Investiranje v evropskih državah

Deli:

Na spletnem portalu Visualcapitalist so objavili zanimivo primerjavo med različnimi državami, ko gre izbiro investicij. Raziskava na eni strani obravnava področje kriptovalut ter na drugi strani tradicionalno področje, investicij v delnice, obveznice in sklade. Ugotovimo lahko, da se odnos do naložb, njihovo poznavanje ter sprejemanje tveganja, med državami zelo razlikuje.

 

Med evropskimi državami zelo izstopa Slovenija z izjemno velikim deležem vlaganja v področje kriptovalut (18 %), a na drugi strani dokaj majhnim poznavanjem in investiranjem v delnice in sklade (22 %). Med nivojema poznavanja teh dveh trgov, obstoja zelo majhna razlika.

 

 

Zanimivo sliko pokaže pogled na države z nižjimi stopnjami naložb v kriptovalute in višjimi stopnjami tradicionalnih naložb. Njihova glavna podobnost je, da so med najbogatejšimi in bolj razvitimi državami EU (Švedska, Malta, Finska), kjer je zavedanje o pomembnosti razpršenih sredstev večje.

 

Če se še nekoliko ustavimo pri Sloveniji… Bolj kot visok delež poznavanja kripto področja, bode v oči »nepoznavanje« tradicionalnih naložb v primerjavi z ostalimi razvitimi državami. Finančno znanje prebivalstva se zadnja leta že izboljšuje, a zadovoljive ravni znanja bodo vidne šele takrat, ko bodo sredstva vlagateljev ustrezno razpršena glede njihovo starost, finančne cilje, želje ter nagnjenost k tveganju.

 

Komentar: Peter Herman

Deli:

About The Author

Preberite tudi

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Metalni račun Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Metalni račun Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev