ABC plemenitih kovin

Cena plemenitih kovin

Cene plemenitih kovin se oblikujejo na borzi. Do 20. marca 2015 je ceno zlata (Gold Fixing) izvajalo finančno podjetje London Gold Market Fixing Ltd., ki ga je ustanovil N. M. Rothschild s štirimi trgovci z zlatom. Odtlej se fiksiranje cen izvaja na London Bullion Market Association (LBMA).
Ne glede na to, da je zlato relativno preprosto, brez zahtevne strukture in tveganja neplačila, so dejavniki, ki vplivajo na njegovo vrednost, številni in kompleksni. Zaradi dolgotrajnih procesov odpiranja novih rudišč je proizvodnja zlata relativno neelastična, ne glede na povečano povpraševanje. Rast cene zlata si lahko razlagamo tudi s strahom, ki vlada na kapitalskih trgih. Naslednji pomemben faktor pri oblikovanju cen je majhnost tržnega segmenta zlata v primerjavi s trgom delnic.

Central Bank Gold Agreement (CBGA)

Je centralnobančni sporazum o zlatu. Sporazum so sprejeli vsi udeleženci na trgu zlata. Razlog sprejetja sporazuma je bilo zagotavljanje preglednosti, stabilnosti in varnosti na trgu zlata. Centralne banke evropskih držav so se želele zavarovati pred nepričakovanimi nihanji (nenadnimi padci) cen zlata. Tako so vzpostavile kontrolo nad prodajo monetarnega zlata.

COMEX – New York Commodity Exchange

Je blagovna borza, kjer se trguje z vrednostnimi papirji in ne s fizično obliko plemenitih kovin. Na COMEX se s terminskimi pogodbami na zlato trguje od leta 1974, z opcijskimi pa od leta 1982.

Centralna banka

Centralna banka, rezervna banka ali denarna oblast je institucija, ki upravlja valuto in denarno politiko države ali formalne monetarne unije in nadzoruje njihov sistem komercialnega bančništva. Prva centralna banka je bila Bank of England. Imela je stroga pravila glede kritja v zlatu za bankovce v obtoku.

Centralne banke veljajo za banke držav in banke bank. S svojimi odločitvami usmerjajo razvoj svetovnega gospodarstva.

Ustanova, pristojna za izvajanje monetarne politike na določenem območju, na primer v državi ali – kot je primer v EU – v skupnosti več držav. Centralna banka upravlja valuto (naj bi) zagotavlja njeno trdnost, določa ponudbo denarja in obrestne mere ter nadzoruje druge finančne institucije znotraj svojega območja delovanja.

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev