ABC plemenitih kovin

Hiperinflacija

Hiperinflacija je ekstremno visoki oz. hitra rast cen, ki povzroči precejšnji upad vrednosti državne valute. Zaradi tega ljudje zmanjšajo svoj delež v tej valuti, saj običajno preidejo na stabilnejše tuje valute, v novejši zgodovini pogosto ameriški dolar. Cene običajno ostanejo stabilne glede na druge razmeroma stabilne valute.
Za razliko od nizke inflacije, kjer je proces naraščanja cen dolgotrajen in na splošno ni opazen, razen s preučevanjem preteklih tržnih cen, hiperinflacija povzroči hitro in stalno naraščanje nominalnih cen, nominalnih stroškov blaga in ponudbe valute.  Običajno pa splošna raven cen narašča celo hitreje kot ponudba denarja, saj se ljudje poskušajo čim prej znebiti razvrednotenja valute. Ko se to zgodi, se dejanska zaloga denarja (tj. Količina denarja v obtoku, deljena s stopnjo cene) znatno zmanjša.
Skoraj vse hiperinflacije so posledica primanjkljaja državnega proračuna, financiranega z ustvarjanjem valut. Hiperinflacija je pogosto povezana z določenim stresom za državni proračun, na primer z vojnami ali njihovimi posledicami, družbeno političnimi preobrati, padcem agregatne ponudbe ali izvoznimi cenami ali drugimi krizami, ki vladi otežujejo pobiranje davčnih prihodkov. Močan upad realnih davčnih prihodkov, skupaj z močno potrebo po ohranjanju državne porabe, skupaj z nezmožnostjo ali nepripravljenostjo do zadolževanja, lahko državo pripeljejo do hiperinflacije.

Hipoteka

Hipoteka je vpis v zemljiško knjigo, kadar uporabimo hipotekarno posojilo za financiranje nepremičnine.  Hipoteka ostaja v veljavi vse do dokončnega poplačila celotne obveznosti, delno plačilo terjatve ne vpliva na zmanjšanje hipoteke.

Hramba

Plemenite kovine se lahko hranijo v bančnih sefih ali v sefih in skladiščih izven bančnega sistema. Pooblaščene družbe za skladiščenje skrbijo za revizijo in so največkrat regulirane v okviru državnega regulatorja. Verodostojnost evidenc merijo s skladiščenjem, vodenim po serijskih številkah palic, in primernim zavarovanjem. V nekaterih skladiščih imajo omogočen nakup belih plemenitih kovin brez DDV. Varno skladiščenje je izjemno pomembno pri lastništvu fizičnih investicijskih palic.

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev