ABC plemenitih kovin

Broker

Posrednik je neodvisna stranka, katere storitve se pogosto uporabljajo v nekaterih panogah. Glavna odgovornost posrednika je povezati prodajalce in kupce, zato je posrednik posrednik med tretjimi osebami med kupcem in prodajalcem. Primer bi lahko bil nepremičninski ali borzni posrednik, ki olajša prodajo nepremičnine.
Posredniki lahko posredujejo tržne raziskave in tržne podatke. Posredniki lahko zastopajo prodajalca ali kupca, na splošno pa ne obojega hkrati. Posredniki so skoraj vedno potrebni za nakup in prodajo finančnih instrumentov. Posredniki naj bi imeli orodja in vire, da dosežejo čim večjo bazo kupcev in prodajalcev.

Nekatere vrste posrednikov, na primer nepremičninski posredniki, imajo pogosto stroge državne zahteve za uporabo tega izraza, druge, na primer letalski posredniki, običajno nimajo formalnih zahtev za licenciranje ali usposabljanje.
Posrednik-trgovec je posrednik, ki posluje za svoj račun, poleg tega pa strankam olajša transakcije.

Bretton Woods (sistem)

V ameriškem mestu Bretton Woods so julija 1944 na konferenci, ki se je je udeležilo 44 držav, postavili temelj nove mednarodne denarne ureditve s podpisom sporazuma o zlato – deviznem standardu, ki je različne narodne valute trdno vezal na ameriški dolar, slednjega pa na zlato. ZDA so dobile nalogo, da vzdržujejo menjavo dolarjev za zlato po ceni 35 USD za unčo. Sporazum je ostal v veljavi vse do 15. avgusta 1971, ko so ga z enostranskim odstopom razveljavile ZDA. S tem aktom je bilo zlato dejansko demonetizirano – zlatu se je odvzela monetarna funkcija.

Bullion

Originalno pomeni kovnica oziroma prostor za taljenje. Na trgu zlata se uporablja izraz zlitina, ki se nanaša na fizično zlato in srebro visoke čistosti, ki se pogosto hrani v obliki palic ali kovancev.

Blagovna menjava

Pred mnogimi tisočletji so se naši predniki preživljali kot lovci in kmetje, ki so kmetovali s kamnitimi orodji. V tem obdobju so si ljudje izmenjevali dobrine -blagovna menjava, blago ima neko vrednost.

Borzni indeks

Borzni indeks je kombinirana, povprečna vrednost, izračunana na podlagi vrednosti posameznih komponent indeksa. Omogoča primerjavo rasti  z rastjo trga, kamor so investicije usmerjene. Najstarejši in najbolj znan indeks je ameriški indeks Dow Jones.

Bančništvo

Banke predstavljajo finančne institucije, ki povežejo depozite s posojili, ali z drugimi besedami višek denarnih sredstev z manjkom denarnih sredstev. Poznamo komercialne, investicijske in centralne banke.

Bančna garancija

Bančna garancija je oblika jamstva za natančno določeno tveganje. Banka kot garant je dolžna izvršiti garancijo na prvi poziv ob izpolnitvi pogojev navedenih v garanciji. Izdajatelj garancije se vnaprej odpoveduje vsem ugovorom iz naslova posla.

Bruto domači proizvod

Bruto domači proizvod je merilo gospodarske razvitosti države. Opredeljen je kot vrednost vsega proizvedenega blaga in storitev, zmanjšana za vrednosti blaga ali storitev, ki se uporabljajo pri njihovem ustvarjanju

Blockchain

Blockchain (slovensko: veriga blokov), je vedno večji seznam zapisov, imenovanih bloki, ki so povezani s kriptografijo. Vsak blok vsebuje kriptografsko razpršitev prejšnjega bloka, časovni žig in podatke o transakcijah.

Po svoji zasnovi je veriga blokov odporna na spreminjanje podatkov. To je “odprta, razdeljena knjiga, ki lahko učinkovito, na preverljiv in trajen način beleži transakcije med obema stranema.” Za uporabo kot porazdeljeno knjigo verigo blokov običajno upravlja omrežje enakovrednih računalnikov, ki se skupno drži protokola za komunikacijo med vozlišči in potrjevanje novih blokov. Ko se podatki v katerem koli bloku zabeležijo, jih ni mogoče spremeniti za nazaj brez sprememb vseh nadaljnjih blokov, kar zahteva soglasje omrežne večine. Čeprav zapisi blokov niso nespremenljivi, se verige blokov lahko štejejo za varne po svoji zasnovi in ​​ponazarjajo porazdeljeni računalniški sistem z visoko odpornostjo. Decentralizirano soglasje je zato zahtevano z verigo blokov.

Blockchain je leta 2008 izumila oseba (ali skupina ljudi), ki je z imenom Satoshi Nakamoto, njegova identiteta pa do danes ostaja neznanka. Izum verige blokov za bitcoin je postal prva digitalna valuta, ki je rešila problem dvojne porabe brez potrebe po zaupanja vrednem organu ali osrednjem strežniku. Blockchain velja za vrsto plačilne tirnice. Zasebni blockchain-i so bili predlagani za poslovno uporabo.

Bitcoin

Bitcoin (₿) je kriptovaluta, ki jo je leta 2008 izumila neznana oseba ali skupina ljudi z imenom Satoshi Nakamoto in se je začela leta 2009, ko je bila njegova izvedba izdana kot odprtokodna programska oprema.

Gre za decentralizirano digitalno valuto brez centralne banke ali enega skrbnika, ki jo je mogoče pošiljati od uporabnika do uporabnika v omrežju enakovrednih bitcoinov brez potrebe po posrednikih. Transakcije mrežna vozlišča preverijo s kriptografijo in jih zabeležijo v javni razdeljeni knjigi, imenovani blockchain. Bitcoini so ustvarjeni kot nagrada za postopek, znan kot rudarstvo. Lahko jih zamenjate za druge valute, izdelke in storitve.  Raziskava, ki jo je pripravila Univerza v Cambridgeu, ocenjuje, da je leta 2017 uporabljalo denarnico s kriptovalutami od 2,9 do 5,8 milijona edinstvenih uporabnikov, večina pa jih je uporabljala bitcoin.

Bitcoin je bil pohvaljen in kritiziran. Kritiki so opazili njegovo uporabo v nezakonitih transakcijah, veliko količino električne energije, ki jo uporabljajo rudarji, nestanovitnost cen in kraje na borzah. Nekateri ekonomisti, vključno z več nobelovimi nagrajenci, so to označili kot špekulativni mehurček. Bitcoin je bil uporabljen tudi kot naložba, čeprav je več regulatornih agencij izdalo opozorila vlagateljem v bitcoin. 

Bruto prihodek

Za gospodinjstva in posameznike je bruto dohodek vsota vseh plač, dobička, plačil obresti, najemnin in drugih oblik zaslužka pred kakršnimi koli odbitki ali davki. Nasprotuje neto dohodku, ki je opredeljen kot bruto dohodek minus davki in drugi odbitki (npr. Obvezni pokojninski prispevki).

Bruto dohodek podjetja  ali bruto dobiček, je razlika med prihodki in stroški izdelave izdelka ali opravljanja storitve, preden se odštejejo splošni stroški, plače, obdavčitev in plačila obresti. To se razlikuje od dobička iz poslovanja (dobiček pred obrestmi in davki).

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev

Nakup ali prodaja plemenitih kovin

Enostavno kupite ali prodajte plemenite kovine po najugodnejših pogojih na trgu

Varčevalni načrt Valores

Vstopite v svet plemenitih kovin s poljubnimi zneski od 50 € naprej in vse do svojih ciljev