ABC plemenitih kovin

U

Upravljanje premoženja

Upravljanje premoženja

Izraz se v finančnem sektorju pogosto uporablja za opis ljudi in podjetij, ki upravljajo naložbe v imenu drugih. Sem spadajo na primer upravljavci naložb, ki upravljajo premoženje pokojninskega sklada.

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev