ABC plemenitih kovin

Varčevalne sheme plemenitih kovin

Valuta je izraz za denarno enoto in denarni sistem neke države. Vrednost denarne enote je bila sprva povezana s protivrednostjo neke druge dragocene snovi, zlata, v današnjem času pa za vrednost enote in razmerja med različnimi valutami skrbijo centralne banke. Valuta se uporablja kot sredstvo izmenjave vrednosti tako na prostoru, kjer velja kot zakonito plačilno sredstvo, kot tudi drugje z uporabo valutnih tečajev.

Valuta

Valuta je izraz za denarno enoto in denarni sistem neke države. Vrednost denarne enote je bila sprva povezana s protivrednostjo neke druge dragocene snovi, zlata, v današnjem času pa za vrednost enote in razmerja med različnimi valutami skrbijo centralne banke. Valuta se uporablja kot sredstvo izmenjave vrednosti tako na prostoru, kjer velja kot zakonito plačilno sredstvo, kot tudi drugje z uporabo valutnih tečajev.

Vzajmeni sklad

Vzajemni sklad je odprti poklicno vodeni investicijski sklad, ki zbira denar številnih vlagateljev za nakup vrednostnih papirjev. Ustanovi ga DZU, naložbeno politiko in druga določila potrdi ATVP s prospektom sklada. Je premoženje vlagateljev, vloženo v različne vrednostne papirje. S premoženjem vzajemnega sklada upravlja DZU. Poznamo več vrst vzajemnih skladov: delniški , obvezniški, mešani, denarni, indeksni, sklad skladov.

Varčevanje

Varčevanje je neporabljeni dohodek ali odložena poraba. Načini varčevanja vključujejo dajanje denarja na primer na depozitni račun, pokojninski račun, investicijski sklad ali kot gotovino. Varčevanje vključuje tudi zmanjšanje izdatkov, na primer ponavljajočih se stroškov.
Varčevanje se razlikuje od prihranka. Prva se nanaša na dejanje, da ne porabi premoženja, druga pa na več možnosti za zmanjšanje stroškov; ali sredstva posameznika v obliki denarja. Varčevanje se nanaša na dejavnost, ki se pojavlja skozi čas, spremenljivko pretoka, medtem ko se prihranek nanaša na nekaj, kar obstaja kadar koli, na spremenljivko zaloge. To razlikovanje je pogosto napačno razumljeno in celo poklicni ekonomisti in investicijski strokovnjaki bodo “varčevanje” pogosto označevali kot “prihranek”.

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev