Italija je država z enormno visoko zadolženostjo, spomladi pa jo je močno prizadela še epidemija koronavirusa in ji občutno zmanjšala prihodke, zlasti od tujih turistov.

Kljub vsemu ima v svojih trezorjih velikanske količine zlata, kar 2.452 ton. Za ZDA, Nemčijo in Mednarodnim denarnim skladom ima Italija največ zlata na svetu, kar načenja razprave o tem, ali naj za pokrivanje svojega dolga te zaloge proda ali ne.

Strokovnjaki so mnenja, da je prodaja italijanskih zalog zlata malo verjetna iz naslednjih razlogov.

  • Četudi Italija proda vse svoje zlate rezerve, tudi po visokih cenah, bi prejela okrog 130 milijard evrov, s čimer pa bi lahko svoj dolg zmanjšala le za nekaj več kot pet odstotkov.
  • Letošnje povečanje državnega dolga je večje kakor bi bila kupnina od italijanskih zalog zlata.
  • Cene te plemenite kovine se že dve desetletji bolj ali manj stalno zvišujejo, zato bi lahko v prihodnosti Italija za svoje zaloge zlata iztržila več denarja.
  • V prihodnje se pričakuje nadaljnje povpraševanje po zlatu s strani centralnih bank.

Več o tem