Varčevalne navade Slovencev so pohvalne, a pri izbiri varčevalnih možnosti praviloma vztrajamo pri klasičnih bančnih produktih, čeprav obstaja boljši način.

Na začetku epidemije leta 2020 je bilo zaznati povečanje varčevalnih vlog na bankah, kar je bila posledica krčenja nenujne potrošnje ter dodelitve nadomestil in drugih ugodnosti. Glede na jesensko poročilo Banke Slovenije pa je zaradi slabših razmer na trgu dela, rasti brezposelnosti in nižjega razpoložljivega dohodka v prihodnje pričakovati počasnejšo rast varčevalnih vlog.

Banke nudijo več možnosti varčevanja in večina od njih je varčevalcem že dobro znana. Varčevalni produkti se razlikujejo po načinu oz. pogostosti vplačil, dolžini vezave in obrestnih merah. Kako pa se tipi varčevanja na banki primerjajo z varčevanjem v plemenitih kovinah?

 

Varčevalni račun, klasika med varčevalci

Bančni varčevalni račun je najpogostejša izbira slovenskih varčevalcev, še posebej za namen zbiranja zlate rezerve oz. zneska, ki nam pomaga prebroditi nekaj mesecev v primeru nepričakovanega izpada dohodkov.

Na varčevalni račun nakazujete poljubne zneske, običajno prek trajnika. Obrestne mere pa so vse prej kot privlačne, trenutno se bližajo ničli. Bančni varčevalni račun torej bolj kot način plemenitenja sredstev predstavlja varno hrambo nominalnih vrednosti, vseeno pa je pomembno upoštevati redne stroške in inflacijo. Koliko boste od vaših prihrankov imeli čez nekaj let?

Vsaj tolikšno, če ne večjo varnost ohranitve premoženja zagotavlja varčevanje v plemenitih kovinah, ki praviloma kljubujejo inflaciji. Poleg tega so donosi veliko boljši, v zadnjih letih je povprečen letni donos naložbenega srebra znašal kar 8 %, zlata pa 6 %, zavidljivo več kot na banki.

 

 

Obročno varčevanje za dosego zastavljenih ciljev

Pri obročnem varčevanju sami določite želen varčevalni cilj in obdobje varčevanja, ki običajno traja več let, na podlagi česar se izračunajo mesečni obroki oz. vplačila na varčevalni račun.

Obrestna mera za obročno varčevanje je variabilna ali fiksna, slednja vam omogoča enostaven izračun pričakovanega donosa po nekaj letih. To pa ne pomeni, da bo donos visok. Ravno nasprotno, običajno so obresti z naslova varčevanja nizke, v primeru predčasnega dviga sredstev z računa pa vas banke lahko sankcionirajo z dodatnimi stroški, kar še zmanjša vrednost vaših dolgoletnih prihrankov.

Pri varčevanju v plemenitih kovinah lahko sami izbirate višino obrokov, ki niso nujno vsak mesec enaki. Tak način varčevanja se vam popolnoma prilagaja, zato se lahko cilju hitreje približujete v mesecih, ko imate na voljo več sredstev, oz. varčevanje upočasnite, ko so prioriteta drugi izdatki.

 

 

Rentno in pokojninsko varčevanje za finančno varnost čez desetletja

Podobno kot pri obročnem varčevanju tudi pri rentnem vplačujete redne zneske, a tu gre za daljše dobe in varčevanje za namen dodatnih prihodkov v jeseni življenja. Kljub uveljavljenem pokojninskem sistemu se bodo pokojnine predvidoma vse bolj nižale, saj naj bi po napovedih Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) čez 15 let le še en zaposlen na enega upokojenca vlagal v pokojninski sklad (leta 2018 smo imeli 1,4 zaposlenega na upokojenca).

Vse več ljudi zato išče načine, kako že danes nameniti del prihodkov za brezskrbno starost. Rentno varčevanje ponuja le nekaj bank, pokojninskega pa tudi drugi, nebančni ponudniki varčevanj. Kljub temu, da gre za daljša, tudi do 30 let trajajoča varčevanja, pa obrestne mere niso zavidljivo višje kot pri običajnih depozitih. Že danes bi torej morali vplačevati toliko, kolikor želite kasneje prejemati (oz. celo več, če upoštevate padanje vrednosti zaradi inflacije in bančnih stroškov).

Nasprotno pa lahko pri dolgoročnem varčevanju v plemenitih kovinah računate na boljše donose ter večjo fleksibilnost pri vplačilih in dvigu sredstev, ko jih potrebujete. Sredstva lahko dvignete v celoti ali le delno – del pustite v obliki naložbene kovine varno v sefu, del pa pretvorite v evre in nakažete na osebni račun, pri čemer višina prihrankov z naslova plemenitih kovin ne vpliva na višino prejete pokojnine.

 

 

Depoziti, nedobičkonosna hramba obstoječih prihrankov

Pri depozitih ne gre za klasično postopno varčevanje, pač pa za vezano hrambo že obstoječih prihrankov, za kar vam banka nameni borne obresti. Depozite nudijo vse banke, tudi nekomitentom, a s precejšnjimi razlikami v obrestnih merah – to pa ne pomeni, da so najboljše obresti dobre, v grobem se gibljejo še vedno precej pod 1 %.

Nekateri depoziti se podaljšujejo avtomatsko ali na odpoklic, obresti se izplačujejo na mesečni ravni ali v obliki rente, depozitno varčevanje pa je možno kombinirati z življenjskim zavarovanjem ali vzajemnimi skladi. Glavna slabost depozitov je vezava, zaradi česar so vaši prihranki težje dostopni.

Več fleksibilnosti nudi varčevanje v plemenitih kovinah. Višina pologov se prilagodi vašim zmožnostim, pri večjih osnovnih pologih, t. j. nad 3.000 €, lahko celo prihranite 50 % stroškov pri naložbi v zlato. Višina obresti tudi ni odvisna od višine vplačil in dolžine vezave tako kot pri depozitih, zato vam dober povprečen letni donos oplemeniti že manjše zneske. Poleg tega se izognete vezavi, zato lahko z vašimi sredstvi razpolagate, kadar želite, in si tako zagotovite zlato rezervo, ko jo potrebujete.

 

 

Zakaj obrestne mere bančnih depozitov še ne bodo rasle?

To, da se varčevanje na banki ne splača, še posebej v depozitih, je danes že dobro znano dejstvo. Toda ali se utegne to v kratkem spremeniti?

V grobem na obrestne mere depozitov vplivata dva dejavnika, to sta temeljna obrestna mera in finančna stabilnost bank. Ker pri nobenem od dejavnikov ni pričakovati večjih nihanj, se varčevalci težko nadejajo konkretnejših rasti vrednosti njihovih prihrankov na bankah – medtem ko možnost inflacije in stroški ostajajo precejšnji.

 

Naj bo zlata rezerva res zlata

V negotovih časih, kot so trenutni, je finančna stabilnost in neodvisnost izrednega pomena. V primeru izgube rednih prihodkov je pomembno imeti vsaj zlato rezervo, ki zadošča za pokritje nekajmesečnih neobhodnih stroškov. V idealnem primeru pa imejmo privarčevanega nekaj več, tudi za leta, ko bo kriza že mimo.

Pri izbiri varčevanja je pomembno, da so sredstva dostopna, ne vezana, saj lahko neprijetne situacije presenetijo kadar koli. Poleg tega lahko pametne naložbe, kakršne so plemenite kovine, ohranijo vašo upravičenost do socialnih prejemkov, ki jo nasprotno izpodrivajo prihranki z bančnih računov.

Pozanimajte se o najboljših možnostih za vaše prihranke na brezplačnem klicu s finančnimi strokovnjaki Valores.