ABC plemenitih kovin

Javni dolg

Državni dolg se nanaša na celoten znesek dolga posamezne države. To je skupen znesek, ki ga država dolguje svojim posojilodajalcem.
Vlade ustvarjajo dolg z izdajo državnih obveznic in menic. Manj kreditno sposobne države se včasih zadolžujejo neposredno od nadnacionalne organizacije (npr. Svetovne banke) ali mednarodnih finančnih institucij.

Javne finance

Javne finance je mogoče opredeliti kot študijo vladnih dejavnosti, ki lahko vključuje porabo, primanjkljaje in obdavčitev. Cilji javnih financ so prepoznati, kdaj, kako in zakaj mora vlada posegati v sedanje gospodarstvo, ter razumeti tudi možne izide sprememb na trgu. Poleg tega lahko javne finance vključujejo vprašanja zunaj gospodarstva, vključno z računovodstvom, pravom in upravljanjem javnih financ.
Razumevanje vloge vlade in vpliva sprememb na gospodarstvo je nekaj pomembnih vidikov strokovnjakov za javne finance. Ko vlada posreduje in ukrepa znotraj gospodarstva, so rezultati razvrščeni v eno od treh kategorij: ekonomska učinkovitost, razdelitev dohodka ali makroekonomska stabilizacija.

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev