Aktualne novice, Novice

Investiranje v evropskih državah

Na spletnem portalu Visualcapitalist so objavili zanimivo primerjavo med različnimi državami, ko gre izbiro investicij. Raziskava na eni strani obravnava področje kriptovalut ter na drugi strani tradicionalno področje, investicij v delnice, obveznice in sklade. Ugotovimo lahko, da se odnos do naložb, njihovo poznavanje ter sprejemanje tveganja, med državami zelo razlikuje.

 

Med evropskimi državami zelo izstopa Slovenija z izjemno velikim deležem vlaganja v področje kriptovalut (18 %), a na drugi strani dokaj majhnim poznavanjem in investiranjem v delnice in sklade (22 %). Med nivojema poznavanja teh dveh trgov, obstoja zelo majhna razlika.

 

 

Zanimivo sliko pokaže pogled na države z nižjimi stopnjami naložb v kriptovalute in višjimi stopnjami tradicionalnih naložb. Njihova glavna podobnost je, da so med najbogatejšimi in bolj razvitimi državami EU (Švedska, Malta, Finska), kjer je zavedanje o pomembnosti razpršenih sredstev večje.

 

Če se še nekoliko ustavimo pri Sloveniji… Bolj kot visok delež poznavanja kripto področja, bode v oči »nepoznavanje« tradicionalnih naložb v primerjavi z ostalimi razvitimi državami. Finančno znanje prebivalstva se zadnja leta že izboljšuje, a zadovoljive ravni znanja bodo vidne šele takrat, ko bodo sredstva vlagateljev ustrezno razpršena glede njihovo starost, finančne cilje, želje ter nagnjenost k tveganju.

 

Komentar: Peter Herman

 

Valores

Ekipa Valores je skupina svetovalcev, ki najprej vlaga v svoje finančno znanje, nato pa z njim spremlja posameznike do njihovih ciljev.

Sorodni članki