Za dobre naložbe je priporočljivo, da vlagatelji in varčevalci redno spremljajo gibanje cen na trgu in sprejemajo utemeljene odločitve glede prodaje in nakupa. Ker pa jih večina tega ni vešča, jih namesto informacij prevečkrat vodijo občutki.

Ob pregretih trgih in visokih vrednostih plemenitih kovin zato mnoge premami želja po zaslužku in takrat brezglavo investirajo precej več, kot bi sicer. Podobno neizkušene vlagatelje ob nizkih vrednosti zaskrbi za premoženje in se odločijo prodati del naloženih sredstev. A ravno to je najslabša pot do finančnih ciljev.

Na ta način namreč izgubite največ vrednosti. Kupovati je treba, ko so cene najnižje, da je verjetnost rasti največja, ter prodajati, ko so cene najvišje, da vam od prilivov ostane največ.

A kako si zagotoviti vsaj zlato sredino in čim boljše cene, če trga ne spremljate dnevno in sledite njihovemu gibanju?

 

Z rednimi mesečnimi vložki do povprečno najboljših cen

Za dosego finančnih ciljev je pomembno, da se držimo premišljenega finančnega načrta. Ne glede na velikost cilja, naj bo to letošnji dopust ali nepremičnina za prihodnje rodove, bo pot do tja mnogo lažja, če nepremišljeno upravljanje naložbe zamenjamo z rednim in stalnim vlaganjem oz. varčevanjem.

 

 

Če vsak mesec (ali drugo časovno obdobje) na določen dan povečate vašo naložbo plemenitih kovin za enak znesek, boste v obdobju enega leta opravili dvanajst nakupov plemenite kovine po ceni, ki je na letni ravni povprečno najugodnejša

Z rednim vlaganjem se izognete prevelikim nihanjem v ceni ter posledično visokim spremembam vrednostih kovin in celotnega zneska vaše naložbe oz. varčevalnega načrta.

 

Metoda povprečnega nakupnega stroška

Vlaganje z metodo učinka dobrega povprečja vam omogoča, da v celotnem času vlaganja dosežete idealno povprečno ceno plemenitih kovin. Posledično tudi zmanjšate tveganje, da bi zanje zapravili več, kot bi pri nakupih v trendu rasti cen.

Manjši, a redni mesečni vložki v varčevalni načrt vam tako na dolgi rok prinašajo več, kot če bi enkratno vložili večji znesek, saj skupno vsoto na varčevalnem računu plemenitijo tako donosi plemenitih kovin (letno predvidenih 6 %) kot obrestno obrestni račun dotlej vloženih sredstev.

 

 

Najboljši način za vzdrževanje stalnih nakupov je direktna bremenitev računa prek SEPA oz. UPN naloga, s čimer se znebite skrbi, da bi zamudili obrok naložbe.

Na ta način tudi zmanjšate tveganje, ki bi ga imeli, če bi na trg vstopili le enkrat z enkratnim večjim vložkom, a ob nepravem trenutku, torej takrat, ko za svoj denar dobite manj, kot bi sicer.

 

Kako metoda dobrega povprečje deluje v praksi?

Če bi v plemenite kovine začeli vlagati pred pol leta, in sicer v vrednosti po 100 eur na 15. dan vsak mesec, bi bil danes izračun sledeč:

15. decembra 2021 bi za tržno ceno 48,97 eur / g dobili 2,04 g zlata

15. januarja 2021 bi za ceno 48,70 eur / g dobili 2,05 g zlata

15. februarja (48,91 eur / g) = 2,04 g zlata

15. marca (46,66 eur / g) = 2,14 g zlata

15. aprila (47,74 eur / g) = 2,09 g zlata

15. maja (49,36 eur / g) = 2,03 g zlata

Skupaj bi v pol leta nakupili 12,75 g naložbenega zlata za skupno 600 eur vložka brez stroškov nakupa.

A če bi namesto po mesečnih rednih vložkih kupili naložbeno zlato v enkratnem nakupu v skupni vrednosti 600 eur po današnji ceni 49,86 eur / g, bi ga dobili 12,03 g, kar je 0,72 g oz. skoraj 6 % manj. Na daljši rok bi bila razlika seveda še bolj očitna.

 

Naj redni mesečni vložki delajo namesto vas

Namesto skrbi ob spremljanju premikov tržne cene se osredotočite na stvari, ki vam bogatijo vsakdan. Prek trajnika lahko enostavno vlagate oz. varčujete redne mesečne zneske, s katerimi si kopičite zalogo plemenitih kovin po povprečno najboljših cenah.

Trajnost, stalno in redno vlaganje so torej najboljši recept za dosego finančne varnosti in stabilnosti ter vaših kratkoročnih in dolgoročnih finančnih ciljev.

Pozanimajte se o možnostih prilagoditve varčevalnega načrta vašim željam, potrebam in zmožnostim. S svetovalci Valores boste odkrili še druge prednosti rednega varčevanja na dolgi rok.