vlaganje v zlato-Valores

Kaj morate poznati pred začetkom vlaganja v zlato in srebro?

Deli:

Preden pričetkom vlaganja v zlato in srebro je ključno, da pridobite temeljno razumevanje in informacije o tej posebni obliki naložb. V tem zapisu bi vam rad predstavil ključne vidike vlaganja v plemenite kovine, primerjavo fizične oblike vlaganja z ostalimi možnostmi ter predstavitev koristi, tveganj ter pomembnih faktorjev, ki vplivajo na vrednost plemenitih kovin. S pravilnim znanjem in primernimi praktičnimi izbirami lahko ustvarite trdno osnovo za uspešno in premišljeno vlaganje v ta izjemno pomemben razred naložb.

 

Splošni dejavniki vpliva na vrednost zlata in srebra

Obstaja več vrst dejavnikov, ki imajo vpliv na vrednost plemenitih kovin:

 • Geopolitični dogodki: Nestabilnost in »trenja« v svetovni politiki ustvarjajo trenja ter povpraševanje po varnih naložbah.
 • Inflacija: S povečevanjem inflacije vlagatelji iščejo naložbe, ki preverjeno ohranjajo premoženje.
 • Gospodarska nestabilnost: Čas gospodarske nestabilnosti ali recesije ustvarja potrebo po zaščiti premoženja.
 • Redkost in dostopnost: Neizpodbitna redkost kovin in omejena ponudba kovin,
 • Proizvodnja: težavnost pridobivanja ter intenzivni procesi od obdelave do obdelovanja končnega naložbenega produkta, so povezani s stroški.
 • Gibanje valut: Spremembe v vrednosti valut lahko vplivajo na cene plemenitih kovin.
 • Obrestne mere: Nihanja obrestnih mer lahko vplivajo na privlačnost naložb v plemenite kovine.

 

Kateri so razlogi vlaganja v zlato in srebro

Naložba v plemenite kovine lahko predstavlja premišljeno finančno odločitev iz več razlogov:

 • Ohranjevalec vrednosti: Predvsem zlato slovi kot naložba, ki ohranja svojo vrednost. Kupna moč zlata, glede na količino dobrin, ki jo z njim lahko kupimo, skozi stoletja ostaja stabilna.
 • Ponudba in povpraševanje: Plemenite kovine spadajo med najpomembnejše surovine. Prav njihova redkost in mnogotera uporaba, v dolgoročnem smislu polega realne vrednosti prinaša tudi potencial rasti.
 • »Oprijemljivost« sredstev: Za razliko od digitaliziranih in neoprijemljivih sredstev, so plemenite kovine »oprijemljive«, v oblikah ploščic, kovancev ali nakita. To vzpostavlja dostop do vrednosti premoženja v vseh situacijah in časih.
 • Razpršitev naložb: Dodajanje plemenitih kovin v vaš naložbeni portfelj je odličen način za razpršitev vaših sredstev in uravnoteženje tveganja
 • Nizka tržna volatilnost in tveganje: Čeprav ni mogoče popolnoma izključiti tržnih nihanj, je zlato naložba za vse čase, a posebej v času negotovosti in recesij. Gibanje njegove vrednosti v tovrstnih obdobjih se odraža drugače od drugih naložbenih oblik.

 

Oblike vlaganja v plemenite kovine

Obstaja več načinov vlaganja v plemenite kovine, ki pa se med seboj značilno razlikujejo. Tudi v odnosu do cenovne nihajnosti, tveganja ter likvidnosti sredstev:

 

1. Kovanci in palice

So najboljša izbira takrat, ko se zavedate, da prav fizična oblika plemenitih kovin omogoča najvišjo stopnjo varnosti, zaščite premoženja in likvidnosti. Kovanci in palice so primerne predvsem za tiste, ki imajo prostor za shranjevanje oz. možnost hrambe. Vrednost palic se razlikuje glede na vrsto kovine, njeno starost, redkost, težo…

 

2. Delnice rudarskih podjetij, ETF ter vzajemni skladi

Kot del vašega portfelja lahko vlagate v delnice rudarskih podjetij in različne sklade s katerimi se lahko izpostavite področju plemenitih kovin. To je lahko dodatna izbira za vlagatelje, ki imajo izkušnje z nakupovanjem in prodajanjem tradicionalnih vrednostnih papirjev in so seznanjeni z dejavniki, ki vplivajo na celotno tržno dejavnost tega področja.

Delnice rudarskih podjetij ali točk skladov se lahko kupujejo in prodajajo enako kot delnice v drugih panogah, vendar je potrebno vedeti, da na vašo naložbo vpliva mnogo več negativnih dejavnikov kot zgolj v fizični obliki naložb. Neotipljivost naložb, manjši nadzor nad naložbami, geografski in politični vplivi, davčni vidiki, stroški naložb, so eni izmed teh.

 

3. Terminske pogodbe in opcije

To so finančni instrumenti, ki se pogosto uporabljajo v trgovanju s plemenitimi kovinami. Namenjene so zahtevnim vlagateljem in špekulantom, ki želijo izkoriščati cenovno nihajnost in sami upravljati s tveganji. Največji potencialni dobički in izgube so lahko doseženi prav s tovrstnimi naložbenimi izbirami, a predstavljajo velik odmik o tradicionalnih funkcij plemenitih kovin kot naložb.

 

4. Certifikati

Certifikati vlagateljem ponujajo vse koristi »lastništva« fizičnega zlata, srebra brez težav z dobavo in hrambo. A certifikati so zgolj papirji, ki se lahko izkažejo kot nelikvidni finančni instrumenti brez vrednosti. To predstavlja popolno nasprotje fizični substanci in neprimerno višje tveganje.

 

V kolikor vlagatelj želi najbolj primarno obliko izpostavljenosti plemenitih kovinam z namenom zaščite vrednosti premoženja, najvišje oblike varnosti in likvidnosti, potem je zanj vsekakor najbolj primerna fizična oblika naložb v zlato in srebro.

 

 

Kaj morate poznati pred nakupom?

Najpomembnejši elementi:

1. NAKUP

Za mnoge investitorje je ključna nakupna cena, kar pa je lahko zelo »varljivo«. Najcenejše zlato na trgu ni nujno tudi najboljše za vlagatelja. V svetovnem merilu se za “naložbeno” zlato ali srebro poimenuje tiste palice, ki imajo status dobre dobave (“Good Delivery“). S tem statusom kovnic, palice ustrezajo določenim strogim in visoko postavljenim standardom. Priporočam, da se za nakup vedno odločate zgolj med ˝Good Delivery˝ kovnicami, ki proizvajajo zlato čistine 999.9/1000, naložbeno srebro pa čistine 999/1000. Tako si zagotovite transparenten nakup s pripadajočo dokumentacijo.

 

2. PRODAJA

Premišljeni in dobro načrtovani nakupi naložbenih palic zlata in srebra s statusom »Good delivery«, se v najlepši meri pokažejo ob njihovi prodaji uradnim trgovcem. Tovrstno blago je izjemno likvidno, povpraševano in zagotavlja najboljšo prodajno ceno. Na drugi strani, nepreverjeni nakupi zlata, neznanih kovnic in njihovega izvora, vlagateljem ustvarjajo likvidnostne skrbi in posledično izgubo vrednosti.

 

3. DOBAVA

V kolikor želite vaše plemenite kovine imeti pri sebi, je zelo pomembno, da vedno prevzemate palice v fizični obliki s serijskimi številkami in z ustreznimi certifikati.  Pomembno je, da imate renomiranega ponudnika, ki vam lahko organizira transport in prevzem fizičnih palic na različnih lokacijah po Sloveniji, Evropi in svetu. Ob tem ne smemo zanemariti svetovalne vloge ob nakupu, izobraževalni podpori ter kasnejši prodaji. To se dolgoročno izkazuje kot zelo pomembno.

 

4. HRAMBA

Varna naložba je varna samo takrat, ko je tudi varno hranjena. Možnosti za shranjevanje fizičnih plemenitih kovin vključujejo več pristopov, od katerih vsak prinaša svoje prednosti in izzive.

a) Hramba na domu. Mnogi vlagatelji se odločajo za ohranjanje plemenitih kovin doma ali v osebnih sefih, kar omogoča neposreden nadzor in dostop do naložbe, a vzpostavlja določene varnostne rizike.

b) Hramba v bančnem sefu. Bančni sefi predstavljajo drugo možnost, ki zagotavlja višjo stopnjo varnosti in nadzora, hkrati pa odvzema fizični nadzor vlagatelja, morebitno neustrezno višino zavarovalnega kritja ter določene stroške letnih najemov sefov, ki se med bankami razlikujejo.

c) Hramba v zasebnih trezorjih najvišjega standarda z zavarovanjem. Ta možnost shranjevanja v prvi vrsti omogoča hrambo plemenitih kovin izven-bančnega sistema. Poleg urejene hrambe omogoča zavarovanje proti vsem rizikom, redno revizijo sredstev, dodatno lokacijsko razpršenost sredstev, kar predstavlja najvišji standard varnosti in zaščite sredstev za vlagatelje.

OZL-hramba-Valroes

 

Izbira med temi možnostmi temelji na osebnih preferencah, varnostnih pomislekih in finančnih ciljih vlagatelja. Pomembno je upoštevati, da ima vsak pristop svoje prednosti in slabosti, kjer pa mora biti v ospredju predvsem posameznikov občutek, da se ob naložbi dobro počuti.

 

5. DAVKI IN DAVČNE PREDNOSTI

Investicijske oblike zlata in srebra ponujajo izstopajoče davčne prednosti.

a) ZLATO

V Sloveniji je promet z naložbenim zlatom, tako nakup kot prodaja, neobdavčen. Vlagatelji ne plačajo davka na dodano vrednost (DDV).

 

Kar se tiče obravnave kapitalskih dobičkov:

 • Pri fizičnih osebah kapitalski dobički, ki se kažejo skozi razliko med nakupno in prodajno vrednostjo zlata, prav tako niso obdavčeni.
 • Pri pravnih osebah in samostojnih podjetnikih posameznikih pa se zlato obravnava enako kakor druge finančne naložbe. Razlika med nakupno in prodajno vrednostjo se kot kapitalski dobiček obdavči skupaj z drugimi obdavčljivimi prihodki (118. in 119.čl ZDDV-1).

 

b) SREBRO

V Sloveniji je promet z naložbenim srebrom obdavčen, kupec pa ob nakupu srebra dodatno plača davek na dodano vrednost (DDV). V primeru, da nakup ter posledično hrambo vršite v tujini, potem se DDV obračuna glede na zakonodajo držav.

V podjetju Tim Valores zato omogočamo nakup srebra z možnostjo hrambe in zavarovanja v tujini z dodatnimi davčnimi ugodnostmi, ki se posebej navezujejo na nakup srebra brez vključenega DDV-ja.

Obravnava kapitalskih dobičkov pri srebru je identična zlatu. Kapitalski dobički pri fizičnih osebah niso obdavčeni, pri pravnih osebah pa se obravnavajo podobno kot pri naložbenem zlatu.

 

6. ENOSTAVNOST IN FLEKSIBILNOST VLAGANJA

Vlaganje v naložbeno obliko zlata in srebra je bilo včasih »rezervirano« za bolj premožne, saj je tovrstnim vlagateljem večja vrednosti omogočala boljše nakupne pogoje. To v določeni meri primerjave nakupov med najmanjšimi in največjimi enotami palic, še vedno drži. A s ponudbo »naprednih« in skupinskih oblik nakupov plemenitih kovin, ki vlagateljem omogočajo hkraten dostop do fizičnega blaga ob njegovi urejeni hrambi in zavarovanjem, je to omogočeno tudi »povprečnemu« vlagatelju. Z rednimi, mesečnimi vplačili je vlagateljem omogočeno, da dolgoročno izkoristijo metodo »povprečnih stroškov« in si na dolgi rok zagotovijo izpostavljenost na področju plemenitih kovin.

Omenjeno obliko pri podjetju Tim Valores omogočamo preko t.i. Metalnega računa, ki omogoča veliko fleksibilnost vlaganja, ki si jo lahko vlagatelj izbere sam.

Valores metalni racun

Splošno gledano je vlaganje v plemenite kovine izredno pametna odločitev za varno finančno prihodnost vas in vaše družine. Niso le varna naložba, ampak ponujajo razpršitev, likvidnost sredstev, ugodno davčno obravnavo, zaščito pred inflacijo in dolgoročno stabilnost.

Nazadnje je vlaganje v plemenite kovine trajna naložba, ki lahko zagotovi varnost večjega števila generacij. Ustvarjajo privlačno možnost za tiste, ki želijo zavarovati svojo finančno prihodnost in hkrati pustiti trajno zapuščino. Ko vlagate v plemenite kovine, lahko mirno spite, saj veste, da bodo vaše naložbe ohranile svojo vrednost in s tem ohranjale stabilnost vaših osebnih financ.

 

 

Prepričajte se o priporočljivi in najpomembnejši možnosti vlaganja v fizično obliko naložb v plemenite kovine. Pomagali vam bodo sprejemati najboljše odločitve glede vaših naložbenih potreb in poskrbeli, da boste izkoristili največ iz svojih naložb.

Deli:

About The Author

Preberite tudi

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Metalni račun Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Metalni račun Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev