ABC plemenitih kovin

Špekulacije na trgih plemenitih kovin

Špekuliranje je kupovanje sredstev z upanjem, da bodo v bližnji prihodnosti postala bolj dragocena. Številni špekulanti se osredotočajo zgolj na gibanje cen. Špekulanti so še posebej dejavni na trgih z delnicami, obveznicami, terminskimi pogodbami, valutami, likovno umetnostjo, zbirateljstvom, nepremičninami in izvedenimi finančnimi instrumenti. Čeprav proizvajalci fizičnih plemenitih kovin delujejo drugače kot trg vrednostnih papirjev, imajo zgoraj navedene špekulacije vpliv na cene fizičnih plemenitih kovin.

Špekulativno analiziranje

V svetu financ se špekulacija ali špekulativno trgovanje nanaša na dejanje izvedbe finančne transakcije, pri katerih obstaja precejšnje tveganje izgube vrednosti, vendar ima tudi pričakovanje znatnega dobička ali druge večje vrednosti. S špekulacijami tveganje izgube več kot izravnava možnost znatnega dobička ali drugega povračila.
Vlagatelj, ki kupi špekulativno naložbo, je verjetno osredotočen na nihanja cen. Medtem ko je tveganje, povezano z naložbo, veliko, je vlagatelj običajno bolj zaskrbljen zaradi ustvarjanja dobička na podlagi sprememb tržne vrednosti za to naložbo kot pri dolgoročnem vlaganju. Kadar špekulativno vlaganje vključuje nakup tuje valute, je to znano kot valutna špekulacija. V tem primeru vlagatelj kupi valuto, da bi jo pozneje prodal po cenjenem tečaju, v nasprotju z vlagateljem, ki kupi valuto, da bi plačal uvoz ali financiral tujo naložbo.

Brez možnosti za znatne dobičke bi bilo malo motivacije za špekulacije. Včasih je težko razlikovati med špekulacijo in preprosto naložbo, kar prisili udeležence na trgu, da razmisli, ali so špekulacije ali naložbe odvisne od dejavnikov, ki merijo naravo sredstva, pričakovano trajanje obdobja imetja in / ali količino vzvoda, uporabljenega za izpostavljenost .

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev