Peter Herman 

Inflacija varčevalcem in investitorjem predstavlja velike izzive in tveganje za padec kupne moči premoženja. Kljub nominalni rasti naložb, ki se kaže skozi prejemanje pozitivnih obresti na vsoto denarja, inflacija na drugi strani zmanjšuje njegovo realno vrednost. V kolikor zaščita njihovega portfelja ni ustrezna, svojih finančnih ciljev nikoli ne bodo dosegli.

V katere naložbe torej investirati, da ohranimo kupno moč našega premoženja in se zavarujemo pred inflacijo?

 

1. Zlato

Zlato ima že od začetka človeške civilizacije edinstveno vlogo. Je vrhunska monetarna kovina in valuta, ki edina opravlja tri poglavitne funkcije denarja: je menjalno sredstvo, obračunska enota ter ohranjevalec vrednosti.

Zlato postaja glavno orodje, ki nas ščiti pred razvrednotenjem valut, pred recesijami in pred razvrednotenjem denarja v obdobjih povečane inflacije. Ni naključje, da države in centralne banke ščitijo obstoj svojih valut preko zlatih rezerv, saj jim zagotavljajo zaščito, likvidnost, prenosljivost in ohranjanje premoženja.

 

2. Srebro in surovine

Ko je govora o inflaciji, se investitorji tradicionalno obračajo k surovinam, saj je njihova rast neposredno povezana z rastjo cen osnovnih živil in storitev. Surovine so indikator višjih cen v prihodnosti.

Največjo zaščito pred inflacijo omogočajo plemenite kovine ter energetske surovine. Srebro ima kot predstavnik plemenitih kovin tako vlogo surovine kot tudi zgodovinsko vlogo denarja, zato v obdobjih inflacije omogoča dvojno zaščito. Nafta ima kot najpomembnejša surovina na svetu ključne posledice za delovanje svetovnih ekonomij, saj njena cena vpliva na potek celotne verige od cen transporta do nakupa končnih izdelkov.

 

3. Delnice

Delnice predstavljajo dolgoročno zaščito pred inflacijo, saj na dolgi rok za lastnike delnic ustvarjajo večje donose v primerjavi s splošnim dvigom cen produktov in storitev.

Dodaten argument za lastništvo delnic lahko predstavljajo izplačila dividend z naslova uspešnosti poslovanja podjetij.

 

4. Nepremičnine

Nepremičnine prav tako kot zlato in srebro predstavljajo realno vrednost, ki se v časih povečane inflacije izkazuje kot dobra zaščita premoženja.

Z inflacijo cena nepremičnin narašča, prav tako pa cena najemnin. Pozitiven vpliv na njihove cene imajo tudi višje cene surovin, ki upočasnijo gradnjo novih nepremičnin, s tem pa zmanjšajo ponudbo nepremičnin na trgu.

 

5. Obveznice, vezane na inflacijo

Obveznice so kot dolžniški vrednostni papirji v zadnjih letih postale temeljni instrument za različna pokojninska varčevanja, ki pa zaradi padajočih nominalnih obresti niso več varna naložba pred inflacijo.

To ne velja za obveznice, vezane na inflacijo (TIPS), katerih osnovni namen je, da investitorje, nenaklonjene tveganju, ščitijo pred vplivom inflacije. Pri tovrstnih obveznicah sta znesek glavnice in višina kupona vezana na inflacijo oz. na indeks življenjskih potrebščin.

 

Katero naložbo izbrati?

Zelo težko je napovedati, katera izmed zgornjih naložb se bo v času inflacije najbolje odrezala. Uravnotežen portfelj vseh naštetih bo vedno prinašal zanesljiv in varen pristop v strategiji zaščite premoženja na daljši rok.

Ni pa skrivnost, da je ob vzponih inflacije posebno dobro biti udeležen na trgih surovin in zlata, še posebej, če na trgu izkazujejo podcenjenost v primerjavi z ostalimi naložbenimi razredi.

 

Dodaj odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment