K

ABC plemenitih kovin

Prihodek

V računovodstvu je prihodek dohodek podjetja od običajnih poslovnih dejavnosti, običajno od prodaje blaga in storitev strankam. Prihodki se imenujejo tudi prodaja ali promet. Nekatera podjetja prejemajo prihodek od obresti, licenčnin ali drugih pristojbin. Prihodki se lahko nanašajo na poslovni dohodek na splošno ali na znesek v denarni enoti, zaslužen v določenem časovnem obdobju, kot v “Lani je imelo podjetje X prihodke v višini 42 milijonov USD”. Dobiček ali čisti dohodek na splošno pomeni celotne prihodke, zmanjšane za skupne odhodke v določenem obdobju.

Običajno je prihodek dohodek, ki ga organizacija prejme v obliki denarnih sredstev ali njihovih ustreznikov. Prihodki od prodaje so prihodki od prodaje blaga ali storitev v določenem časovnem obdobju. Davčni prihodki so dohodki, ki jih država prejme od davkoplačevalcev. Prihodki od zbiranja sredstev so dohodki, ki jih dobrodelna organizacija prejme od donatorjev itd. Za izboljšanje svojih socialnih namenov.

Pri bolj formalni uporabi so prihodki izračun ali ocena rednega dohodka na podlagi določene standardne računovodske prakse ali pravil, ki jih določi vlada ali vladna agencija. Dve običajni računovodski metodi, računovodstvo po denarni osnovi in ​​računovodstvo na podlagi nastanka poslovnih dogodkov, ne uporabljata istega postopka za merjenje prihodkov. Družbe, ki javnosti ponujajo delnice za prodajo, po zakonu običajno poročajo o prihodkih na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel ali mednarodnih standardov računovodskega poročanja.
V sistemu dvojnega knjigovodstva so računi prihodkov računi glavne knjige, ki se redno povzemajo pod naslovom Prihodki ali prihodki v izkazu poslovnega izida. Imena računov prihodkov opisujejo vrsto prihodka, na primer “Prihodki od popravil”, “Prihodki od najemnin” ali “Prodaja”.

Portfelj

Izraz “portfelj” se nanaša na katerokoli kombinacijo različnih finančnih sredstev. Cilj določitve razporeditve sredstev je maksimirati pričakovani donos in zmanjšati tveganje.

Sestavni del portfelja so delnice, obveznice, plemenite kovine, denar, izvedeni finančni instrumenti. Z njim ustvarjamo kompromis med tveganjem in donosom.

Paladij

Ta redka srebrnkasto-bela kovina je kemijsko podobna platini in jo pridobijo iz nekaterih bakrovih in nikljevih rud. Uporabljajo ga kot industrijski katalizator in za izdelavo nakita. Paladij omogoča izgorevanje plinov v katalizatorju do 950 stopinj, platina pa samo do 650 stopinj. Ker je cenovno ugodnejši od platine, je njegova uporaba smiselna tudi z ekonomičnega vidika. Največji proizvajalki paladija sta Rusija in Južna Afrika. Kljub temu je njegova ponudba zelo omejena, kar vpliva na rast cene. Upočasnitev gospodarske rasti in trgovinska vojna lahko povzročita, da bo povpraševanje po paladiju v avtomobilski industriji padlo.

Pd

Simbol za kemični element paladij. Ima atomsko število 46. Glej geslo paladij.

Platina

Platina zaradi svoje sivo-bele barve močno spominja na srebro. Več kot 60 % vse svetovno izkopane platine odkupi avtomobilska industrija, zaradi izdelave katalizatorjev in čiščenja izpušnih plinov avtomobilov. Slabosti nakupov za fizične osebe sta obračunan DDV in večja odvisnost od avtomobilske industrije.

Pogodbe z vzvodom na plemenite kovine

Pogodba z vzvodom na plemenite kovine (Gold Leverage Contract) je podobna dolgi poziciji pri terminski pogodbi, kjer ima kupec pravico kadarkoli prevzeti do datuma izteka pogodbe.

Proizvodnja zlata

Na svetu je nekaj sto delujočih rudnikov zlata. Proizvodnja je relativno neelastična, povečevanje obsega proizvodnje pa ob hitrih spremembah cen zlata ni možno. V tem primeru pridejo v poštev zlati ’ostanki’, ki zagotavljajo potencialni vir ponudbe, kadar je potrebna stabilizacija cen zlata. Regije, ki največkrat zaradi tradicije prispevajo k ponudbi zlatih ostankov, so Bližnji Vzhod, Indija in Vzhodna Azija. Tehnološke inovacije in izboljšane razmere so pripomogle, da se vse več držav ukvarja z izkopom zlata. Letna proizvodnja zlata znaša okrog 3.300 ton (2019).

Pt

Simbol za kemični element platina. Ima atomsko število 78. Glej geslo platina.

Pokojninski sklad

Pokojninski sklad, je kateri koli načrt, sklad ali shema, ki zagotavlja pokojninski dohodek.

Pokojninski skladi imajo običajno veliko denarja za vlaganje in so glavni vlagatelji v kotirane in zasebne družbe. Posebej pomembni so za borzo, kjer prevladujejo veliki institucionalni vlagatelji. Največjih 300 pokojninskih skladov ima skupaj okoli 6 bilijonov dolarjev premoženja. Premoženje pokojninskega sklada se je v letu 2019 povečalo na 32 bilijonov ameriških dolarjev, kar je največ za katerokoli kategorijo vlagateljev pred vzajemnimi skladi, zavarovalnicami, deviznimi rezervami, državnimi premoženjskimi skladi, hedge skladi ali zasebnimi lastniški kapital.

Zvezni skrbniški sklad za starost in preživele osebe je največji javni pokojninski sklad na svetu, ki nadzoruje premoženje v višini 2,72 bilijona USD.

Plačilne kartice

Poznamo debetne kartice (poravnava v trenutku plačila), kartice z odloženim plačilom, kreditne kartice (omogočajo plačilo na kredit), Installment kartice (plačilo na obroke), klasične kartice (najbolj razširjene, limit mesečne porabe, enkrat mesečno obremenitev), zlate kartice (za premožnejše stranke)…

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev