K

ABC plemenitih kovin

Kapital

V ekonomiji kapital sestavljajo sredstva, ki jih je ustvaril človek, ki lahko povečajo njegovo moč za opravljanje gospodarsko koristnega dela. Kapital se razlikuje od zemlje in drugih neobnovljivih virov po tem, da ga je mogoče povečati s človeškim delom in ne vključuje nekaterih trajnih dobrin, kot so domovi in ​​osebni avtomobili, ki se ne uporabljajo za proizvodnjo blaga in storitev, ki jih je mogoče prodati. Adam Smith je kapital opredelil kot “tisti del človekove zaloge, za katerega pričakuje, da mu bo prinesel prihodek”. V ekonomskih modelih je kapital vložek v proizvodno funkcijo.

Celotni fizični kapital v danem trenutku se imenuje osnovni kapital (ne smemo ga zamenjati s temeljnim kapitalom poslovnega subjekta). Kapitalsko blago, realni kapital ali kapitalska sredstva so že proizvedeno, trajno blago ali katero koli nefinančno sredstvo, ki se uporablja v proizvodnji blaga ali storitev.
V marksistični ekonomiji je kapital denar, s katerim se nekaj kupi samo zato, da se ponovno proda in ustvari dobiček. Za Marxa kapital obstaja le v procesu ekonomskega kroga (ki ga predstavlja M-C-M ‘) – bogastvo je tisto, ki zraste iz samega procesa kroženja, za Marxa pa je bil osnova ekonomskega sistema kapitalizma. V sodobnejših ekonomskih šolah se ta oblika kapitala na splošno imenuje “finančni kapital” in se razlikuje od “investicijskih dobrin”.

Karat

Pomeni delež zlata v zlitini oz. kako čista je zlitina zlata. Je enota za čistost zlata na lestvici od 1 do 24. Zlate naložbene palice z oznako Good delivery so 24-karatne.

Kovnica

Poznamo akreditirane in neakreditirane kovnice. Najprestižnejša je akreditacija, ki jo podeljuje LBMA. Vsi akreditirani izdelovalci proizvedejo 400 različnih tipov standardnih zlatih palic in nestandardnih palic, narejenih po zahtevah naročnikov, ki so običajno večje banke.

Zdaleč največji trg zanje predstavlja Indija. Da bi zadovoljili tradicionalno indijsko povpraševanje po investiranju v okrogle zlate produkte (kovance), izdelujejo kovnice za indijski trg zlate palice okroglih oblik. Najprepoznavnejše kovnice so: Argor Heraeus, Heraeus, Umicore, Valcambi, Pamp, Perth Mint …

Status kovnice, ki kupcu zagotavlja določeno čistost in maso kupljene plemenite kovine, se imenuje Good delivery. Kovnice s tem statusom morajo izpolnjevati standard visoke kvalitete, vzpostavljeno morajo imeti sledenje vsaj za obdobje treh let, letno morajo predelati vsaj 10 ton zlata in 30 ton srebra, imeti morajo jasno in pregledno lastniško strukturo, pridobiti morajo potrdilo za delovanje s strani centralne banke ter delovati v skladu s pravili LBMA.

Kredit

To je finančni produkt, ki ga praviloma ponujajo pravne osebe, in sicer kreditne inštitucije (npr. banke), medtem ko posojilo lahko da kdorkoli (tudi fizična oseba). Kot pri vsakem posojilu, kredit predstavlja posojen denar v zameno za plačilo obresti ter vračilo denarja po nekem času ter na dogovorjen način. Kreditna pogodba opredeli pogoje, kot so obrestna mera, doba vračila, namen kredita, zavarovanje in načrt vračanja (amortizacijski načrt).

Kriptovalute

Blockchain, je seznam zapisov, imenovanih bloki, ki so povezani s kriptografijo. To je “odprta, razdeljena knjiga, ki lahko učinkovito in na preverljiv in trajen način beleži transakcije med obema stranema.” Za uporabo kot porazdeljeno knjigo verigo blokov običajno upravlja omrežje enakovrednih računalnikov, ki se skupno drži protokola za komunikacijo. Ko se podatki v katerem koli bloku zabeležijo, jih ni mogoče spremeniti za nazaj brez sprememb vseh nadaljnjih blokov, kar zahteva soglasje omrežne večine.

Blockchain je leta 2008 izumila oseba (ali skupina ljudi) z imenom Satoshi Nakamoto. Identiteta Satoshi Nakamoto do danes ostaja neznanka. Izum verige blokov za bitcoin je postal prva digitalna valuta, ki je rešila problem dvojne porabe brez potrebe po zaupanja vrednem organu ali osrednjem strežniku.

Kriptografija

Se uporablja za pretvorbo podatkov o transakcijah. Med najbolj slavne naprave za kriptografirano komunikacijo spada Enigma, ki se je uporabljala med drugo svetovno vojno. Za razliko od Enigme, pri kateri so zavezniki uspeli najti rešitev za dekodiranje sporočil, je kriptografija kriptovalut še nezlomljiva. Vsaj trenutno, čeprav se pričakuje, da bo tako ostalo še zelo dolgo, razen če pride do nepredvidenega skoka v računski moči (pri tem se pogosto omenjajo t.i. kvantni računalniki, ki pa so še daleč od prave realizacije).

Lahko bi jo poimenovali tudi kriptografija javnega in zasebnega ključa. Ta tehnologija omogoča dokazovanje identitete s parom kriptografskih ključev: to sta zasebni ključ in javni ključ.

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev