ABC plemenitih kovin

Čistina (fineness)

Predstavlja težo čiste kovine v naložbeni palici ali kovancu. Vključuje tudi navadne kovine in/ ali druge elemente znotraj tega predmeta. Obstajata dva pogosta načina merjenja čistosti zlata, tisočinska (milenijska) lestvica čistosti in karatna mera. Karatna mera se uporablja samo za zlato (diamanti se zanašajo na karate s ’c’). Čistina kovine je izražena v tisočinkah (npr. 999/1000 pomeni, da je 999 delcev od 1000 zlato). Gre za razširitev starejšega karatnega sistema za označevanje čistosti zlata. Milenijska čistina je običajno zaokrožena na trištevilčno število.

Čisti dobiček

V poslovnem in računovodskem smislu je čisti dobiček dohodek podjetja, zmanjšan za stroške prodanega blaga, odhodke, amortizacijo, obresti in davke za obračunsko obdobje.

Za gospodinjstva in posameznike se neto dohodek nanaša na (bruto) dohodek minus davki in drugi odbitki (npr. Obvezni pokojninski prispevki).

Izračuna se kot preostanek vseh prihodkov in dobičkov nad vsemi odhodki in izgub v obdobju, opredeljen pa je tudi kot neto povečanje lastniškega kapitala, ki izhaja iz poslovanja podjetja. Razlikuje se od bruto dohodka, ki samo odšteje stroške prodanega blaga od prihodkov.

Za gospodinjstva in posameznike se neto dohodek nanaša na (bruto) dohodek minus davki in drugi odbitki (npr. Obvezni pokojninski prispevki).

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev