ABC plemenitih kovin

Srebro

Je mehka, bela, bleščeča se kovina, ki ima od vseh kovin največjo električno in toplotno prevodnost, najbolj belo barvo, največjo optično odbojnost ter najnižji kontaktni toplotni upor od vseh kovin. Srebro ni le plemenita kovina, je strateško ena najbolj pomembnih surovin na svetu. Po uporabnosti zaseda drugo mesto, takoj za nafto. Srebro je uvrščeno med 14 najbolj pomembnih strateških surovin za prihodnji gospodarski razvoj. Uporabljamo ga za izdelavo kovancev, nakita, jedilnega pribora, v fotografiji, industriji ogledal in avtomobilskih oken, elektroniki, proizvodnji čipov, filtrih za vodo, sončnih celicah, farmaciji, zdravstvu, novih tehnologijah, nanotehnologiji …

Skladi, usmerjeni v plemenite kovine

Skladi, usmerjeni v plemenite kovine, nudijo možnost investiranja v delnice, terminske pogodbe rudarskih podjetij in fizične plemenite kovine v skladu s svojo investicijsko politiko.

Sredstva

V finančnem računovodstvu je sredstvo katerikoli vir v lasti podjetja ali gospodarskega subjekta. Vse (oprijemljivo ali neopredmeteno), ki je lahko v lasti ali pod nadzorom za ustvarjanje vrednosti in je v lasti gospodarskega subjekta in bi lahko prineslo pozitivno ekonomsko vrednost. Preprosto povedano, sredstva predstavljajo vrednost lastništva, ki ga je mogoče pretvoriti v denar (čeprav se denar šteje tudi za denar). Bilanca stanja podjetja prikazuje denarno] vrednost sredstev v lasti tega podjetja. Zajema denar in druge dragocenosti, ki pripadajo posamezniku ali podjetju.
Sredstva lahko razvrstimo v dva glavna razreda sredstev: opredmetena in neopredmetena sredstva. Opredmetena sredstva vsebujejo različne podrazrede, vključno s kratkoročnimi in osnovnimi sredstvi. Kratkoročna sredstva vključujejo zaloge, terjatve, osnovna sredstva pa zgradbe in opremo. Neopredmetena sredstva so nefizični viri in pravice, ki imajo vrednost za podjetje, ker podjetju dajejo prednost na trgu. Neopredmetena sredstva vključujejo dobro ime, avtorske pravice, blagovne znamke, patente, računalniške programe in finančna sredstva, vključno s finančnimi naložbami, obveznicami in delnicami.

Stanovanjski krediti

Spadajo med potrošniške kredite, ki jih ureja zakonodaja o varovanju potrošnikovih pravic.
So primerni tako za fizične kot pravne osebe. V večini primerov gre za dobo od 5 do 15 let, v nekaterih primerih tudi za dobo 20 ali celo na 30 let. Od ročnosti poplačila je odvisna tudi obrestna mera. Včasih banka zahteva zavarovanje tudi s hipoteko na nepremičnini.

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev