ABC plemenitih kovin

Fiat denar

Fiat denar je valuta (menjalno sredstvo), ustanovljena kot denar, pogosto z vladnimi predpisi, vendar nima notranje vrednosti (vrednost, neodvisna od nominalne vrednosti, kakršna bi lahko imela plemenita kovina). Fiat denar nima uporabne vrednosti in ima vrednost samo zato, ker vlada ohranja svojo vrednost ali ker se stranke, ki sodelujejo v zamenjavi, dogovorijo o njeni vrednosti. Uveden je bil kot alternativa blagovnemu denarju (medij, ki ima svojo lastno vrednost) in reprezentativnemu denarju (denar, ki predstavlja nekaj z notranjo vrednostjo). Reprezentativni denar je podoben fiat denarju, vendar predstavlja terjatev do blaga (ki ga je mogoče unovčiti v večji ali manjši meri).

Državni bankovci so bili prvič uporabljeni na Kitajskem v 11. stoletju. Od takrat jih uporabljajo različne države, običajno sočasno z blagovnimi valutami. Fiat denar je začel prevladovati v 20. stoletju. Od odločitve predsednika Nixona, da je ameriški dolar ločil od zlata leta 1971, se globalno uporablja sistem nacionalnih fiat valut.

Fizična oblika plemenitih kovin

Plemenite kovine v fizični obliki so priljubljena in varna oblika investiranja, saj so opredmeteno bogastvo. Kupiti jih je možno v obliki naložbenih palic, kovancev ali nakita. Fizične plemenite kovine so eno redkih sredstev, ki ga, za razliko od drugih investicijskih oblik plemenitih kovin, posedujete zaupno in popolnoma zasebno.

Finance

Finance so izraz za upravljanje, ustvarjanje in proučevanje denarja in naložb. Natančneje se ukvarja z vprašanji, kako posameznik, podjetje ali vlada pridobi potrebni denar in kako ta denar porabi ali vloži.

Finance se nato pogosto razdelijo na naslednje glavne kategorije: podjetniške finance, osebne finance in javne finance.

Finančni trg

Je lokacija ali prostor kjer se trguje s finančnimi instrumenti. Delimo ga na trg denarja in trg kapitala. Trg denarja posreduje kratkoročne vrednostne papirje, trg kapitala pa dolgoročne vrednostne papirje.

Na finančnem trgu nastopajo finančne institucije  z različnimi finančnimi instrumenti.

Finančne institucije

To so banke, hranilnice, zadruge, investicijske družbe, borzno posredniške hiše, družbe za upravljanje. Pogodbene finančne institucije pa so še zavarovalnice in pokojninski skladi.

Finančni instrumenti

Delimo jih na depozite, zakladne menice, komercialni zapisi, delnice, obveznice, vzajemni skladi, izvedeni finančni dokumenti.

Forex – valutni trg

Devizni trg (Forex, FX ali valutni trg) je globalni decentraliziran trg ali trg OTC, ki trguje z valutami. Ta trg določa devizne tečaje za vsako valuto. Vključuje vse vidike nakupa, prodaje in menjave valut po trenutnih ali določenih cenah. Po obsegu trgovanja je to daleč največji trg na svetu, sledi pa mu kreditni trg.

Glavni udeleženci na tem trgu so večje mednarodne banke. Finančna središča po vsem svetu delujejo kot sidra trgovanja med številnimi vrstami kupcev in prodajalcev neprekinjeno, razen ob koncu tedna. Ker se z valutami trguje vedno v parih, devizni trg ne določa absolutne vrednosti valute, temveč določa njeno relativno vrednost z določitvijo tržne cene ene valute, če se plača z drugo. Na primer: 1 ameriški dolar je vreden X CAD ali CHF ali JPY itd.

Devizni trg deluje preko finančnih institucij in deluje na več ravneh. V zakulisju se banke obračajo na manjše število finančnih podjetij, znanih kot “trgovci”, ki sodelujejo v velikih količinah trgovanja z devizami. Večina deviznih preprodajalcev je bank, zato ta zakulisni trg včasih imenujejo tudi “medbančni trg” (čeprav je v njem vključenih nekaj zavarovalnic in drugih vrst finančnih podjetij).

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev