Cenik pristojbin in stroškov

Velja od: 01.03.2022

 

Strošek nakupa plemenitih kovin

  • Zlato v vrednosti enaki ali večji od 3.000,00 Eur: 5,5 %
  • Zlato v vrednosti do 3.000,00: 11,5 %
  • Srebro: 14,0 %

 

Strošek odpiranja varčevalnega računa

  • 0,00 Eur

 

Strošek vodenja varčevalnega računa

  • 0,00 Eur

 

Strošek hrambe

  • Zlato: letni strošek hrambe zlata znaša 1,2 % vrednosti zlata obračunan sorazmerno za vsak dan hrambe posebej po borzni vrednosti, ki je veljala na vsak dan hrambe posebej.
  • Srebro: letni strošek hrambe srebra znaša 1,2 % vrednosti srebra obračunan sorazmerno za vsak dan hrambe posebej po borzni vrednosti, veljala na vsak dan hrambe posebej.

 

Strošek odkupa

  • Borzna cena plemenite kovine zmanjšana za 1,25 %

 

Strošek dobave plemenitih kovin do stranke

  • Plačilo poštnine oz. varovanega transporta po vsakokratnem veljavnem ceniku transportne službe.

 

Navedene cene veljajo do preklica oziroma objave novega cenika.

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev