ABC plemenitih kovin

Inflacija

Inflacija v gospodarstvu je rast cen izdelkov in storitev v določenem časovnem obdobju. Statistično jo izrazimo v odstotkih s stopnjo inflacije. Rast cen pomeni, da je z določeno enoto valute mogoče kupiti manj dobrin oziroma da se kupna moč denarja manjša. Valuta s tem tudi izgubi vrednost (devalvira) v primerjavi z drugimi valutami.

Nizka inflacija ima lahko pozitivne učinke na gospodarstvo, saj v podjetjih vzbuja optimizem, prebivalstvo pa je zaradi uskladitve plač ne občuti. Visoka inflacija ima poleg devalvacije valute še druge negativne učinke. Zelo visoko stopnjo inflacije imenujemo hiperinflacija. Visoka inflacija je praviloma posledica prevelike količine denarja v obtoku, medtem ko nizko inflacijo lahko povzročijo tudi spremembe v ponudbi in povpraševanju.
Dokazano je, da povečanju količine denarja v obtoku nujno sledi povišana inflacija. V obdobjih inflacije praviloma izgubljajo vse varne naložbe z negativnimi, ničnimi in nizkimi obrestnimi merami: denar doma, bančne vloge, obveznice, klasična življenjska zavarovanja.

Naložbe v plemenite kovine so zaradi ohranjanja vrednosti zmeraj predstavljale najboljšo zaščito pred inflacijo oz. izgubljanjem kupne moči denarja.

IMF

Glej geslo Mednarodni denarni sklad.

Investicijsko bančništvo

Borzno posredovanje, trgovanje s finančnimi instrumenti, storitve podjetniških financ, individualno upravljanje premoženja, skrbniški računi pri vzajemnih skladih, investicijsko svetovanje.

Individualno upravljanje premoženja

Govorimo o tako imenovanem privatnem bančništvu, na podlagi specifičnih zahtev stranke. Običajno za premožne stranke z večjim kapitalom.

Investicijska politika, višina tveganja, pričakovana donosnost ter ostali dejavniki, se definirajo s Pogodbo o upravljanju sredstev.

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev