Finance so izraz za upravljanje, ustvarjanje in proučevanje denarja in naložb. Natančneje se ukvarja z vprašanji, kako posameznik, podjetje ali vlada pridobi potrebni denar in kako ta denar porabi ali vloži. 

Finance se nato pogosto razdelijo na naslednje glavne kategorije: podjetniške finance, osebne finance in javne finance.