Kaj loči zlato od ponovnih rekordnih vrednosti?

Deli:

V obdobju zadnjih desetih let verjetno nismo videli bolj izrazitih in pomembnejših razlogov za nakup in lastništvo zlata kot ravno danes. Pa je to na borzi zlata že vidno? Kljub rekordni vrednosti v avgustu 2020 še ne. Nasprotno. Trenutno cenovno gibanje zlata v določeni meri preizkuša potrpežljivost nekaterih obstoječih vlagateljev, ki pa bo, verjamem, kmalu nagrajena.

Cena zlata namreč izkazuje rekordno podcenjenost v primerjavi z ostalimi naložbenimi razredi, ko pa bodo to v reševanju vrednosti svojih alternativnih naložb ter iskanju zaščite premoženja spoznali tudi ostali investitorji, se bo pri ceni zlata hitro in jasno pokazalo. A zlatu za premik navzgor manjka še ena komponenta… Več o tem v nadaljevanju.

 

Tradicionalno so nakupe zlata vodili skrb in zaščita

Glavni tradicionalni razlogi za lastništvo fizičnih oblik zlata v preteklosti so bili:

 • Zaščita premoženja: Zlato je vselej zgodovini na srednji in daljši rok igralo vlogo ohranjevalca vrednosti.
 • Zaščita pred inflacijo: Zlato je indikator inflacije, njegova vrednost pa je v preteklosti premagovala stopnje rasti inflacije.
 • Zaščita pred negotovostjo in strahom: Obdobje sprememb in negotovih časov krepi vlogo zlata, saj se investitorji takrat zatekajo k redkim, zaupanja vrednim naložbam, kot je zlato.
 • Razpršitev premoženja: Fizična oblika zlata sodi v vsak naložbeni portfelj, saj omogoča stabilnost in manjšo nihajnost celotne vrednosti portfelja vlagateljev.

 

Rast cene zlata je posebej značilna za obdobja rastočega strahu in negotovosti na finančnih trgih in svetovnih gospodarstvih

 

Cikličnost dobrih in manj dobrih obdobij

Ozrimo se nekoliko v zgodovino. Z uspešno sanacijo negativnih učinkov, ki jih je prinesla gospodarska kriza v letih 2007/2008, smo obdobje po njej doživljali z optimizmom. Bili smo priča poceni zadolževanju tako podjetij kot prebivalstva, nizki stopnji brezposelnosti in visoki stopnji potrošnje. Če k temu prištejemo tudi rekordno nizko inflacijo, potem res lahko rečemo, da je bilo to za povprečnega človeka obdobje prosperitete in dobrega življenjskega standarda. V tem obdobju večina ljudi še ni iskala zaščite premoženja, ki bi jo vodila strah in negotovost.

Ker verjamem, da se večina od nas zaveda cikličnosti obdobij v življenju, se moramo zavedati tudi cikličnosti gibanj domačega ter svetovnega gospodarstva, ki je plod preteklih oz. aktualnih monetarnih in političnih vzgibov odločevalcev na svetovni ravni. Dobra in ugodna obdobja vedno nadomestijo obdobja sprememb, ki jih vidimo kot slabša in za nas nekoliko manj ugodna. To se ponavlja ciklično, ponavljajoče vsakih nekaj let. Po mojem prepričanju smo zopet na pragu ponovnega prehoda iz enega obdobja v drugega zaradi sledečih dejstev:

 • rastoče cene surovin,
 • stopnje inflacije v porastu,
 • pregrevanje trgov in rekordna zadolženost gospodarstev,
 • negativne realne obrestne mere,
 • porušena razmerja med naložbenimi razredi, ki kažejo na to, da so določene naložbe precenjene, določene pa podcenjene,
 • rekordno tiskanje denarja, ki prinaša razvrednotenje valut.

Naštete neugodnosti verjetno prav vsakega od nas, pa naj bomo finančni laiki ali poučeni investitorji, nagovarjajo k premisleku o vzdržnosti obstoječega stanja in iskanju ustreznih rešitev za premoženje, ki smo ga v preteklosti ustvarili ali pa ga v prihodnosti še želimo.

 

Vpliv strahu na premik zlata

Najpomembnejša manjkajoča komponenta, ki jo lahko pričakujemo v prihodnje in bo po mojem mnenju ključni katalizator premika cene zlata navzgor, je strah. S tem mislim na dvig negotovosti zaradi negativnih posledic preteklih in aktualnih dejanj finančnega in političnega sveta, ki jo v tem trenutku posredno ali neposredno čuti vsak investitor in varčevalec:

 • strah pred višjimi cenami izdelkov in storitev,
 • strah pred upadom kupne moči našega premoženja,
 • strah pred razvrednotenjem evra,
 • strah pred padci na različnih finančnih trgih,
 • strah pred investiranjem v pregrete in precenjene kapitalske trge.

Zlato je vedno slovelo kot dober odgovor in rešitev na zgoraj omenjene izzive. Zagotavljalo je zatočišče, kjer lahko investitorji poskrbijo za varnost premoženja in se znebijo psihološkega bremena negotovosti kljub določenim in neizogibnim cenovnim nihajem, značilnih tudi za borzo zlata.

Zlato predstavlja odgovor na izzive prihodnjega časa in investitorjem ne ponuja špekulativnih ter visoko dobičkonosnih vidikov kot mnoge novodobne naložbe, s katerimi lahko hitro obogatite, a hitro tudi vse izgubite. Zlato ponuja varnost in zaščito premoženja zgodovinsko preverjenega ohranjevalca vrednosti ravno za čas, v katerega vstopamo.

Deli:

About The Author

Preberite tudi

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Metalni račun Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Metalni račun Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev