ABC plemenitih kovin

Ekonomski cikel

Poslovni cikel, znan tudi kot gospodarski cikel ali trgovinski cikel, je gibanje bruto domačega proizvoda (BDP) navzdol in navzgor okoli njegovega dolgoročnega trenda rasti. Dolžina poslovnega cikla je časovno obdobje, ki vsebuje en sam razcvet in krčenje v zaporedju. Ta nihanja običajno vključujejo premike skozi čas med obdobji razmeroma hitre gospodarske rasti (širitve ali razcveti) in obdobji relativne stagnacije ali upada (krči ali recesije).

Poslovni cikli se običajno merijo z upoštevanjem stopnje rasti realnega bruto domačega proizvoda. Kljub pogosto uporabljenim izraznim ciklom ta nihanja gospodarske aktivnosti ne kažejo enotne ali predvidljive periodičnosti. Običajni ali priljubljeni cikel razmaha in padca se nanaša na nihanja, pri katerih je ekspanzija hitra in krčenje močno.

Današnji pogled na splošno ekonomijo je, da so poslovni cikli v bistvu vsota povsem naključnih šokov v gospodarstvu in zato dejansko niso cikli, čeprav se zdi, da so takšni.

ETF (Exchange Traded Funds), vezani na plemenite kovine

So vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi in sledijo ceni zlata. Zlati ETF-skladi predstavljajo enote fizičnega zlata, ki so lahko v papirni ali nematerializirani obliki. Skladi imajo sklenjene pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih na zlato, ki so podprte z zlatom. Vlagatelji v zlati ETF nimajo v lasti fizičnih oblik zlata.

Evropske valute – začetki

Prva kovnica denarja v Sloveniji je bila v 12. stoletju v Slovenj Gradcu. Denar, ki so ga kovali se je imenoval denarič. Uvedel jo je vojvoda Bertold III. Andeški (ok. 1185), oglejski patriarh.

Od teh evropskih narodov smo podedovali mnoge kovance in valute, ki so obstajali pred evrom. Ti so bili pogosto poimenovani po merskih enotah, kot npr. italijanska lira in finska marka, saj so kovanci prvotno vsebovali točno določeno količino zlata in srebra.

Težava pri številnih valutah-zaradi različne uspešnosti gospodarstev se menjalni tečaji med valutami precej spreminjajo – s tem pa postane trgovanje med državami tvegano in nespodbudno.

Ethereum

Ether (ETH) je kriptovaluta, ki jo ustvarjajo rudarji Ethereum kot nagrada za izračune, ki so bili izvedeni za zaščito in dodajanje blokov v verigo blokov. Ethereum služi kot platforma za več kot 1900 različnih kriptovalut in žetonov.

Ethereum je za Bitcoinom druga največja platforma za kriptovalute po tržni kapitalizaciji. Gre za decentralizirano odprtokodno verigo blokov s pametnimi pogodbenimi funkcijami.

Ethereum je konec leta 2013 predlagal Vitalik Buterin, raziskovalec kriptovalut in programer.

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev