ABC plemenitih kovin

Trg plemenitih kovin

Trg plemenitih kovin sestavljata dva trga. Starejši in pomembnejši je trg fizičnih investicijskih palic plemenitih kovin, kjer se te palice prenašajo med udeleženci trga. Nasprotje temu je trg, oblikovan z vrednostnimi papirji, ki se vežejo na zlato ali ostale plemenite kovine in niso v celoti podprti s fizično obliko plemenitih kovin.
– Finančni trg plemenitih kovin: svetovni trgovalni centri na področju plemenitih kovin: London, New York, Zürich, Tokio, v zadnjih letih pa še Dubaj in Hongkong;
– Londonski trg zlata: je najuglednejši in najlikvidnejši trg za trgovanje z zlatom. Južnoafriška republika je bila v preteklosti dolga desetletja največja proizvajalka zlata na svetu ter v času največjih odkritij zlata tudi angleška kolonija. Prav zato je London postal in še vedno je središče trgovanja z zlatom. Pri trgovanju sodelujejo večinoma večje institucije, kot so centralne banke, proizvajalci, rafinerije, ter drugi večji trgovci z vsega sveta. Na njem trgu se trguje z zlatimi palicami, ki imajo status London Good delivery, minimalno čistost 995/1000 ter vsebujejo med 350 in 430 unč zlata.

Tehnična analiza

Je metoda, ki poskuša napovedati najverjetnejšo smer gibanja tečajev v prihodnosti na podlagi preteklih tržnih podatkov, med katerimi igrata najpomembnejšo vlogo cena finančnega instrumenta in promet v obdobju. Analitikom, ki uporabljajo orodja tehnične analize, v finančnem žargonu pravimo »kartisti«, ker se v svojih analizah večinoma zanašajo na raznovrstne grafikone, ne pa toliko na poslovanje podjetja.

Terminske pogodbe, vezane na plemenite kovine

So pravno zavezujoči sporazumi o nakupu oziroma prodaji standardne količine in kakovosti plemenitih kovin na določen dan v prihodnosti, dobavljenih na določeno mesto, po ceni, za katero se kupec in prodajalec dogovorita v sedanjosti. Standardizirana terminska pogodba (Futures contract) se uporablja pri zavarovanju pred tveganji sprememb prihodnjih cen.

Trend

Trend je osnovna smer razvoja določenega pojava (npr. gibanja tečaja določenega vrednostnega papirja v nekem obdobju).

Trojska unča (Troy Ounce)

Trojska unča je tradicionalna mera za plemenite kovine in znaša 31,1035 g. Svetovna cena na borzah se izraža v unčah. Zaradi tega je enostavneje spremljati spreminjanje vrednosti portfelja plemenitih kovin.

Transakcijski račun

To je finančni produkt, ki ga praviloma ponujajo pravne osebe, in sicer kreditne inštitucije (npr. banke), medtem ko posojilo lahko da kdorkoli (tudi fizična oseba). Kot pri vsakem posojilu, kredit predstavlja posojen denar v zameno za plačilo obresti ter vračilo denarja po nekem času ter na dogovorjen način. Kreditna pogodba opredeli pogoje, kot so obrestna mera, doba vračila, namen kredita, zavarovanje in načrt vračanja (amortizacijski načrt).

Tržna vrednost nepremičnine

Tržno vrednost nepremičnin predstavlja ceno, ki jo je v danem trenutku možno pridobiti na trgu. Poznamo tudi realno pošteno tržno vrednost (po mednarodnih standardih). Pri izračunu se upošteva lokacija nepremičnine, starost, uporabna vrednost, stopnja vzdrževanosti.

Trgovanje

Trgovati pomeni dragoceno dajati stvari ali storitve in v zameno dobiti druge stvari ali storitve. Na primer, oseba, ki daje stvar, mora najti drugo osebo, ki jo želi dobiti. Dajalec v zameno dobi nekaj nazaj. Posel se imenuje tudi menjava ali zamenjava.
Zgodnja vrsta trgovine je menjava. Sodobni trgovci običajno kupujejo in prodajajo z denarjem. Trgovina med dvema trgovcema se imenuje dvostranska trgovina. Trgovina med več kot dvema trgovcema se imenuje večstranska trgovina.

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev