Finančna abeceda

Anuiteta

Anuiteta je mesečni obrok, ki je največkrat uporabljen v primeru posojila. Anuiteta je sestavljena iz glavnice in iz obresti skupaj.

Denis Orešnik