ni dovolj urejena, da bi ščitila vlagatelja v primeru izgube sredstev.

 

Plemenite kovine

Plemenite kovine, še posebej zlato in srebro, so bile skozi zgodovino eden glavnih nosilcev vrednosti in menjalno sredstvo, zaradi naraščajočega povpraševanja in omejenih zalog pa se utegne njihova vrednost še povečati. Plemenite kovine so visoko likvidne in dostopne tako velikim kot majhnim vlagateljem ter zagotavljajo precejšno stabilnost in dobre donose, že v roku enega leta.

Na bele plemenite kovine se obračunava DDV, investicijsko zlato pa je oproščeno DDV-ja in ima davčne prednosti.

Plemenite kovine zahtevajo ureditev varne hrambe, ki jih ščiti pred krajo, vlagatelji pa morajo biti pozorni tudi na prevare na trgu in morebitne ponaredke.

Kljub temu zlato in srebro predstavljata izjemno varen in donosen način vlaganja sredstev. Ker sta varnost in stabilnost ključni, je pomembno, da vlagatelji izberejo le posrednike, ki delujejo v skladu z visokimi standardi trgovanja s plemenitimi kovinami najvišje čistine ter zagotavljajo visoko zaščito sredstev.

 

 

Vsaka od investicijskih možnosti ima svoje prednosti in slabosti in na odločitev, kam vlagati, vpliva mnogo dejavnikov. Bolj kot višina naloženih sredstev pa je na dolgi rok pomembno, da vlagamo redno, kolikor pač lahko.

Pri izbiri prave naložbe si vzemite čas in se posvetujte. Obrnite se na usposobljene svetovalce, preverite možnosti in jih postavite v kontekst svojih ciljev in želja. Ob ustrezni podpori bo odločitev lažja in boljša, vaša sredstva pa vam bodo hvaležna.