V ekonomiji in financah je arbitraža praksa izkoriščanja razlike v cenah med dvema ali več trgi: kombinacija ustreznih poslov, ki izkoristijo neravnovesje, dobiček je razlika med tržnimi cenami, po katerih se enota trguje. Če ga uporabljajo akademiki, je arbitraža transakcija, ki ne vključuje negativnega denarnega toka v nobenem verjetnostnem ali časovnem stanju in pozitivnega denarnega toka v vsaj enem stanju; poenostavljeno rečeno gre za možnost varnega dobička po transakcijskih stroških. Na primer, arbitražna priložnost je na voljo, kadar obstaja možnost, da v trenutku kupite nekaj za nizko ceno in prodate za višjo.