K

ABC plemenitih kovin

Makroekonomija

Makroekonomija pomeni uporabo obrestnih mer, davkov in državnih izdatkov za uravnavanje rasti in stabilnosti gospodarstva. Je veja ekonomije, ki se ukvarja z uspešnostjo, strukturo, vedenjem in odločanjem celotnega gospodarstva. To vključuje regionalna, nacionalna in svetovna gospodarstva. Makro ekonomisti preučujejo teme, kot so BDP, stopnje brezposelnosti, nacionalni dohodek, indeksi cen, proizvodnja, potrošnja, brezposelnost, inflacija, varčevanje, naložbe, energija, mednarodna trgovina in mednarodne finance.
Makroekonomija in mikroekonomija sta dve najbolj splošni področji v ekonomiji.

Makroekonomska stabilizacija

Makroekonomska stabilizacija je proces, s katerim se stabilizacija in rast gospodarstva spremlja z razvojem fiskalne in monetarne politike, zakonov in drugih predpisov. Stabilizacija gospodarstva je temelj gospodarske rasti. Brez stabilizacije je gospodarstvo obsojeno na propad. Za dosego stabiliziranega makroekonomskega okolja je potrebno ravnotežje med proračunom države, domačim poslovanjem, bančnim poslovanjem, mednarodno trgovino in upravnimi institucijami. Da bi ohranili stalno makroekonomsko stabilizacijo in optimalno raven gospodarske učinkovitosti, je treba upravljati trg, da se obrestne mere, poslovni cikli in povpraševanje v gospodarstvu ohranjajo stabilno.

Mednarodni denarni sklad

Je mednarodna finančna institucija. Sklad je bil ustanovljen z namenom spodbujanja mednarodnega denarnega sodelovanja, utrjevanja stabilnosti in urejenosti medsebojnih dogovorov, pospeševanja ekonomske rasti in visoke stopnje zaposlenosti ter za zagotavljanje občasne finančne pomoči državam za lažje uravnavanje njihovih plačilnih obveznosti. Ustanovljen je bil leta 1944 v Bretton Woodsu in združuje 190 članic (2020). Slovenija je članica od leta 1993.

Metoda povprečnega stroška

Večkratno vlaganje ali metoda povprečnega stroška (MPS) je zelo preprost način vlaganja, kjer ne čakamo na ’pravi trenutek’, ampak dolgoročno vlagamo enake mesečne zneske. Zaradi nihanj na trgu kupujemo po povprečnih cenah: ko cene padejo, dobimo za ista sredstva več enot, ko pa zrastejo, dobimo za ista sredstva manj enot, vendar je vrednost enote takrat večja. Tako imamo vedno povprečno ceno, ki vlagateljem zmanjšuje tveganja in povečuje dobiček ter hkrati zmanjšuje ali izničuje izgubo.

Menjalno sredstvo

Dragocene kovine in drugi predmeti postali so v zgodovini postali “merilo vrednosti, “menjalno sredstvo” in način shranjevanja vrednosti za čas, ko bo to potrebno. Npr. kmet je lahko svoje govedo zamenjal za določeno težo srebra, kasneje pa je lahko del tega srebra porabil za plačilo česa drugega. Kovanci so bili priročni, ker se jih je dalo šteti, namesto da bi jih tehtali. Ker so bili ti kovanci zaupanja vredno in učinkovito “menjalno sredstvo”, so veliko pripomogli k širitvi trgovine v starem svetu.

Mikroekonomija

Mikroekonomija je veja ekonomije, ki proučuje vedenje posameznikov in podjetij pri sprejemanju odločitev v zvezi z dodeljevanjem redkih virov in interakcijami med temi posamezniki in podjetji.
Eden od ciljev mikroekonomije je analizirati tržne mehanizme, ki določajo relativne cene blaga in storitev ter omejene vire razporediti med alternativne namene. Mikroekonomija kaže pogoje, pod katerimi prosti trgi vodijo do zaželenih dodelitev. Analizira tudi tržno nepopolnost, kjer trgi ne dajo učinkovitih rezultatov.
Medtem ko se mikroekonomija osredotoča na podjetja in posameznike, se makroekonomija osredotoča na vsoto gospodarske dejavnosti, ki se ukvarja z vprašanji rasti, inflacije in brezposelnosti ter z nacionalnimi politikami, povezanimi s temi vprašanji. Mikroekonomija se ukvarja tudi z učinki ekonomskih politik (kot je spreminjanje ravni obdavčitve) na mikroekonomsko vedenje in s tem na zgoraj omenjene vidike gospodarstva.

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev